Nyhedsarkiv_2014

16-12-2014

DIEHs betyrelsesformand ny generalsekretær for FKN

DIEHs bestyrelsesformand Birgitte Qvist-Sørensen er blevet udnævnt til generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp. Vi ønsker hende et stort tillykke herfra.   

04-12-2014

Åbning af fælles kontor i Bangladesh

Torsdag den 4. december åbnede DIEH sammen med ETI, IEH og 3F deres fælles kontor i Dhaka.

Blandt deltagerne var der repræsentanter fra både fagbevægelsen, virksomheder og ILO. Den danske ambassadør, Hanne Fugl Eskjær og gruppeformand og medlem af 3Fs hovedbestyrelse, Arne Grevsen, stod for åbningstalen.

DIEH arbejder sammen med ETI og IEH om et fælles projekt, som er støttet af Danida, og hvor formålet er at arbejde for at fremme social dialog i tøj- og tekstilindustrien i Bangladesh.

18-11-2014

DanWatch rapport - Bagsiden af dåsetomaten

Danwatch har udgivet en rapport, der sætter fokus på illegale migrantarbejdere og deres arbejdsforhold i den italienske tomat-industri, hvor mange af tomaterne til produkter i danske supermarkeder kommer fra.

Læs mere her
03-11-2014

Apperal Summit i Bangladesh

Den 7-9.december inviterer BGMEA til Apperal Summit i Dhaka, Bangladesh. Summitten er den første af sin slags i landet, og formålet er at give det fulde billede af landets beklædnings- og tekstilindustri. Initiativerne er inviteret som talere til arrangementet

Læs mere her

Læs mere her
22-10-2014

Statusmøde på ” Bangladesh Sustainability Compact”

Den 20. september blev der i Bruxelles afholdt statusmøde på ” Bangladesh Sustainability Compact”, som er en aftale indgået for nu et år siden mellem EU, USA, regeringen i Bangladesh og ILO om at forbedre forholdene i landets beklædnings- og tekstilindustri. Aftalen blev indgået som følge af sammenstyrtningen af Rana Plaza, hvor mere end 1138 tekstilarbejdere mistede livet og endnu flere kvæstet.

Læs mere her
22-10-2014

Børne- og tvangsarbejde i bomuldsindustrien

I anledning af DanWatch-rapporten "Børne- og tvangsarbejde i vores bomuld" afholdte DIEH et åbent dialogmøde den 1. oktober, hvor Danwatch og repræsentanter fra den danske mode- og tekstilbranche diskuterede rapportens indhold og mulige løsninger. Repræsentanter fra fagbevægelsen, ngo’erne, brancheorganisationer og Udenrigsministeriet deltog også i diskussionen.

Læs mere her
22-10-2014

Udfordringer og dilemmaer med Etisk Handel i Østeuropa

Mange danske virksomheder sourcer fra Østeuropa, og der er en tendens til at flytte produktionen fra Sydøst Asien til lande i Østeuropa, men hvad er udfordringerne ift. Etisk Handel i regionen?

Læs mere her
22-10-2014

Seminar om erfaringer med leverandørtræning og leverandørsamarbejde

Den 16. september afholdte DIEH i samarbejde med Håndværksrådet og Erhvervsstyrelsen et seminar om praktiske erfaringer med leverandørtræning og leverandørsamarbejde.

Læs mere her
17-10-2014

Tysk tekstilalliance

Tysk tekstilalliance indgået mellem den tyske regering og den tyske tekstilsektor, fagbevægelse og civilsamfundet.

Læs mere her
16-10-2014

Ledig stilling - DIEH søger administrativ medarbejder

Læs mere her
16-10-2014

Ledig stilling - DIEH søger projektmedarbejder

Læs mere her
16-10-2014

Accorden afslutter de indledende inspektioner

Accorden har afsluttet de indledende inspektioner af i alt 1106 fabrikker i Bangladesh, som leverer til de globale brands, der har underskrevet aftalen.

Læs mere her
26-09-2014

Dansk støtte til ILO

Den danske regering har valgt at støtte ILO med 50 mio. danske kroner, dertil kommer yderligere 15 mio. kr. til ILOs ”Better Work”-program. Aftalen blev underskrevet den 26. september af den danske ambassadør i Geneve Carsten Staur og ILOs Generaldirektør Guy Ryder.

