Antikorruption

DIEH lægger en linje med nultolerance over for korruption. Det vejledende princip er, at vi stiller høje krav til faglig etik samt til hver persons og organisations integritet – både indadtil over for os selv og udadtil over for vores partnere. Målgruppen for vores kodeks er DIEHs medarbejdere og samarbejdspartnere, både i Danmark og i udlandet, herunder deres personale og eventuelt frivillige. Kodekset er bl.a. målrettet administrationen af donormidler underlagt Danidas retningslinjer.

Læs DIEHs Antikorruptionskodeks her

Anti-corruption

No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practise, shall be made, promised, sought or accepted - neither directly nor indirectly - as an inducement or reward in relation to activities funded under this agreement, incl. tendering, award or execution of contracts. Any such practise will be grounds for the immediate cancellation of this agreement/contract and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. At the discretion of the Danish Ministry of Foreign Affairs, a further consequence of any such practise can be the definite exclusion from any tendering for projects, funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs.

Read more about DIEHs definition of corruption and how to report fraud or corruption below.

Fraud or Corruption
 
//-->