Hvordan kan virksomheder skabe fremgang?

Alliancens formål er at sikre at den palmeolie importeres til og anvendes i Danmark er ansvarligt produceret inden for rammerne af ovenstående principper. Det mest udbredte værktøj der findes for virksomheder på nuværende tidspunkt til at sikre indfrielse af disse principper, er RSPO certificering (her findes 4 muligheder: kreditter, Mass Balance, Segregated eller Identity Preserved) eller andre tredjeparts certificeringsordninger med samme standarder. Alliancen anerkender behovet for – og vil løbende bidrage til – at forbedre RSPO standarden og andre tilsvarende certificeringsstandarder, fx ift. kriterier for brug af agro-kemikalier i produktionen af palmeolie.

Der er forståelse for, at virksomheder har forskellige udgangspunkter, bl.a. afhængig af branche, størrelse af virksomheden, mm.  Derfor anerkender alliancen også alle grader af RSPO certificering, men anbefaler at deltagerne så vidt muligt, og hvor det er relevant, arbejder for en gradvis fremgang ift. sporbarhed, fx fra kreditter til Mass balance, fra Mass balance til Segregeret og fra Segregeret til Identity Preserved.

 
//-->