Læs mere her

26-09-2014

Anbefalinger fra Global Dialog Forum

ILO har i forbindelse med afholdelsen af Global Dialog Forum den 23.-25. september i Geneve om udfordringer inden for løn og arbejdstid i den globale tekstil-, beklædnings-, læder- og sko industri publiceret en række anbefalinger. 

Læs mere her
24-09-2014

Børne- og tvangsarbejde i bomuldsindustrien

Danwatch har i dag udgivet rapporten ”Børne- og tvangsarbejde i vores bomuld”. DIEH afholder derfor et dialogmøde for alle interesserede den 1. oktober kl. 13-15:00. På mødet vil DanWatch præsentere rapportens indhold, og branchen er inviteret til at fortælle om deres synspunkter og tiltag iværksat i forhold til de rejste problemstillinger. 

Endvidere vil forslag til yderligere tiltag i regi af DIEH blive diskuteret.

Se program her

Læs hele rapporten her 

15-09-2014

ILO og H&M indgår unikt partnerskab

Den 15. september indgik ILO og H&M et partnerskab, som vil adressere centrale udfordringer i den globale tekstilindustri. Partnerskabet fokuserer på samarbejde om at styrke såvel arbejdsgiver- som arbejdstager organisationer i den globale tekstilindustri og adressere udfordringer i forhold til løn, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere på de fabrikker, som H&M sourcer fra.

Læs mere her
10-09-2014

Regeringens 6-punktsplan for virksomheders sociale ansvar

Regeringen vil skabe ansvarlige produktions- og arbejdsforhold ikke kun i Danmark, men også globalt. Derfor har regeringen afsat 142 mio. kr. i finanslovsforslaget for 2015 til at styrke indsatsen for anstændige arbejdsforhold, ansvarlige værdikæder og virksomheders sociale ansvar ved blandt andet at fokusere på at skabe alliancer mellem relevante aktører.

Læs mere her
31-08-2014

Vietnam hæver mindstelønnen i 2015

”The National Wage Council” i Vietnam har besluttet at opfordre regeringen til at øge den månedlige mindsteløn i landet med VND300,000-VND400,000 (US$14-18) i 2015. Dette vil betyde, at den månedlige mindsteløn vil stige fra de nuværende VND1.9-2.7 million (US$90-128) til omkring VND2.42-VND3.1 million ($114-146).

Læs mere her
27-08-2014

ILO holder globalt dialogmøde om løn og arbejdstid

ILO afholder den 23. – 25. september Global Dialogue Forum om løn og arbejdstid i tøj- , tekstil- sko- og lædersektoren. På mødet vil repræsentanter fra regeringer, arbejdstager og arbejdsgiver diskuterer udfordringer inden for sektoren i forhold til løn- og arbejdstid med henblik på at opnå enighed om et fælles udgangspunkt, som vil danne grundlag for udviklingen af fremtidige politikker på området.

Læs mere her
27-08-2014

Dyrevelfærd - Udfordringer i uldindustrien

Efter afsløringer om mishandling af får i den Amerikanske og Australske i uldindustri lægger dyrerettighedsforeningen PETA pres på detailhandlen og forbrugerne for at sige nej til produkter, som indeholder uld, pga. de forhold som fårene udsættes for under klipning, transport og mulesing (afhudning af levende lam).

Læs mere her
27-08-2014

Dyrevelfærd - Néstle indgår samarbejde med NGO

Néstle har indgået et samarbejde med NGOen World Animal Protection for at forbedre dyrevelfærden i koncernens leverandørkæde. Dette betyder bl.a., at de landmænd, der leverer produkter som bl.a. mælk, æg, kød og fjerkræ, skal efterleve en række standarder for dyrevelfærd.

Læs mere her
27-08-2014

Pakistan - Samarbejde mellem ILO og PTEA

ILO har i samarbejde med den Pakistanske erhvervsorganisation PTEA lanceret et program, der skal styrke pakistanske tekstilvirksomheders efterlevelse af såvel nationale som internationale arbejdstagerrettigheder og derved genskabe udenlandske virksomheders tillid til, at den pakistanske tekstilindustri efterlever disse. Pakistan har de seneste år oplevet en tilbagegang i tekstileksporten, og man ønsker fra regeringens side at forbedre landets konkurrenceevne bl.a. ved tiltag som dette.

