27-08-2012

Mærsk og Etisk Handel - præsentation af et DIEH medlem

Vi har stillet 5 skarpe spørgsmål omkring Mærsk's arbejde med Etisk Handel og deres medlemskab af DIEH til Head of Responsible Procurement, Renata Yourievna Frolova.

Hvordan er jeres holdning til Etisk Handel?
Hos Mærsk arbejder vi aktivt med vores værdier: constant care, humbleness, uprightness, our employees & our name. Derfor har vi altid haft et ønske om at være ansvarlige i vores omgang med omverdenen. 
Som tiderne har ændret sig, har synet på hvordan man agerer som en ansvarlig virksomhed også ændret sig og derfor arbejder vi hele tiden på at optimere vores tilgang til området. 
Men udsynet er det samme som det altid har været, vi mener at hvor vi påvirker tingene med vores økonomi, dér har vi også et ansvar.

Når det drejer sig om vores leverandørkæder er der tale om en meget kompleks sag. Vi har over 100.000 leverandører fordelt over hele kloden. Vores leverandører kommer fra lande med meget forskellige kulturer og lovgivning, og vi er ofte ikke den eneste kunde der stiller krav til leverandørerne om en bestemt adfærd.
Derfor udvælger vi vores fokusområder med omhu og ud fra parametre som: hvad er omfanget af vores samarbejde, hvilket land er der tale om, hvilken type af produkt omhandler det m.m.. 

Hvordan hørte I om Dansk Initiativ for Etisk Handel?
Vi har stiftet bekendtskab med Initiativet flere steder over de seneste par år. Dels gennem forskellige netværksmøder, men også fordi Initiativet selv har henvendt sig og har været forbi og præsentere sig selv og arbejdsområdet i flere omgange.

Hvorfor har I valgt at blive medlem?
Vi er med i en række internationale netværk på området, blandt andet i flere advisory groups indenfor UNGC LEAD m.m. Men det var også vigtigt for os at være med i et godt forum på dansk jord for at udveksle erfaringer og ikke mindst for at støtte op om og bidrage til løsninger og processer inden for området.

Hvad ønsker I at få ud af jeres medlemskab?
Nogle gange kan deling af forskellige synspunkter give inspiration og løsninger på problemstillinger som man hver især ikke kan løse. Her ser vi DIEH som et åbent, fordomsfrit forum hvor det ikke kun er virksomheder der kommer til orde, men hvor forskellige typer af interessenter kommer på banen. Løsningerne er således ikke kun orienteret mod at gøre livet lettere for virksomheder, men er løsninger der i et bredere perspektiv gør en positiv forskel for Danmark og omverdenen som sådan. Det arbejde mener vi, at vi har pligt til at deltage i.

Hvad er jeres største udfordring indenfor arbejdet med Etisk Handel for tiden?
Givet vores størrelse og geografisk spredning har vi mange udfordringer, og vil utvivlsomt også have det fremover. Men lige her og nu er vi nået til et stadie, hvor det er vigtigt at blive ved med at støtte vores indkøbere i deres arbejde med at stille etiske krav til leverandørerne – at styrke deres selvtillid og formåen indenfor området. Der er ingen tvivl om at vores folk gerne vil gøre det rette.
Vi startede med træningssessioner og e-learning m.m., men nu er vi nået til et punkt hvor teorien skal afprøves i praksis og hvor indkøberne skal gøre sig egne erfaringer. Learning by doing. Det er en proces der tager tid, men som heldigvis er godt hjulpet ved at vi har etiske klausuler med som en naturlig del af alle standard kontrakter.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->