Vedtægter

I vedtægterne beskrives blandt andet DIEHs organisering, bestyrelsen og sekretariatets formål, bestemmelser for generalforsamling og kontingentfastsættelse.

Hele dokumentet kan downloades nedenfor.

§ 2. Formål

DIEH er en landsdækkende almennyttig organisation, hvis formål er gennem samarbejde mellem forskellige interessentgrupper, at fremme ansvarlig handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder, hensynet til miljø og klima og bidrager til en global bæredygtig udvikling ved at styrke medlemmernes indsats inden for Etisk Handel.

DIEH vil arbejde for sit mål ved at:

  • Skabe rammen for dialog og samarbejde om bæredygtige løsninger på etiske dilemmaer ift. Etisk Handel
  • Stille viden om Etisk Handel til rådighed for medlemmerne.
  • Opbygge medlemmernes og deres leverandørers og/eller samarbejdspartneres kapacitet til at drive Etisk Handel i overensstemmelse med DIEHs medlemsforpligtelser, der er vedtaget af organisationen.
  • Højne og nuancere debatten om Etisk Handel gennem arrangementer, rapporter og informationsarbejde målrettet virksomheder, offentlige instanser, organisationer, fagbevægelse og den bredere offentlighed.
  • Have et internationalt udsyn og arbejde i overensstemmelse med internationalt anerkendte instrumenter for ansvarlig virksomhedsadfærd og samarbejde med andre multistakeholder initiativer.
Læs vedtægter
 
//-->