Certificeringsordninger

Ansvarligt produceret soja kan for eksempel opnås igennem verifikation, som defineret i Accountability Framework Initiative, fra tredjepart eller gennem følgende certificeringsordninger: RTRS (inkl. RTRS kreditter), ProTerra, EU-økologisk, Donau Soja og Europe Soya Standards, ISCC Plus (biobrændsel) eller IFOAM (listen er ikke udtømmende). 

 

Roundtable for Responsible Soy

Roundtable for Responsible Soy (RTRS) blev oprettet af i 2006 af sojaproducenter, forhandlere, processorer, banker og civilsamfundsorganisationer. Standarden indeholder sociale og miljømæssige krav til sojabrug, som løbende bliver kontrolleret.

Et krav er, at fra og med 2009 må ingen skove ryddes eller andre naturtyper af høj bevaringsværdi omlægges ifm. sojadyrkningen. RTRS kan bruges til både genmodificeret og ikke-genmodificeret soja.

  1. RTRS certificeret soja kan købes gennem tre forskellige systemer
  2. Som segregeret råvare, hvor den certificerede råvare er fysisk adskilt fra den konventionelle råvare gennem hele værdikæden
  3. Som ’mass balance’, hvor de certificerede og konventionelle råvarer blandes i varestrømmen, men en registrering af andelen af certificeret soja følger den samlede masse

RTRS-kreditter, hvor én kredit svarer til produktionen af et ton certificeret råvare. At købe RTRS-kredit betyder at kompensere for købt soja og afbalancere dets "soja-fodaftryk" ved direkte at støtte producentens udvikling mod ansvarligt produceret soja.

RTRS-standarden er primært implementeret i Argentina og Brasilien. Produktionen var i 2015 fordelt således: Brasilien (70,3%), Argentina (19,5%), Indien (5,8%), Paraguay (3,6%) og USA (0,9%). I 2016 certificerede RTRS lige over 3 mio. tons soja og solgte 1,9 mio. kreditter og 95,000 tons ’mass balance’ soja. 

Læs mere om RTRS her

 

ProTerra

ProTerra-standarden, oprettet af CERT-ID i 2006, omfatter sociale og miljømæssige kriterier og certificerer udelukkende ikke-genmodificeret soja.

ProTerra accepterer endvidere ikke bedrifter, hvor skovrydning har fundet sted efter 2004. Denne rydningsgrænse gælder områder med oprindelig vegetation og områder med høj bevaringsværdi, især primær skov.

ProTerra standarden kræver tredjeparts audits. Da ProTerra kun tillader non-GM-soja, skal det være muligt at spore denne soja separat.

Læs mere om ProTerra her

 

Økologi / IFOAM

Sojabønder, der dyrker økologisk må ikke bruge kemiske pesticider, gødning eller genetisk modificerede organismer.

Der er også forskellige krav inden for naturbevarelse, jord- og arbejdslovgivning og sundheds- og sikkerhedsbestemmelser. En bred vifte af interessenter er involveret i standarden.

Økologisk soja dyrkes primært i Kina og Indien.

Læs mere om IFOAM her

 

ISCC Plus (biobrændsel)

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) udviklede i 2010 en standard, der er i overensstemmelse med krav i EU's direktiv om vedvarende energi (direktiv 2009/28 / EF) for biobrændstof. 

ISCC PLUS gør sig dermed gældende for soja, der bruges til biodiesel. ISCC er et globalt certificeringssystem, der adresserer hele forsyningskæden såvel som en række landbrugsafgrøder, deres derivater og vedvarende energikilder. Uafhængig tredjepartscertificering sikrer overholdelse af krav til miljømæssig og social bæredygtighed samt reduktion af drivhusgasemissioner.

Et EU studie fra 2018 konkluderer blandt andet, at ISCC scorer højt på klimarelaterede indikatorer, inklusiv afskovning og biodiversitet. ISCC udelukker produktion fra primær skov og skove med høj biodiversitetsværdi og nedbrudt skov.

ISCC kan anvendes på forskellige markeder, herunder bioenergisektoren, fødevare- og fodermarkedet. ISCC sikrer at

  1. Drivhusgasemissioner reduceres
  2. Biomasse ikke produceres på land med høj biodiversitet og højt kulstoflager
  3. At der udføres god landbrugspraksis og beskyttelse af jord, vand og luft
  4. Menneskerettigheder, arbejdskraft og jordrettigheder respekteres. Sporbarhedsstandarder sikrer, at den fysiske sti til biomasse kan spores tilbage gennem hele forsyningskæden. 

Læs mere om ISCC Plus herDonau Soja and Europe Soya Standards

Donau Soja og Europe Soya Standards er to forskellige certificeringer, der udbydes af Donau Soja.

Certificeringen Donau Soja kan opnås af sojaproducenter, der kommer fra Donau-regionen, og som ikke er genmodificeret. Yderligere skal sojaproducenten følge EU's reguleringer om brug af pesticider samt arbejds- og sociale rettigheder. Sojaen må ikke dyrkes i jord, der er udviklet til landbrug efter 1. januar 2008. Yderligere må dyrkning af soja ikke føre til tab af nationale eller internationale naturreservater, skove eller heder.

Certificeringen Europe Soya Standard stiller de samme krav som Donau Soja. Forskellen ligger i sojaens geografiske oprindelsessted, hvormed certificeringen Europe Soya kan anvendes af soja dyrket i hele Europa og ikke kun Donau-regionen, såfremt de andre kriterier også opfyldes.

Produktioner med Donau Soja og Europe Soya Standard inspiceres ud fra en risiko-baseret tilgang. 

Læs mere om Donau Soja her.

Læs mere om Europe Soya Standard her.

 

BLIV MEDLEM

Er du interesseret i at vide mere om alliancen eller melde dig ind, kan du kontakte Janine Dortmundt - jd@dieh.dk 

//-->