Bestyrelsen

Organisationen ledes af en bestyrelse på ti medlemmer med to repræsentanter fra hver af medlemsgrupperne.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år ad gangen.

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand, som for to år ad gangen udgør formandsskabet.

bestyrelsen

Bestyrelsen som valgt på DIEHs Generalforsamling 2019

Folkelige organisationer:

  • Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver (miljø og transport), Forbrugerrådet Tænk
  • Jonas Nøddekær, international direktør, Folkekirkens Nødhjælp (formand)

Virksomheder:

  • Christian Rask-Jepsen, kategorichef, Reitan Distribution (næstformand)
  • Jens Christian Roth, manager, Ørsted

Offentlige virksomheder & Instanser:

  • David Salomonsen, chef CSR og jura, Københavns Kommune
  • Birgitte Bang Nielsen, Sustainability Director, IFU

Branche- og erhvervsorganisationer og netværk:

  • Jytte Tandrup, underdirektør, DSK
  • Malene Thiele, CSR chef, Dansk Erhverv

Fagbevægelsen:

  • Susanne Ottesen, leder af politik og uddannelse, HK Handel 
  • Jesper Nielsen, afdelingsleder, 3F (barselsvikar for Lea Rype Stavre Bohr, 3F)

Folkelige organisationer

Jonas Nøddekær (formand)

International direktør, Folkekirkens Nødhjælp

Jonas Nøddekær har mere end 18 års international erfaring med udvikling og ledelse, der blandt andet indebærer flere år tilbragt i Asien og Afrika. Jonas er international direktør i Folkekirkens Nødhjælp, og foruden formandsposten i DIEH er han også medlem af bestyrelsen for Dansk Institut for Internationale Studier. Jonas er valgt til bestyrelsen frem til 2020. 

Suppleant: Jacqueline Bryld, Sex & Samfund (valgt indtil 2020)

Vibeke Myrtue Jensen

Politisk rådgiver (miljø og transport), Forbrugerrådet Tænk

Politisk rådgiver, cand.techn.soc. Vibeke Myrtue Jensen har siden 2015 været ansat i Forbrugerrådet Tænk, hvor hun blandt andet arbejder med verdensmål, etisk ansvarligt og bæredygtigt forbrug. Vibeke har erfaring fra bl.a. arbejde i Folketinget og regionsarbejde i Bruxelles. Vibeke er på sin 4. valgperiode i DIEHs bestyrelse og er valgt indtil 2021.

Suppleant: Morten Fauerby Thomsen, Care (valgt indtil 2021)

Virksomheder

Christian Rask-Jepsen (næstformand)

Kategorichef, Reitan Distribution

Christian Rask-Jepsen har arbejdet med CSR og bæredygtighed i leverandørkæden siden 2011 og været en del af DIEH som medlem i samme periode. Christian er kategorichef i Reitan Distribution A/S og representant for Reitan Distribution A/S og REMA 1000 A/S. Christian er valgt indtil 2021.

Suppleant: Carina Jensen, Salling Group (valgt indtil 2021)

Jens Christian Roth 

Manager, Ørsted

Jens Christian Roth er manager for Ørsteds Responsible Business Partner Program, som hjælper Ørsted med at samarbejde med relevante leverandører om forbedringsinitiativer inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og etik. Han har siden 2008 arbejdet med ansvarlig leverandørhåndtering i forskellige danske virksomheder og industrier inden for FMCG og farma. Jens Christian er valgt indtil 2020.

Suppleant: Signe Frese, Coop (valgt indtil 2020)

Offentlige virksomheder & Instanser

David Salomonsen

Chef for CSR og jura, Københavns Kommune

David er valgt indtil 2021.  

