Vision og forpligtelser

Dansk Alliance for Ansvarlig Soja anerkender behovet for konkrete tiltag for at sikre ansvarligt producerede proteiner til Danmark.


Vision

Alliancens vision er, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt, herunder produceret lovligt og ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation.


Forpligtelser

For at opnå visionen forpligter de deltagende virksomheder sig til at:

  • Offentliggøre en handlingsplan for ansvarlig soja, inkl. tidsplan, der beskriver initiativer, der skal sikre fremdrift mod visionen.
  • Afrapportere fremgang årligt til alliancens sekretariat - første gang inden udgangen af maj 2021.

De virksomheder, der har været med til at stifte alliancen, skulle offentliggøre deres handlingsplaner senest d. 30. april 2020. 

Deltagere i alliancen, der indmelder sig senere end 1. november 2019 forpligter sig til at offentliggøre en handlingsplan inden for seks måneder efter deres indmeldelse i alliancen.

 

BLIV MEDLEM

Er du interesseret i at vide mere om alliancen eller melde dig ind, kan du kontakte Janine Dortmundt - jd@dieh.dk 

//-->