22-05-2012

DIEH med i regeringens nye handlingsplan

Under overskriften ”Ansvarlig vækst” præsenterer erhvervs- og vækstminister Ole Sohn regeringens nye handlingsplan for virksomhedernes samfundsansvar 2012-2015.

Den nye handlingsplan skal bidrage til at vækst og ansvarlighed går hånd i hånd og dermed skaber værdi for både virksomheder og samfund. Det er en opgave, der involverer både erhvervsliv, forbrugere, investorer, organisationer, NGO’ere og det offentlige, og Dansk Initiativ for Etisk Handel er nævnt som en vigtig aktør.  

Påvirkning = ansvar
”Vi er glade for at regeringen i deres nye handlingsplan anerkender vigtigheden af multi-stakeholder tilgangen til dette arbejdsområde”, siger Hanne Gürtler, sekretariatsleder for DIEH, og fortsætter: ” Regeringens tiltag vil sørge for at Danmark er i tråd med de internationale og europæiske retningslinjer. Retningslinjer fra FN, OECD og EU giver jo klart udtryk for, at man har et ansvar hvor man har en påvirkning – også på det internationale plan.  

I Initiativet beskæftiger vi os netop med, hvordan man som virksomhed operationaliserer et sådant ansvar i sine værdikæder.”

Ansvarlige offentlige indkøb
Handlingsplanen indeholder mange gode tiltag og fokusområder. Eksempelvis fornyet fokus på vigtigheden af ansvarlige offentlige indkøb, et emneområde som Dansk Initiativ for Etisk Handel har beskæftiget sig med igennem længere tid (læs folder: Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb, læs folder: Vi gør det lettere for det offentlige at handle etisk forsvarligt og artikel fra vores sidste workshop om offentlige etiske indkøb).

Brugbare værktøjer
”Vi er også glade for at regeringen vil sørge for, at der kommer præcise vejledninger og brugbare værktøjer til at understøtte strategien. Netop den praktiske håndtering af etiske problemstillinger er noget der lægger medlemmerne af Dansk Initiativ for Etisk Handel nær, og vi ser naturligvis os selv som en vigtig spiller i udarbejdelsen af sådanne vejledninger og værktøjer, siger Hanne Gürtler.

Fælles Nordisk indsats
Vi er meget positive over at regeringen sammen med de øvrige nordiske regeringer i Nordisk Ministerråd vil lancere en fælles nordisk strategi for samfundsansvar i 2012. Strategien skal koordinere og styrke den nordiske indsats for virksomheders samfundsansvar gennem etablering af en række partnerskaber, blandt andet mellem de nationale initiativer for etisk handel.

Vi har i flere år haft et godt samarbejde med Initiativ for Etisk Handel i Norge og har i 2011 givet forslag til netop at skabe et Nordisk framework med inititiaver i alle de nordiske lande.

Støtte til DIEH
Desuden er vi meget glade for at vi eksplicit er nævnt i afsnittet om støtte til ansvarlig vækst i udviklingslande. At fremme viden og debat i Danmark blandt virksomheder og forbrugere om etisk handel og leverandørstyring i netop udviklingslande er vores hovedarbejdsområde, og vi ser frem til den videre udvikling på dette område. 

Input til international menneskerettighedskonference
Regeringen planlægger at afholde en international konference om de nye FN retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv den 7.-8. maj under det danske EU formandskab. DIEH vil være repræsenteret på denne konference, hvor vi vil give input blandt andet baseret på output fra vores debatmøde om retningslinjerne tilbage i februar.

Find ministeriets pressemeddelelse samt hele handlingsplanen her.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->