DIEH og Planmiljø faciliterer partnerskab for at fremme bæredygtigt fiskeri

Fra starten af 2018 udgør DIEH sammen med PlanMiljø et sekretariat for Parterskab om Bæredygtigt Fiskeri.

Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri samler fiskeriets nøgleaktører til dialog og initiativer vedrørende havmiljøet og er finansieret af Villum Velux Fondene.

Dansk fiskeri er historisk, kulturelt og økonomisk en vigtig sektor, som mange arbejder for at fremme og fremtidssikre. Der er sideløbende gjort adskillige tiltag for at sikre et mere bæredygtigt fiskeri. Men havmiljøet påvirkes stadig i høj grad af vores fiskeindustri. Det er derfor vigtigt, at et samarbejde i sektoren og på tværs af værdikæden understøttes, så vi kan minimere overfiskning, skader på havbund og havmiljø, bifangst og ressourcespild. 

Partnerskabet kan blandt andet diskutere og videndele om fangstformer, påvirkning af økosystemerne, brændstofforbrug, udnyttelse af de menneskelige ressourcer, forvaltning af fiskeriet og omfanget af bifangster. Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri er uforpligtende og vil i udgangspunktet have til formål at fremme dialogen i værdikæden og blandt de relevante aktører for at arbejde hen mod et mere bæredygtigt og naturskånsomt fiskeri i Danmark.

Partnerskabets’ første møde i år fandt sted den 7. marts 2018 i DIEH’s lokaler. Næste partnerskabsmøde finder sted den 3. september 2018.

Hvis du er interesseret i at deltage er du velkommen til at kontakte Rikke Fischer-Bogason på rfb@planmiljoe.dk