Læs mere her
27-08-2014

Kina - Dom til fordel for arbejdstagerrettigheder

En domstol i den kinesiske by Xiamen har slået fast, at det var ulovligt at afskedige 40 arbejdere, fordi de strejkede pga. utilfredshed i forhold til den kompensation, de havde fået tildelt i forbindelse med, at virksomheden skulle flytte. Eksperter vurderer, at dommen er et væsentligt fremskridt i beskyttelsen af arbejdstagerrettigheder i landet.

Læs mere her
27-08-2014

Indien - Ny lov om CSR

Indien har som det første land i verdenen netop lanceret en ny lov, som kræver at virksomheder bruger 2 % af deres årlige resultat på social udvikling. Loven trådte i kraft 1. april 2014.

Læs mere her
27-08-2014

Etiopien & Brasilien - Kaffesektoren

Danwatch har over sommeren udgivet en række artikler om forholdene blandt etiopiske og brasilianske kaffebønder for sammenslutningen af forbrugermagasiner ICRT (International Consumer Research & Testing) og Forbrugerrådet Tænk.

Læs mere her
27-08-2014

Topchefens nye yndlingsemne: Bæredygtighed

Mandag Morgen bragte i midten af august måned en artikel, hvor de gengiver resultaterne af en undersøgelse fortaget af McKinsey, som viser at bæredygtighed rykker højere op på topchefers agenda.

Læs mere her
27-08-2014

Bæredygtighed præget af kortsigtede beslutninger

I en undersøgelse foretaget af ”British Institute of Facilities Management” rapporterer 2/3 af de forespurgte virksomheder, at deres bæredygtighedspolitikker er effektivt integreret i deres forretning, men samtidig fortæller 78%, at image og reguleringer er hovedårsagerne til deres arbejde med bæredygtighed. 
Undersøgelsen viser ligeledes, at der er tendens til et kortsigtet fokus blandt ledelsen og bestyrelsen, hvilket har konsekvenser for de langsigtede investeringer, og dermed virksomhedernes mulighed for at opnå gevinster på sigt.

Læs artiklen her
18-08-2014

Udviklingspolitiske prioriteter for 2015

Regeringen har netop offentliggjort sine udviklingspolitiske prioriteter for 2015, som er målrettet følgende tre områder:

1. Bekæmpe fattigdom med bæredygtig vækst og anstændige jobs
2. Hjælpe folk i nød og fremme FN's 2015-mål: kvinder, uddannelse og sundhed
3. Oplyse, inddrage og engagere danskerne i udviklingssamarbejdet.

Læs mere her
01-08-2014

Bolivia sænker aldersgrænse for børnearbejde

I midten af juli vedtog regeringen i Bolivia at sænke den nuværende aldersgrænse for børnearbejde på 15 år til 10 år med argumenter om, at loven er nødvendig for at skabe udvikling i Bolivia. Ifølge loven må de 10-årige dog kun arbejde i hjemmet, mens 12-årige og opefter gerne må tage regulært arbejde. Børnene skal dog fortsat passe deres skole.

Både FN og menneskerettighedsorganisationer som Human Rights Watch og Amnesty International fordømmer regeringens nye regler, ligesom der har været stor debat i de internationale medier.

Læs artikel her
01-08-2014

Certificeringsorganisationer sammen om at promovere leveløn

Seks certificeringsorganisationer Fair trade, FSC, GoodWeave, Sustainable Agriculture Network/Rainforest Alliance (SAN/RA), Social Accountability International (SAI) og UTZ Certified er gået sammen for at promovere leveløn for arbejdere rundt om i verden. Gruppens mål er at udarbejde en metode samt promovere og implementere en leveløn for de arbejdere, som dækkes af de respektive certificeringsordninger.

Læs mere her
31-07-2014

Børnearbejde i kromindustrien

Krom som bruges i alt fra mobiltelefoner til køkkenvaske udvindes af kromjernsten eller chromit, der er et mineral, som findes i klippeblokke. I Albanien er det bl.a. børn, der arbejder med at udvinde dette mineral under farlige arbejdsforhold. Værdikæden for bl.a. produktionen af rustfrit stål er uigennemsigtig, og det er svært at spore, hvor cromiten, som udvindes i Albanien, ender.
Den albanske regering har umiddelbart ingen strategi i forhold håndtering af børnearbejde i forbindelse med udvinding af chromit.

