Definition af ansvarligt produceret palmeolie

Alliancen definerer ”ansvarligt produceret palmeolie” med udgangspunkt i den internationalt anerkendte ramme fastsat af Accountability Framework Initiative og internationalt anerkendte standarder som fastsat af RSPO certificeringsordningen.

 1. Ansvarlig palmeolieproduktion er defineret af Alliancen ved følgende overordnede principper:Producenter og aktører i leverandørkæder skal drive/fremme etisk forretningsadfærd, opbygge tillid og gennemsigtighed med interessenter for at sikre stærke og sunde relationer, således at palmeolieproduktionen bidrager til en bæredygtig udvikling lokalt i samarbejde med lokalsamfund.
 2. Overholdelse af relevant lovgivning (lokalt, nationalt samt internationalt)
 3. Optimering af produktivitet, effektivitet, positive påvirkninger og modstandskraft ved at opretholde planer, procedurer og systemer til kontinuerlig forbedring.
 4. Respekt for menneskerettigheder samt bidrage positivt til lokalsamfund, herunder respekt for kollektive rettigheder samt for juridiske og hævdvundne jordrettigheder.
 5. Støtte inklusion af småbønder, ved at inkludere dem i forsyningskæderne og forbedre deres levevej gennem retfærdige og transparente partnerskaber.
 6. Afskaffelse af alle former for tvangsarbejde; effektiv afskaffelse af børnearbejde; afskaffelse af diskrimination med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Der er sikre arbejdsvilkår, foreningsfrihed og anstændige lønninger.
 7. Beskyttelse, bevaring og forbedring af økosystemer og miljø. Herunder sikring af:
  • At produktionen ikke bidrager til skovrydning eller omlægning af andre naturtyper af høj bevaringsværdi[1]
  • beskyttelse af truede arter, vådområder og bredzoner, jordbundsforhold, vand og luftkvalitet mv.
 8. Ansvarlig og sikker brug af agro-kemikalier
 9. Produktionen skal være tredjeparts verificeret eller tredjeparts certificeret efter en standard, der opfylder ovenstående kriterier.

[1] dvs. high conservation value, jf. Accountability Framework Initiative, https://accountability-framework.org/

 
//-->