MYPOD fremmer social dialog, arbejdsmiljø og produktivitet i Myanmar´s tekstil industri

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) samarbejder med Ethical Trading Initiative UK, Bestseller, fagforeningen 3F og Aalborg Universitet i et strategisk partnerskab i Myanmar med støtte fra Danida (DMDP). Projektet MYPOD har til formål at styrke social dialog, arbejdsmiljø og produktivitet i Myanmar´s tekstilindustri.

Projektet inkluderer blandt andet træning af tekstilarbejdere og fabrikschefer i integreret social dialog og LEAN på 12 fabrikker, blandt disse nogle, hvor Bestseller får produceret tøj. Projektets formål er gennem træning og kapacitetsopbygning i social dialog og LEAN interventioner at forbedre arbejdsforhold, effektivitet og kvalitet og i tekstilproduktion, og delvist at skabe opmærksomhed omkring menneske- og arbejdstagerrettigheder, for at forbedre den sociale og økonomiske udvikling i industrien. På baggrund af projektets resultater, udvikles en business case, der skal vise forretningsmæssige fordele ved social dialog og LEAN, som vil blive formidlet til virksomheder og medarbejdere på tværs af Myanmars tekstilindustri. Projektet bidrager til FN’s verdensmål – især verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.   

For mere information, kontakt projektleder Sarah Dieckmann: sd@dieh.dk

 
//-->