Læs mere her
01-07-2014

DIEHs nye forkvinde

På DIEHs generalforsamling 10. april 2014 valgte medlemmerne repræsentanter til initiativets bestyrelse. Bestyrelsen konstituerede sig med Birgitte Qvist-Sørensen som ny bestyrelsesforkvinde. Hun overtager fra Mette Boye, som har været forkvinde for DIEH siden 2011. 

Birgitte Qvist-Sørensen er International Chef for Folkekirkens Nødhjælp, hvor hun har ansvar for organisationens arbejde i verdens brændpunkter. Birgitte har siden sin ansættelse i Folkekirkens Nødhjælp siddet i DIEHs bestyrelse og nu som forkvinde for initiativet.

Læs mere her
26-06-2014

ILO vedtager ny protokol mod tvangsarbejde

Den internationale arbejdsorganisation ILO estimerer, at 21 mio. mennesker verden over er offer for tvangsarbejde. I juni 2014 vedtog ILO en ny Protokol samt en række anbefalinger, som er designet til at styrke den globale indsats mod alle former for tvangsarbejde.

Læs mere her
12-06-2014

Verdensdag for bekæmpelse af børnearbejde

Den 12. juni er Verdensdag for bekæmpelse af børnearbejde. Hvert år på denne dag mødes regeringer, fagbevægelsen, erhvervsorganisationer samt NGOer for at sætte fokus på børnearbejde og diskutere, hvad der skal til for at eliminere børnearbejde. ILO estimerer, at mere en 168 mio. børn stadig arbejder så meget, at de går glip af barndommen, mister skoleundervisning – og dermed snydes for muligheden for at skabe en bedre fremtid for sig selv.

Verdensdag for bekæmpelse af børnearbejde blev lanceret af ILO i 2002.

11-06-2014

”Made in Europe” og arbejdsforhold

En ny rapport fra Clean Clothes Campaign belyser udfordringer i forhold til arbejdsforhold og underbetaling af arbejdere på østeuropæiske og tyrkiske tekstilfabrikker.

Læs mere her
11-06-2014

Slaveri i rejeindustrien

The Guardian har netop udsendt en dokumentar, som belyser, hvordan menneskesmugling og slavearbejde er en del af den Thailandske rejeindustri, og dermed også en del af flere supermarkeders leverandørkæde.

Læs mere her
05-06-2014

Bangladesh - Mindre finansiel støtte til tøj- og tekstilindustrien

Pga. de store udfordringer med bygningssikkerheden på landets tekstilfabrikker havde tøj- og tekstilindustrien håbet på finansiel støtte fra regeringen til at flytte fabrikker fra usikre bygninger til en planlagt industripark i et forsøg på at genskabe tilliden hos vestlige indkøbere. Dette er dog kun imødekommet i mindre grad i forbindelse med de seneste budgetforhandlinger, hvor regeringen også har valgt at fjerne importafgifter på råmaterialer nødvendige for at fremstille præfabrikerede bygninger og afskaffet afgifter på sikkerhedsudstyr såsom brandsikre døre og udrykningsblink

Læs mere her
04-06-2014

Uenighed om lukning af fabrikker

Regeringen i Bangladesh har udmeldt, at man ikke ønsker at lukke alle de tekstilfabrikker, som anbefales af de uafhængige inspektører.

Bygningsinspektører, som er hyret af vestlige brands har siden sammenstyrtningen af Rana Plaza undersøgt adskillige fabrikkers bygningssikkerhed.

Læs mere her
02-06-2014

Indstil din virksomhed til CSR Rapporteringspriserne 2014

I år er det 20. gang at FSR - danske revisorer uddeler priser inden for CSR-rapportering. Med priserne sættes der fokus på best practise inden for virksomheders rapportering om samfundsansvar, og man ønsker at hylde såvel større som mindre virksomheder, der udmærker sig og kan være kilde til inspiration for andre.

Læs mere her
02-06-2014

NY træning – Indirekte indkøb gennem mellemled

DIEH har siden 2012 haft fokus på udfordringer i forhold til at håndtere indirekte indkøb gennem mellemled. Det har bl.a. ført til udarbejdelsen af guiden ”Indirect Sourcing, Direct Responsibility”. Med udgangspunkt i guiden er der sidenhen blevet udviklet et træningsmodul, som er målrettet indkøbsvirksomheder såvel som agent - og distributørleddet.

