Organisation

Deltagere i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja er fordelt i én af følgende to grupper

  • Deltagende virksomheder omfatter repræsentanter fra bl.a. detailhandlen, food-service, foderproducenter, industrivirksomheder og fødevareproducenter. Deltagende virksomheder skal overholde alliancens forpligtelser, dvs. offentliggøre en handlingsplan og årligt afrapportere på fremdrift.

  • Støttemedlemmer omfatter NGOer, myndigheder, universiteter, erhvervs- og brancheorganisationer, fagbevægelsen og lign. Støttemedlemmer er ikke forpligtet til at offentliggøre en handlingsplan og afrapportere fremgang, men forpligter sig til aktivt at bakke op om initiativet bl.a. igennem bidrag med faglig viden og kommunikation om initiativet.

Se alle deltagere her

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) agerer sekretariat for alliancen. Sekretariatet understøtter alliancens deltagere gennem vejledning og rådgivning.

DIEH medlemmer kan deltage gratis i alliancen, mens andre deltagere betaler et årligt gebyr.

DIEHs arbejdsgruppe for ansvarlig sojaproduktion fungerer som styregruppe for alliancen. Styregruppen forventer at gennemføre en evaluering af initiativet i 2022.

Deltagelse i alliancen sker ved at kontakte DIEHs sekretariat.

Deltagere i alliancen, der indmelder sig senere end 1. november 2019 forpligter sig til at offentliggøre en handlingsplan inden for seks måneder efter deres indmeldelse i Alliancen - i stedet for d. 30. april 2020.

 

BLIV MEDLEM

Er du interesseret i at vide mere om alliancen eller melde dig ind, kan du kontakte Janine Dortmundt - jd@dieh.dk 

//-->