Hvad er Dansk Initiativ for Etisk Handel?

DIEH er en landsdækkende organisation, der gennem samarbejde mellem forskellige interessentgrupper, på et almennyttigt grundlag arbejder for at fremme international handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder, hensynet til miljø og bidrager til en global bæredygtig udvikling ved at styrke medlemmernes indsats inden for etisk handel.

DIEHs medlemmer udgør en unik alliance af virksomheder, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen, folkelige organisationer og offentlige virksomheder og instanser – et netværk baseret på tillid på tværs af interesser og sektorer.

Hvad er formålet?

At fremme etisk handel i respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder og miljø. DIEH tilbyder sine medlemmer at facilitere netværk og indsigt, der fører til handling og løsninger – og partnerskaber mellem medlemmer.

Hvem henvender DIEH sig til?

DIEHs målgruppe er virksomheder, organisationer og offentlige institutioner med interesse i åben, ambitiøs, konstruktiv dialog og samarbejde om at fremme etisk handel.

Hvad tilbyder DIEH?

Netværk: DIEH tilbyder et unikt netværk af virksomheder, NGO’er, fagforeninger, brancheorganisationer, statslige organisationer, der alle arbejder med CSR og etisk handel. Mød alle interessenter ét sted - i et trygt, neutralt og fortroligt rum

Viden og kompetencer: Bliv stærk på etisk handel og Verdensmålene - og kom på forkant med udviklingen

Indflydelse: Sæt en dagsorden og opnå indflydelse

Partnerskaber: Mød nye samarbejdspartnere og
skab resultater gennem fælles løsninger

Synlighed: Bliv set som ansvarlig aktør

Hvordan adskiller DIEH sig fra andre CSR initiativer?

I DIEH diskuterer de mange forskellige parter Etisk Handel i plenum og ikke kun som enkeltstående organisationer med egne mål og interesser. Den brede vifte af synspunkter, interesser, ekspertise og ressourcer sikrer løsninger, der er konstruktive og bæredygtige for alle parter.

Initiativet udveksler erfaringer med tilsvarende initiativer i England, Norge og Holland og forholder sig til de overordnede internationale processer i tilknytning til FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, ILO konventioner, FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, ISO 26000, OECD Guidelines og UN Global Compact.

Hvordan bidrager DIEH til etisk handel?

DIEH:

  • stiller viden og værktøjer om etisk handel til rådighed for alle danske organisationer.
  • højner og nuancerer debatten om etisk handel gennem arrangementer og informationsarbejde målrettet mod virksomheder, organisationer, fagbevægelse og den bredere offentlighed.
  • udveksler erfaringer med tilsvarende initiativer i andre lande og arbejder for, at de danske erfaringer udbredes, så initiativet grundfæstes i en nordisk, europæisk og international sammenhæng.

Hvordan bidrager DIEH til medlemmernes arbejde med Etisk Handel?

DIEH bidrager til at opbygge medlemmernes og deres leverandørers kapacitet til at arbejde konkret og proaktivt med at sikre en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø.

Det afgørende fællestræk for alle medlemsvirksomheder er, at de hvert år udvider og styrker deres engagement inden for etisk handel og rapporterer om aktiviteterne til organisationen.

Hvilke ydelser tilbydes medlemmerne?

Medlemmer af DIEH tilbydes en række aktiviteter og gevinster i form af dialog, vidensdeling, læring, arrangementer og netværk såvel som faciliterede muligheder for samarbejde og sektorarbejde på udvalgte højrisiko sektorer eller områder med særlige muligheder. DIEH producerer den årlige State of Ethical Trading på baggrund af medlemmernes indrapporterede arbejde. DIEH kommunikerer gennem sociale medier, nyhedsbreve og producerer good practise eksempler på ambitiøst ansvarlighedsarbejde i globale værdikæder.

Hvad er baggrunden?

På baggrund af det øgede fokus på virksomhedernes ansvar overfor leverandører i udviklingslande/nye vækstøkonomier indledte Folkekirkens Nødhjælp, Max Havelaar og Forbrugerrådet i 2006 et forstudie om mulighederne for et dansk multi-stakeholder initiativ for etisk handel i lighed med initiativer i England, Holland og Norge.

Hvordan kunne forskellige interessegrupper samarbejde på en konstruktiv måde og lave bæredygtige løsninger for alle?

Resultatet blev DIEH, som blev stiftet endeligt i 2008.

 
//-->