Om alliancen

DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, De Samvirkende Købmænd, Kosmetik- og Hygiejnebranchen, Brancheforeningen for dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri (VKH), WWF-Verdensnaturfonden, 3F, NEPCon, Miljø- og Fødevareministeriet og en række virksomheder taget initiativ til en samlende dansk indsats, der gennem et forpligtende samarbejde skal sikre brug af ansvarligt produceret palmeolie i Danmark samt bidrage til fremdrift mod ansvarlig produktion globalt.

Ved at deltage i alliancen vil danske virksomheder få hjælp til at sikre ansvarlig produceret palmeolie. Alliancen vil de deltagende virksomheders arbejde nemmere bl.a. gennem viden, erfaringsudveksling, fælles kommunikation, udvikling af fælles værktøjer, afholdelse af workshops, samt en fælles indsats for at styrke de eksisterende internationale standarder mm.

Virksomheder, der lige er startet, kan bl.a. få viden, sparring, værktøjer og et forum, der understøtter dem i deres arbejde for at øge andelen af bæredygtigt certificeret palmeolie i deres værdikæder.

Virksomheder, der allerede er i mål med bæredygtigt certificeret palmeolie, i alle eller majoriteten af deres varer kan bl.a. bruge alliancen på følgende områder:

  • Erfaringsdeling og inspiration til andre deltagere i alliancen (indsatser som påvirker, motiverer og/ eller understøtter andre aktører på markedet i deres arbejde mod alliancens vision)
  • Få indsigt i de seneste udviklinger på området, herunder også fra politisk side i Danmark og internationalt
  • Som et fælles talerør og derved bidrage til en nuanceret debat og kommunikation om palmeolie og bæredygtighed i Danmark
  • En fælles dansk indsats for løbende at påvirke og højne de internationale standarder på området, herunder RSPO, gennem alliancens samarbejde og fælles indflydelse, og derved styrke opbakningen til standarderne og skabe løbende fremgang mht. sporbarhed og bæredygtighed i den globale produktion af palmeolie
 

Agreement in english

Download the agreement here
//-->