Praktiske løsninger på komplekse problemstillinger

DIEH er en landsdækkende almennyttig organisation, hvis formål er gennem samarbejde mellem forskellige interessentgrupper, at fremme ansvarlig handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder, hensynet til miljø og klima og bidrager til en global bæredygtig udvikling ved at styrke medlemmernes indsats inden for Etisk Handel.


Initiativets afgørende bidrag er at samle erhvervslivet, offentlige instanser, fagbevægelsen og organisationer for i fællesskab at arbejde med etisk handel og finde løsninger på danske virksomheders og organisationers udfordringer i globale værdikæder.

DIEH bidrager i sit arbejde til udbredelse og efterlevelse af internationale principper og retningslinjer for virksomheders samfundsansvar som FN's Verdensmål, FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, ISO 26000, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN Global Compacts 10 principper.

Historie

Erhvervslivet, fagbevægelsen, og en lang række folkelige organisationer lancerede 7. februar 2008 en ny, fælles organisation kaldet Dansk Initiativ for Etisk Handel - DIEH. Ideen bag initiativet er at samle kræfterne og hjælpe hinanden med at sikre en etisk forsvarlig handel og produktion.

DIEH har over de seneste år opbygget en stærk medlemsorganisation med omkring 90 medlemmer, et professionelt sekretariat, som faciliterer en lang række aktiviteter i etisk handel. DIEH er beliggende i unikke faciliteter i hjertet af København og har et internationalt netværk, som giver DIEH et globalt udsyn.

DIEH har siden 2011 været tilsluttet FN's Global Compact.

Siden da har FN's Global Compact desuden valgt at publicere flere af DIEH's rapporter på deres Sustainable Supply Chains website. Læs mere om DIEH's tilslutning til FN's Global Compact i Communication on Engagement her.

 

 
Picture
//-->