Læs mere her
02-06-2014

Børnearbejde i tobaksindustrien

Human Rights Watch har udgivet en rapport, som bevidner om brugen af børnearbejde i USA i forbindelse med høsten af tobaksblade. Rapporten beskriver bl.a., hvordan børn ned til 7 år arbejder i tobaksmarkerne, med risiko for at blive syge af planternes naturlige indhold af nikotin samt de pesticider, der bruges som sprøjtemiddel på markerne. Det er i USA lovligt for børn at arbejde i landbrugssektoren fra de er 14 år, og de kan fra de er 12 år arbejde, såfremt de har forældrenes samtykke. Børn under 12 år, må kun arbejde på små familieejede landbrug.

Læs artikel fra HRW Læs rapport "Tobacco's hidden children"
02-06-2014

Global Sustainability Standards Conference

I maj måned afholdte ISEAL, der er en global alliance for standardorganisationer deres årlige ”Global Sustainability Standards Conference”, hvor mere en 300 deltagere fra virksomheder, regeringer, NGOer samt standardorganisationer deltog for at diskutere fremtidige udfordringer. Et af temaerne var udfordringer i forhold til leveløn i tekstilsektoren.

Læs mere her
07-05-2014

Ansvarlig indkøbspraksis i Dansk Supermarked

Som led i deres nye CSR strategi afholdte Dansk Supermarked en træningsworkshop for næsten 80 indkøbere. Dette løb af stablen 19.- 21. marts 2014, og DIEH bidrog med en halvdags workshop, hvor fokus var på ansvarlig indkøbspraksis og konsekvenserne ud igennem leverandørkæderne.

Læs mere her
02-05-2014

Dialogmøde - børnearbejde i kosmetikindustrien

DIEH afholder dialogmøde 6. maj kl. 10.00-13.00 om børnearbejde i kosmetikvirksomheders leverandørkæder.

På mødet præsenterer DanWatch rapporten "Hvem lider for skønheden - Børnearbejde bag glitter i makeup", og kosmetikbranchen fortæller om deres synspunkter og tiltag iværksat i forhold til de rejste problemstillinger.

Læs mere her 

24-04-2014

Et år efter Rana Plaza tragedien – Hvad er der sket for at forbedre arbejdsforholdene for tekstilarbejderne?

Den 24. april er det et år siden, at verden var vidne til den tragiske ulykke i Bangladesh, hvor Rana Plaza styrtede sammen og mere en 1100 arbejdere mistede livet, og endnu flere blev kvæstede. Dagen i dag mindes ofrene for ulykken, og vores tanker er med de efterladte.

”Rana Plaza tragedien var en forfærdelig ulykke, men desværre langt fra den eneste i Bangladeshs tøj- og tekstilindustri, som har været plaget af brande og andre ulykker, hvor arbejdere har mistet livet. Af samme årsag havde vi i DIEH gennem længere tid haft fokus på netop arbejdsforholdene i Bangladesh, og med Rana Plaza tragedien tog vi sammen med Udenrigsministeriet initiativ til etableringen af det danske Partnerskab for ansvarlig tøj-og tekstilproduktion i Bangladesh” fortæller Hanne Gürtler, sekretariatschef i DIEH.

Læs mere her
22-04-2014

Highlights - Post Rana Plaza: A vision for the future

Den 3. april holdte Udenrigsministeriet sammen med det danske, norske og engelske Initiativ for Etisk Handel et topmøde om visionerne for tøj- og tekstilindustrien i Bangladesh.

Blandt talerne var den danske Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen samt Generalsekretæren for ILO, Guy Ryder. Derudover var der også repræsentanter fra den internationale fagbevægelse, virksomheder, ILOs Better Work program, det franske kontaktpunkt for OECD samt regeringen, arbejdsgiverforeningen BGMEA og fagbevægelsen i Bangladesh.

Læs mere her
11-04-2014

DIEHs årlige generalforsamling

DIEH afholdte den 10. april den årlige generalforsamling. På mødet var initiativets medlemsgrupper bredt repræsenteret. Dagen var samtidig en indvielse af DIEHs nye lokaler på Christianshavn.

