Handlingsplaner

Alliancens virksomhedsdeltagere forpligter sig til at offentliggøre en handlingsplan for ansvarlig palmeolie, inkl. tidsplan, der beskriver initiativer, der skal sikre fremdrift mod visionen om, at al palmeolie importeret til og anvendt i Danmark er produceret ansvarligt, herunder ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation. Handlingsplanen kan derudover også indeholde og synliggøre deltageres initiativer og indsatser, der bidrager til en mere bæredygtig produktion af palmeolie i anden sammenhæng, men ikke direkte lever op til definitionen angivet ovenfor.

De deltagende virksomheders handlingsplaner for ansvarlig palmeolie skal offentliggøres senest d. 31. maj 2021. Herefter er deltagerne forpligtet til at afrapportere én gang årligt til alliancens sekretariat (DIEH) om fremdrift, første gang inden udgang af maj 2022. Afrapporteringen sker fortroligt og via udfyldelse af et spørgeskema. Afrapporteringen skal bl.a. indeholde konkrete informationer om, hvilke redskaber der er benyttet (certificeringsordninger, andre verificeringsmetoder osv.).

Formatet af afrapportering besluttes af deltagerne i Alliancen. Det tilsigtes, at afrapporteringen for de deltagende virksomheder gøres så let og smidig som muligt og i videst muligt omfang harmoniseres med andre rapporteringsforpligtelser. Der kan være behov for at skelne mellem ren palmeolie og derivater i afrapporteringen for at muliggøre sammenligning og identificere ’gaps’. De virksomheder, der afrapporterer direkte til RSPO, kan anvende RSPO-afrapporteringen som grundlag for afrapportering til DIEH.

Deltagernes data indsamles af DIEH i et aggregeret, anonymiseret format for at beskytte kommercielt følsomme data. Sekretariatet udarbejder en samlet statusrapport, der præsenterer deltagernes resultater og fremdrift mod visionen på en anonymiseret måde. Offentliggørelsen af resultater gør det muligt for deltagere at fremhæve ændringer og fremskridt i løbet af et år og fungerer samtidig som et ’roadmap’ af skridt hen imod den overordnede vision.

 
//-->