State of Ethical Trading 2018/19

I rapporten tager DIEH temperaturen på etisk handel, verdensmål og bæredygtighed blandt vores medlemmer i det forgangne år. I samme ombæring ser vi på en fremtid, hvor etisk handel bliver endnu mere afgørende for den verden, vi lever i.

Læs rapporten her

State of Ethical Trading 2017

State of Ethical Trading fremhæver indsatser, der kan fungere som et forbillede og til inspiration for andre, der ønsker at bidrage til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling.

State of Ethical Trading 2017 kan, foranlediget af vores 10-års jubilæum også sætte spot på de første år i DIEHs virke under temaet ”Walking down memory lane – et tilbagekig på 10 år for etisk handel”.

Læs rapporten her

Guide to Buying Responsibly

Dansk Initiativ for Etisk Handel har i samarbejde søsterorganisationerne, ETI-UK og IEH Norge samt International Labour Organization udarbejdet den første globale leverandørundersøgelse om ansvarlige indkøbspraksisser. 

Guide to Buying Responsibly præsenterer eksempler på best practice samt relevante redskaber til, at virksomheder kan arbejde ansvarligt og med udgangspunkt i blandt andet FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv.

(Udgivet i september, 2017)

Download

State of Ethical Trading 2016

State of Ethical Trading giver et indblik i de fremskridt og udfordringer, som DIEHs medlemmer møder i arbejdet med etisk handel. Rapporten giver en status på, hvor langt vi i Danmark er med arbejdet og visionen om at fremme handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og fremmer en bæredygtig udvikling.

Den viden, som præsenteres her, er baseret på DIEHs medlemmers årlige indrapportering.

DIEHs medlemmer dækker fem medlemsgrupper: virksomheder, NGO’er, brancheorganisationer, fagforeninger og statslige institutioner. Der er stor forskel på medlemmernes aktiviteter indenfor etisk handel men også ligheder og fælles fokus.

(Udgivet i april, 2017)

Download

Tackling Child Labour in Global Supply Chains

DIEH har i samarbejde med vores medlemmer udarbejdet en børnearbejdsfolder, hvori man kan danne sig et kyndigt overblik over, hvordan børnearbejde defineres, hvor mange børn problematikken omfatter, et kort oprids af kernekonventionerne på området samt af den nyeste tilføjelse, Modern Slavery Act, og ligeledes har vi noteret vores anbefalinger på området.

(Udgivet i november, 2016)

Download

Veje til mere bæredygtig kaffeproduktion

Kaffeveje

Den 6. septemeber 2016, kunne DIEH offentliggøre sammendrag af forslag til forbedringer præsenteret af centrale aktører i kaffebranchen ved rundbordssamtaler hos DIEH, 2016.

Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen henviste i november, 2016 til DIEHs anbefalinger, da Enhedslistens udviklingsordfører, Christian Lund, spurgte hvordan vi sikrer etisk fremstillet kaffe på det danske marked.

Læs hele Troels Lund Poulsens svar her.

Læs rapporten her

DIEH Profil Brochure

Hvad er DIEH for en størrelse, hvem samarbejder DIEH med, og hvad kan DIEH tilbyde min virksomhed eller organisation?

I denne brochure kan du blive klogere på de brancher og emner, som DIEH beskæftiger sig med samt få et samlet overblik over, hvad vi kan tilbyde (2016).

DIEH Profil brochure

State of Ethical Trading 2015

SET 2015

State of Ethical Trading giver et indblik ind i de fremskrift og udfordringer som DIEHs medlemmer møder. Rapporten giver en status på hvor langt vi i Danmark er med arbejdet og visionen om at fremme handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og fremmer en bæredygtig udvikling.

Den viden som præsenteres her, er baseret på DIEHs medlemmers årlige indrapportering.

DIEHs medlemmer dækker fem medlemsgrupper virksomheder, NGO’er, brancheorganisationer, fagforeninger og statslige institutioner. Der er stor forskel på medlemmernes aktiviteter indenfor etisk handel, men der er også ligheder og fælles fokus.

(Udgivet i april, 2016)

State of Ethical Trading 2015

Due Diligence in agricultural supply chains

In collaboration with the Ethical Trading Initiatives in Norway and England, DIEH has produced a report about due diligence in agricultural supply chains.

The report addresses exploitation of migrant workers in the production of Italian tomatoes and presents recommendations for food producers and retailers on how to counteract the issues (2016).

Counteracting exploitation of migrant workers in Italian tomato production

Living Wage Report

In collaboration with the Ethical Trading Initiatives in Norway and England, DIEH has devised a report on living wage. The report addresses issues and recent initiatives to combat living wage problems (2015).

Living Wages in Global Supply Chains: A New Agenda for Business

Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining

Read more about Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining, and how DIEH recommends organisations to proceed within this area in a practical manner in the folder "Addressing Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining in Global Value Chains" (2015).

Download the folder in English

Indirect sourcing, direct responsibility

DIEH lancerede i i 2014 en guide for indirekte indkøb gennem mellemled – Indirect Sourcing, Direct Responsibility. Guiden er udarbejdet i samarbejde med DIEHs virksomhedsmedlemmer (2014).

Indirect sourcing, direct responsibility

Brochure om Dansk Initiativ for Etisk Handel - specielt rettet mod det offentlige

Hvad er DIEH for en størrelse?
Hvad foregår der egentligt i et multistakeholder initiativ for Etisk Handel?
Hvordan kan DIEH hjælpe en offentlig instans i det videre arbejde med Etisk Handel? 

Få svar på ovenstående og meget mere i denne brochure (2012).

Download i pdf format

Børnearbejde

Læs mere om hvad børnearbejde er, og hvordan DIEH anbefaler virksomheder at arbejde rent praktisk med området i folderen "Håndtering af børnarbejde i globale leverandørkæder" (2011).

Download folder på dansk

Child labour

Read more about what child labour is, and how DIEH recommends organisations to proceed within this area in a practical manner in the folder "Tackling child labour in global supply chains" (2011).

Download the folder in English

Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb

Denne guide, specielt målrettet kommuner, giver øget viden om etiske offentlige indkøb og inspirerer  til at begynde arbejdet med inddragelse af samfundsansvarlig tiltag i indkøbsaftaler (2011).

Download guiden her

Environmental Supply Chain Management

- A guide to Danish companies

This guide has been made i cooperation with The Danish Ministry of the Environment. The guide outlines practical steps companies can take to implement environmental supply chain management and the use of guidelines on responsible supply chain management (2011).

Download guide

Good Environmental Practices

- a practical handbook for suppliers and sub-suppliers.

This handbook has been made i cooperation with The Danish Ministry of the Environment. The handbook can be used for training and capacity building of suppliers and sub-suppliers (2011). 

Download handbook
 

Member Resources

JETI Country Briefing: Myanmar (2019)

Log in to read