Bestyrelsen

Organisationen ledes af en bestyrelse på ti medlemmer med to repræsentanter fra hver af medlemsgrupperne.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år ad gangen. Suppleanter vælges for et år.

Bestyrelsen vælger hvert år en formand og en eller flere næstformand, som sammen udgør formandskabet.

Bestyrelsen som valgt på DIEHs Generalforsamling 4.maj 2022

Folkelige organisationer

  • Gitte Dyrhagen Husager, Leder af privatsektorenhed, Folkekirkens Nødhjælp (Forkvinde)
  • Kristian Jørgensen, Rådgiver, FSC Danmark

Virksomheder

  • Christian Rask-Jepsen, Kategorichef, Rema 1000 (næstformand) 
  • Signe Frese, Direktør for CSR og kvalitet, Coop

Offentlige virksomheder & Instanser

  • David Salomonsen, Chef CSR og jura, Københavns Kommune
  • Anette Juhl, Indkøbs- og Udbudschef, Aarhus Kommune

Branche- og erhvervsorganisationer og netværk

  • Jytte Tandrup, Underdirektør, De Samvirkende Købmænd 
  • Ellen Marie Johansen, CSR-chef, Dansk Erhverv (Næstforkvinde)

Fagbevægelsen

  • Mette Høgh, Formand HK Handel  
  • Jesper Nielsen, Leder international afdeling, 3F

Folkelige organisationer

Kristian Jørgensen

Rådgiver, FSC

Kristian er valgt indtil 2024.

Gitte Dyrhagen Husager (Forkvinde)

Leder af privatsektorenhed, Folkekirkens Nødhjælp

Gitte er valgt indtil 2023.

Virksomheder

Christian Rask-Jepsen (Næstformand)

Kategorichef, Rema Distribution

Christian Rask-Jepsen har arbejdet med CSR og bæredygtighed i leverandørkæden siden 2011 og været en del af DIEH som medlem i samme periode. Christian er kategorichef i Rema Distribution A/S og representant for Rema Distribution A/S og REMA 1000 A/S. Christian er valgt indtil 2023.

Signe Frese 

Direktør for CSR og kvalitet, COOP

Signe er valgt til 2024

Offentlige virksomheder & Instanser

David Salomonsen

Chef for CSR og jura, Københavns Kommune

David er valgt indtil 2023.  

Anette Juhl

Indkøbs- og Udbudschef, Aarhus Kommune

Anette er valgt indtil 2024

Branche- og erhvervsorganisationer og netværk

Jytte Tandrup

Underdirektør, De Samvirkende Købmænd 

Underdirektør, cand. Jur. Jytte Tandrup har været ansat hos De Samvirkende Købmænd siden 2012, hvor hun er omdrejningspunktet for brancheorganisationens rådgivning og sparring med købmænd, deres kæder og grossister i sager om butiksstruktur, planlov, lukkelov og andre juridiske spørgsmål. Hun er også ansvarlig for notater til bestyrelsen om nye tendenser i dagligvarehandlen og etisk ansvarligt forbrug. Jytte Tandrup kom til DSK fra en stilling som kontorchef i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor hun var kontorchef fra 2000 til 2012. Jytte er valgt indtil 2023.

Ellen Marie Johansen (Næstforkvinde)

CSR chef, Dansk Erhverv

Ellen Marie er valgt til bestyrelsen til 2024

Fagbevægelsen

Mette Høgh

Formand, HK Handel 

Mette Høgh er formand for HK Handel og har været aktiv i dansk fagbevægelse siden 1993. Arbejdet for ordentlige løn- og arbejdsvilkår samt arbejdstagerrettigheder og social bæredygtighed er ledetråde i hendes daglige virke, og det er samtidig fokusområder, hun arbejder for kommer til at gælde den samlede værdikæde – fra producenter til virksomhedsejere og arbejdstagere. 

Mette er valgt indtil 2023.

Jesper Nielsen

Leder af International afdeling, 3F

Jesper Nielsen har det daglige ansvar for forbundets internationale samarbejde om fremme af bæredygtig udvikling, arbejdstagerrettigheder og støtte til søsterorganisationers udvikling i Central- og Østeuropa, Mellemøsten, Asien, sydlige Afrika og Latinamerika. Han er uddannet indenfor arbejdsmiljø og har de seneste 20 år arbejdet med fagbevægelsens internationale samarbejde. Medlem af DIEH’s bestyrelse i 10 år og lige genindtrådt. Arbejder bl.a. med fokus arbejdstagerrettigheder, virksomheders ansvar, social dialog og ikke mindst verdensmål 8 om bæredygtig vækst og anstændigt arbejde.

Jesper er valgt indtil 2024.

 
//-->