Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri

Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri er et initiativ, der samler fiskeriets nøgleaktører til dialog, vidensdeling og initiativer vedrørende fiskeriets og havets bæredygtighed. Sammen med PlanMiljø er DIEH projekt- og sekretariatsleder for Partnerskabet.

Partnerskabet om Bæredygtigt Fiskeri er finansieret af Velux Fonden og har eksisteret siden 2018. Formålet er at skabe øget dialog og forståelse på tværs af fiskeriets værdikæde, samt understøtte markedet for bæredygtig fisk i Danmark.

De over 60 deltagere spænder over virksomheder, detail, grossister, professionelle køkkener, uddannelsesinstitutioner, NGOer og det offentlige deltager i partnerskabet. Alle for at blive klogere på, hvordan vi sammen – og hver for sig – kan fremme forskellige parametre for fiskeriets og havets bæredygtighed

I løbet af 2020 vil partnerskabet igennem en række aktiviteter sætte fokus på, hvordan indkøbere i produktion-, grossist-, detail- og køkkenleddet kan træffe bevidste, bæredygtige og skånsomme valg, når de efterspørger og indkøber fisk.

Et gennemgående tema er derfor at skabe gensidig anerkendelse af de forskellige vinkler på bæredygtighed i fiskeribranchen og udvikle sidestillede begreber, der tydeliggør de forskellige parametre: fra bæredygtige bestande til klimabelastning, og fra havbund og biodiversitet til sociale hensyn og jobskabelse i kystområder.

Planlagte aktiviteter for Partnerskabet i 2020

-  Næste partnerskabsmøde finder sted i oktober 2020 - mere info følger. Læs mere om den seneste parterskabsmøde om vores globale fiskeforsyning som blev afholdt d. 15. juni her.

- Ekskursion ud til to af Sjællands fiskeproducenter, der arbejder ud fra hver deres bæredygtige principper; Korsør Kystfiskerkompagni og Musholm ørredopdræt d. 3. september. Formålet er at give partnerskabets medlemmer med særlig interesse for indkøb indblik i fangstmetoder og en generel styrket forståelse af fiskeriets praksis, værdikæde og grundvilkår.

- To temagruppemøder:

Temagruppe 1: Fisk som klimavenligt alternativ – og fiskeriets klimapåvirkning (næste møde d. 23. september)

Temagruppe 2: Overblik over bæredygtighedsparametre i fiskeriet (næste møde i start oktober)

Tilmeld dig temagrupperne via linksne ovenfor.

For mere information om Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri kan du kontakte projektleder Janine Dortmundt - jd@dieh.dh 

 
//-->