Læs mere her
02-04-2014

Handlingsplan for erhvervsliv og menneskerettigheder

I mandags offentliggjorde erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen en handlingsplan, der understøtter danske virksomheders håndtering af menneskerettigheder både i Danmark og i udlandet.

Læs mere her
25-03-2014

Børnearbejde i kosmetikvirksomheders leverandørkæder

Danwatch har netop udgivet en rapport, som sætter fokus på børnearbejde i kosmetikvirksomheders leverandørkæder.    

Læs mere her
25-03-2014

SF ønsker åbne leverandørlister og kædeansvar

I forbindelse med udgivelsen af den seneste Danwatch rapport om børnearbejde i kosmetikvirksomheders leverandørkæder, har SF rejst sagen for handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S). SF opfordrer ministeren til på europæisk niveau at undersøge muligheden for juridisk at kræve åbne leverandørlister og leverandøransvar, og til at indkalde til en dialogproces mellem danske virksomheder, fagbevægelsen og ngo’er, der arbejder på området.

Læs mere her
17-02-2014

Muligt at efterspørge Fairtrade i offentlige indkøb

Et stort flertal i Europa Parlamentet har vedtaget et nyt direktiv omkring offentlige indkøb. Fremover vil offentlige myndigheder nemmere kunne stille krav om specifikke mærkningsordninger, som f.eks. Fairtrade-mærket, i udbudsmaterialet, uden det strider imod EU’s regler.

Læs Fairtrade-mærkets pressemeddelelse om det nye direktiv her

Læs det nye direktiv her 

17-02-2014

Store problemer i produktionen af rejer

Danwatch dokumenterer i en artikelserie en række kritisable forhold i forbindelse med produktionen af store varmtvandsrejer. Kritikken går bl.a. på at der benyttes såvel børne- som tvangsarbejde, og at produktionen har store negative konsekvenser for miljøet. Projektet er finansieret af Forbrugerrådet Tænk og sammenslutningen af forbrugermagasiner ICRT.

Læs mere her

06-02-2014

DIEH interviewes til Fagbladet 3F

Hanne Gürtler er blevet interviewet til Fagbladet 3F hvor hun fortæller om problemstillingerne i tekstilindustrien i Bangladesh, og hvad der skal til for at forbedre forholdene for tekstilarbejderne i landet. 

Læs mere her
23-01-2014

Virksomheder sender åbent brev til premierminister

Flere store internationale brands er gået sammen om at sende et åbent brev til den cambodjanske premierminister for at udtrykke deres utilfredshed med de hårdhændet metoder som er taget i brug over for strejkende tekstilarbejdere, og som har dræbt mindst tre og såret over tyve mennesker. Flere tusinde tekstilarbejdere har i den seneste tid strejket mod lave lønninger og dårlige arbejdsforhold.

Læs mere
22-01-2014

Brud på basale menneskerettigheder

Den engelske organisation Environment Justice Foundation (EJF) har netop udgivet en rapport hvor de slår hårdt ned på arbejdsforhold i rejeindustrien i Bangladesh. Der berettes både om brug af børnearbejde og tvungen arbejdskraft for at holde omkostningerne nede og imødegå den vestlige efterspørgsel efter de populære og billige skaldyr.

Læs mere her 

Læs mere her
07-01-2014

Fremme af Etisk Handel i Norden

DIEH og det Norske Initiativ for Etisk Handel har med støtte fra Nordisk ministerråd etableret et samarbejder om at implementere en Nordisk ramme for Etisk Handel. Projektet fokuserer på at etablere en platform for at fremme videns- og informationsdeling mellem multistakeholder initiativerne i de nordiske lande samt sikre en koordineret indsats for at styrke nordiske virksomheders kompetencer i forhold til at implementere Etisk Handel.

Læs mere her
03-01-2014

Tre tekstilarbejdere dræbt i Cambodja

Politiet i Cambodja åbnede fredag (3. januar 2014) ild mod tekstilarbejdere, der demonstrerede mod landets mangeårige premierminister og deres arbejdsforhold. Arbejderne producerer tøj til blandt andet Gap, Nike og H&M.

Læs mere
02-01-2014

DIEH skriver til Erhvervsmagasinet CSR

Erhvervsmagasinet CSR bragte i december en artikel hvor DIEH fortæller om det arbejde som er sat i gang siden den tragiske industriulykke i Bangladesh. 

Læs hele artiklen her

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->