Suppleant: Rikke Dreyer, Miljømærkning Danmark (valgt indtil 2021) 

Birgitte Bang Nielsen

Sustainability Director, IFU

Som Sustainability Director i IFU, Investeringsfonden for udviklingslande, er Birgitte ansvarlig for integrering af ESG (miljø, social og governance forhold) i IFUs investerings- og due diligence processer, udarbejde politikker, strategier og værktøjer, samt sikre at internationale regelsæt og standarder bliver implementeret. Birgitte har været hos IFU I 13 år og var tidligere konsulent og har rådgivet en lang række danske virksomheder og kommuner om bl.a. ledelsessystemer og rapportering vedrørende bæredygtighed. Birgitte er valgt indtil 2020.

Suppleant: Maj Manczak, EKF (valgt indtil 2020)

Branche- og erhvervsorganisationer og netværk

Jytte Tandrup

Underdirektør, De Samvirkende Købmænd 

Underdirektør, cand. Jur. Jytte Tandrup har været ansat hos De Samvirkende Købmænd siden 2012, hvor hun er omdrejningspunktet for brancheorganisationens rådgivning og sparring med købmænd, deres kæder og grossister i sager om butiksstruktur, planlov, lukkelov og andre juridiske spørgsmål. Hun er også ansvarlig for notater til bestyrelsen om nye tendenser i dagligvarehandlen og etisk ansvarligt forbrug. Jytte Tandrup kom til DSK fra en stilling som kontorchef i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor hun var kontorchef fra 2000 til 2012. Jytte er valgt indtil 2021.

Suppleant: Nikolai Klausen, WEAR (valgt indtil 2021)

Malene Thiele

CSR chef, Dansk Erhverv

Malene Thiele er CSR-chef i Dansk Erhverv, hvor hun arbejder for at CSR og FN’s Verdensmål bliver konkret og relevant for virksomhederne og styrker vækst og konkurrencekraft. Malene har erfaring fra både privat og offentlig sektor, senest fra Erhvervsstyrelsen, hvor hun arbejdede med erhvervsudvikling bl.a. med fokus på små- og mellemstore virksomheder. Derudover har hun været CSR-rådgiver i Københavns Lufthavne A/S og i Telenor Danmark. Malene er medlem af 2030 panelet og valgt til DIEHs bestyrelse indtil 2020.

Suppleant: Pia Odgaard, Dansk Mode & Textil (valgt indtil 2020)

Fagbevægelsen

Susanne Ottesen

Leder af politik og uddannelse, HK Handel

Leder af politik og uddannelse, Susanne Ottesen har været ansat i HK siden 2012. I dag arbejder hun i HK HANDEL, med politisk rådgivning inden for alle politikområder. Med mange års erfaring i uddannelsespolitik er hun ekspert i uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau og repræsenterer HK HANDEL i mange råd og udvalg, fx bestyrelsen for e-mærket, faglig udvalg for detail, handels og kontoruddannelser, medlem af advisory board og styregruppe i videncentrene for digital handel og viden om data.

Et andet ekspertområde er dagsordenen om digitalisering og et bæredygtigt handelsmarked for fremtidens arbejde, og her er hun, sammen med Dansk Erhverv leder af et fælles sekretariat.

 

Suppleant: Peter Waldorf, FH (valgt indtil 2021)

Jesper Nielsen, (barselsvikar for Lea Rype Stavre Bohr, 3F)

Afdelingsleder, 3F

Leder af 3F International. Jesper Nielsen har det daglige ansvar for forbundets internationale samarbejde om fremme af bæredygtig udvikling, arbejdstagerrettigheder og støtte til søsterorganisationers udvikling i Central- og Østeuropa, Mellemøsten, Asien, sydlige Afrika og Latinamerika. Han er uddannet indenfor arbejdsmiljø og har de seneste 20 år arbejdet med fagbevægelsens internationale samarbejde. Medlem af DIEH’s bestyrelse i 10 år og lige genindtrådt. Jesper arbejder bl.a. med fokus på arbejdstagerrettigheder, virksomheders ansvar, social dialog og ikke mindst verdensmål 8 om bæredygtig vækst og anstændigt arbejde.

Suppleant: Heidi Hvid Hansen, Ulands-sekretariatet (valgt indtil 2020)

 
//-->