The Regulation of International Supply Chains (RISC)

DIEH deltager i et forskningsprojekt om regulering og leverandørkædestyring ledet af Copenhagen Business School (CBS) og i samarbejde med Tufts University (US) og BRAC University (BD).

Projektet skal følge op på de mange tiltag, der blev sat i søen for at forbedre i tekstilsektoren i Bangladesh, efter Rana Plaza-ulykken i 2013, hvor 1.134 tekstilarbejdere omkom i en sammenstyrtet fabrik,

Målet er at klarlægge hvilke tilgange, der er mest effektive, og hvad der kendetegner effektiv regulering og leverandørkædestyring i forhold til sikkerhed, arbejdsmiljø og social bæredygtighed.

Forskerne ser også på, hvad de mange forskelligartede indsatser betyder for den samlede industri i landet, og hvordan erfaringerne kan udbredes i og uden for Bangladesh.

DIEH bidrager til forskningsprojektet med sit brede netværk i Danmark og Bangladesh. Et netværk, der blev udbygget, da DIEH var koordinator for det danske ”Partnerskab for ansvarlig tøj og tekstilproduktion i Bangladesh”, der samlede regeringen, virksomheder, fagforeninger, folkelige organisationer og virksomheder.

Forskningsprojektets akademiske resultater vil blive omsat til materiale og guidelines, der kan anvendes af DIEHs medlemmer og præsenteret på DIEH-arrangementer. 

Projektet støttes af Danida Fellowship Centre.

For mere information, kontakt Sarah Dieckmann sd@dieh.dk

 
//-->