Bestyrelsen

Organisationen ledes af en bestyrelse på ti medlemmer med to repræsentanter fra hver af medlemsgrupperne.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år ad gangen. Suppleanter vælges for et år.

Bestyrelsen vælger hvert år en formand og en eller flere næstformand, som sammen udgør formandskabet.

Bestyrelsen som valgt på DIEHs Generalforsamling 2020

Folkelige organisationer

 • Jonas Engberg, chef for Partnerskaber og Innovation, Care (bestyrelsesformand)
 • Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver (miljø og transport), Forbrugerrådet Tænk

Virksomheder

 • Christian Rask-Jepsen, kategorichef, Reitan Distribution (næstformand) 
 • Jens Christian Roth, leder af Responsible Business Partner Programme, Ørsted

Offentlige virksomheder & Instanser

 • David Salomonsen, chef CSR og jura, Københavns Kommune
 • Birgitte Bang Nielsen, Sustainability Director, IFU

Branche- og erhvervsorganisationer og netværk

 • Jytte Tandrup, underdirektør, De Samvirkende Købmænd 
 • Malene Thiele, CSR chef, Dansk Erhverv (næstformand) 

Fagbevægelsen

 • Mette Høgh, formand HK Handel Hovedstaden, HK 
 • Jesper Nielsen, leder international afdeling, 3F

Folkelige organisationer

Jonas Engberg (bestyrelsesformand)

Chef for Partnerskaber og Innovation, CARE

Jonas Engberg er chef for Partnerskaber og Engagement i CARE. Han har ansvar for at udvikle og lede CAREs tilgang og arbejde med partnerskaber og bæredygtige løsninger med virksomheder, organisationer og akademia i nord og syd. Tillige har han ansvar for at lede CAREs outreach og offentlige engagement. Jonas skiftede til CARE i december 2018. Han kom hertil fra en stilling som sustainability manager i IKEA.

Jonas er valgt indtil 2022

Vibeke Myrtue Jensen

Politisk rådgiver (miljø og transport), Forbrugerrådet Tænk

Politisk rådgiver, cand.techn.soc. Vibeke Myrtue Jensen har siden 2015 været ansat i Forbrugerrådet Tænk, hvor hun blandt andet arbejder med verdensmål, etisk ansvarligt og bæredygtigt forbrug. Vibeke har erfaring fra bl.a. arbejde i Folketinget og regionsarbejde i Bruxelles. Vibeke er på sin 4. valgperiode i DIEHs bestyrelse og er valgt indtil 2021.

Suppleanter

 • Sanne Stephansen, programleder for bæredygtighed, Roskilde Festival Fonden
 • Jacqueline Bryld, international chef, Sex & Samfund

Virksomheder

Christian Rask-Jepsen (næstformand)

Kategorichef, Reitan Distribution

Christian Rask-Jepsen har arbejdet med CSR og bæredygtighed i leverandørkæden siden 2011 og været en del af DIEH som medlem i samme periode. Christian er kategorichef i Reitan Distribution A/S og representant for Reitan Distribution A/S og REMA 1000 A/S. Christian er valgt indtil 2021.

Jens Christian Roth 

Head of Responsible Business Partner Programme, Ørsted

Jens Christian Roth er manager for Ørsteds Responsible Business Partner Program, som hjælper Ørsted med at samarbejde med relevante leverandører om forbedringsinitiativer inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og etik. Han har siden 2008 arbejdet med ansvarlig leverandørhåndtering i forskellige danske virksomheder og industrier inden for FMCG og farma. Jens Christian er valgt indtil 2022.

Suppleanter

 • Carina Jensen, kvalitetschef, Salling Group
 • Signe Frese, CSR-chef, COOP

Offentlige virksomheder & Instanser

David Salomonsen

Chef for CSR og jura, Københavns Kommune

David er valgt indtil 2021.  

Birgitte Bang Nielsen

Sustainability Director, IFU

Som Sustainability Director i IFU, Investeringsfonden for udviklingslande, er Birgitte ansvarlig for integrering af ESG (miljø, social og governance forhold) i IFUs investerings- og due diligence processer, udarbejde politikker, strategier og værktøjer, samt sikre at internationale regelsæt og standarder bliver implementeret. Birgitte har været hos IFU I 13 år og var tidligere konsulent og har rådgivet en lang række danske virksomheder og kommuner om bl.a. ledelsessystemer og rapportering vedrørende bæredygtighed. Birgitte er valgt indtil 2022.

Suppleanter

 • Rikke Dreyer, chefkonsulent, Miljømærkning Danmark
 • Maj Manczak, seniorrådgiver CSR, EKF

Branche- og erhvervsorganisationer og netværk

Jytte Tandrup

Underdirektør, De Samvirkende Købmænd 

Underdirektør, cand. Jur. Jytte Tandrup har været ansat hos De Samvirkende Købmænd siden 2012, hvor hun er omdrejningspunktet for brancheorganisationens rådgivning og sparring med købmænd, deres kæder og grossister i sager om butiksstruktur, planlov, lukkelov og andre juridiske spørgsmål. Hun er også ansvarlig for notater til bestyrelsen om nye tendenser i dagligvarehandlen og etisk ansvarligt forbrug. Jytte Tandrup kom til DSK fra en stilling som kontorchef i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor hun var kontorchef fra 2000 til 2012. Jytte er valgt indtil 2021.

Malene Thiele (næstformand)

CSR chef, Dansk Erhverv

Malene Thiele er CSR-chef i Dansk Erhverv, hvor hun arbejder for at CSR og FN’s Verdensmål bliver konkret og relevant for virksomhederne og styrker vækst og konkurrencekraft. Malene har erfaring fra både privat og offentlig sektor, senest fra Erhvervsstyrelsen, hvor hun arbejdede med erhvervsudvikling bl.a. med fokus på små- og mellemstore virksomheder. Derudover har hun været CSR-rådgiver i Københavns Lufthavne A/S og i Telenor Danmark. Malene er medlem af 2030 panelet og valgt til DIEHs bestyrelse indtil 2022.

Suppleanter

 • Nikolai Klausen, sekretariatschef og politisk konsulent, WEAR
 • Marie Busck, CSR- og bæredygtighedschef, Dansk Mode og Textil

Fagbevægelsen

Mette Høgh

Formand, HK Handel Hovedstaden

Jesper Nielsen

Leder af International afdeling, 3F

Jesper Nielsen har det daglige ansvar for forbundets internationale samarbejde om fremme af bæredygtig udvikling, arbejdstagerrettigheder og støtte til søsterorganisationers udvikling i Central- og Østeuropa, Mellemøsten, Asien, sydlige Afrika og Latinamerika. Han er uddannet indenfor arbejdsmiljø og har de seneste 20 år arbejdet med fagbevægelsens internationale samarbejde. Medlem af DIEH’s bestyrelse i 10 år og lige genindtrådt. Arbejder bl.a. med fokus arbejdstagerrettigheder, virksomheders ansvar, social dialog og ikke mindst verdensmål 8 om bæredygtig vækst og anstændigt arbejde.

Jesper er valgt indtil 2022

Suppleanter

 • Peter Waldorff, international konsulent, FH
 • Heidi Hvid Hansen, programkonsulent, Ulandssekretariatet
 
//-->