Om Etisk Handel

Etisk handel er en forudsætning for bæredygtig udvikling. Handel bidrager til udvikling, men uetisk virksomhed som børnearbejde, miljøødelæggelser, uanstændige arbejdsforhold og lønninger under eksistensminimum modvirker bæredygtig udvikling i samfund, der ellers kunne høste fordel af denne handel.

Etisk handel er samfundsansvarlig virksomhed, som respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima i hele værdikæden. Etisk handel kræver kontinuerligt arbejde for forbedringer af de sociale og miljømæssige forhold, der knytter sig til produktionen af varer og tjenesteydelser. Etisk handel er også ensbetydende med at tage samfundsansvar i bred forstand, f.eks. ved ikke at benytte korruption eller ved at sikre dyrevelfærd.

Etisk handel skal ikke bidrage til at reducere import fra udviklingslande. Ophør af handelsrelationer skal kun ske undtagelsesvist, og efter at det er forsøgt at opnå forbedringer. Medlemmer af initiativet skal dog undgå samhandel med lande, hvor der er bred international opbakning om boykot.

Staten i de forskellige samarbejdslande har hovedansvaret for at sikre menneskerettigheder og miljø. Hvis myndighederne ikke har evne eller vilje til at gøre dette, skal erhvervslivets aktører ikke udnytte denne situation i deres aktiviteter. Medlemmerne af initiativet skal arbejde efter internationalt vedtagne standarder, også selvom disse ikke er fuldt implementeret og håndhævet af lokale myndigheder.

DIEH Principles on Ethical Trade (eng) DIEH principper for Etisk Handel (Dansk)
 
//-->