Deltag i alliancen

Alle danske aktører, der har mulighed for at fremme en ansvarlig produktion af palmeolie, opfordres til at deltage i alliancen. Det gælder dels virksomheder, der anvender eller handler med palmeolie, fx detailhandlen, kosmetik- og hygiejnebranchen, food service, foderproducenter, industrivirksomheder og fødevareproducenter, dels organisationer, der besidder relevant viden om problemstillingen vedr ansvarlig produktion af palmeolie.

For at deltage i alliancen skal virksomheden/organisationen tilslutte sig alliancens forpligtelser, læs mere her.

Deltagelse i alliancen er gratis for virksomheder, mens deltagelse som støttemedlem fordrer medlemskab af DIEH. Eventuelle ændringer til alliancen besluttes af deltagerne, dvs. de deltagende støttemedlemmer og virksomhedsdeltagere.

Der afholdes i udgangspunktet to årlige møder i alliancen. Hertil kommer workshops og arbejdsgruppemøder, der planlægges efter behov.

Deltagelse i alliancen sker ved at kontakte DIEHs sekretariat. Deltagere i alliancen, der indmelder sig efter lancering af initiativet (november 2020), forpligter sig til at offentliggøre en handlingsplan inden for seks måneder efter deres indmeldelse i alliancen.

 
//-->