DIEH Principper for Etisk Handel

DIEHs principper for Etisk Handel er baseret på internationalt anerkendte FN- og ILO-konventioner og dokumenter for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima og kan anvendes som inspiration til medlemmernes arbejde med politikker og strategier for etisk handel. Principperne angiver minimums- og ikke maksimumstandarder. National lovgivning skal altid efterleves, og der hvor national lovgivning regulerer samme emne som retningslinjerne, skal den højeste standard altid følges.  

Udover principperne anbefaler DIEH, at man bygger sit arbejde med etisk handel på en efterlevelse af FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UN Guiding Principles) og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder, herunder udvise nødvendig omhu (Due Diligence), og at man anvender verdensmålene (Sustainable Development Goals) som ramme for sit arbejde med etisk handel.

Læs DIEH Principper for Etisk Handel her

Read the DIEH Principles on Ethical Trade here

 
//-->