Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri


Indkøbsguide for bæredygtig fisk

I løbet af 2020 har en temagruppe under Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri udviklet en guide, ’Spørgsmål du kan stille til din fisk. Indkøbsguide for bæredygtig fisk’

Formålet med indkøbsguiden er at give et overskueligt og handlingsorienteret overblik for indkøbere og køkkenprofessionelle, som hjælper til at træffe et oplyst valg om, hvilke spørgsmål man kan stille til sin fisk eller fiskeleverandør for at finde ud af, om den er bæredygtig.

Guiden kan downloades her, og deles med alle interesserede aktører.

----

Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri er et initiativ, der samler fiskeriets nøgleaktører til dialog, vidensdeling og initiativer vedrørende fiskeriets og havets bæredygtighed. Sammen med PlanMiljø er DIEH projekt- og sekretariatsleder for Partnerskabet.

Partnerskabet om Bæredygtigt Fiskeri er finansieret af Velux Fonden og har eksisteret siden 2018. Formålet er at skabe øget dialog og forståelse på tværs af fiskeriets værdikæde, samt understøtte markedet for bæredygtig fisk i Danmark.

De over 60 deltagere spænder over virksomheder, detail, grossister, professionelle køkkener, uddannelsesinstitutioner, NGOer og det offentlige deltager i partnerskabet. Alle for at blive klogere på, hvordan vi sammen – og hver for sig – kan fremme forskellige parametre for fiskeriets og havets bæredygtighed

I løbet af 2020 har partnerskabet igennem en række aktiviteter sat fokus på, hvordan indkøbere i produktion-, grossist-, detail- og køkkenleddet kan træffe bevidste, bæredygtige og skånsomme valg, når de efterspørger og indkøber fisk.

Et gennemgående tema er derfor at skabe gensidig anerkendelse af de forskellige vinkler på bæredygtighed i fiskeribranchen og udvikle sidestillede begreber, der tydeliggør de forskellige parametre: fra bæredygtige bestande til klimabelastning, og fra havbund og biodiversitet til sociale hensyn og jobskabelse i kystområder.

Afholdte aktiviteter for Partnerskabet i 2020

- Ekskursion ud til to af Sjællands fiskeproducenter, der arbejder ud fra hver deres bæredygtige principper; Korsør Kystfiskerkompagni og Musholm ørredopdræt d. 3. september. Formålet var at give partnerskabets medlemmer med særlig interesse for indkøb indblik i fangstmetoder og en generel styrket forståelse af fiskeriets praksis, værdikæde og grundvilkår. Læs mere om ekskursionen her.

- To temagruppemøder:

Temagruppe 1: Fisk som klimavenligt alternativ – og fiskeriets klimapåvirkning 

Temagruppe 2: Overblik over bæredygtighedsparametre i fiskeriet. Indkøbsguiden for bæredygtig fisk blev offentliggjort i januar 2021.

-    Læs mere om parterskabsmødet om vores globale fiskeforsyning her.

For mere information og resultater fra Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri kan du kontakte projektleder Lene Midtgaard - lm@dieh.dh 

Indkøbsguide om bæredygtig fisk
 
//-->