Definition af ansvarligt produceret soja

Alliancen definerer ”ansvarligt produceret soja” som sojaproduktion, der opfylder følgende kriterier:

  1. Relevant lovgivning er overholdt

  2. Produktionen er underlagt grundige miljømæssige overvejelser, herunder beskyttelse af truede arter, vådområder og bredzoner, jordbundsforhold, vand og luftkvalitet med videre

  3. Produktionen bidrager ikke til skovrydning eller omlægning af andre naturtyper af høj bevaringsværdi (dvs. high conservation value, jf. Accountability Framework Initiative)

  4. Sikker håndtering af agro-kemikalier og forbud eller udfasning af stærkt giftige kemikalier. Dette omfatter kemikalier opført i Stockholm- og Rotterdam-konventionerne

  5. Afskaffelse af alle former for tvangsarbejde, effektiv afskaffelse af børnearbejde, afskaffelse af diskrimination med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Der er sikre arbejdsvilkår, foreningsfrihed og anstændige lønninger

  6. Respekt for juridiske og hævdvundne jordrettigheder

  7. Tredjepartsverificeret eller tredjepartscertificeret efter en standard, der opfylder ovenstående kriterier.


Ansvarligt produceret soja kan for eksempel opnås igennem verifikation (som definteret i Accountability Framework Initiative) fra tredjepart eller gennem følgende certificeringsordninger: RTRS (inkl. RTRS kreditter), ProTerra, Donau Soja og Europe Soya Standards, EU-økologisk, ISCC Plus (biobrændsel) eller IFOAM (listen er ikke udtømmende).

Læs mere om de enkelte certificeringsordninger her

 

BLIV MEDLEM

Er du interesseret i at vide mere om alliancen eller melde dig ind, kan du kontakte Janine Dortmundt - jd@dieh.dk 

//-->