Etisk Handel 2022

I rapporten tager Dansk Iniatiativ for Etisk Handel temperaturen på etisk handel, verdensmål og bæredygtighed blandt vores medlemmer i det forgangne år. I samme ombæring ser vi på en fremtid, hvor etisk handel bliver endnu mere afgørende for den verden, vi lever i.

Læs rapporten her

Årsberetning 2021

2021 blev et år, hvor det igen blev tydeligt, at vores globale samfund står overfor flere storekriser; covid-19-krise, fattigdomskrise, forsyningskrise, biodiversitetskrise, klimakrise og energikrise. Det er kriser, der skaber en mere fragmenteret og usikker verden, og som er i gang med at ændre spillereglerne for global handel.

Læs rapporten her

Inspirationsrapport: Myanmar Guideline on Freedom of Association

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) samarbejdede med Bestseller, fagforeningen 3F, Syddansk Universitet samt Ethical Trading Initiative UK i et strategisk partnerskab i Myanmar med støtte fra Danida (DMDP). Projektet havde til formål at styrke social dialog, arbejdsmiljø og produktivitet i Myanmar´s tekstilindustri.

Denne rapport beskriver resultater og proces bag Myanmar Guideline on Freedom of Association (FOA), en aftale om implementering af retten til fri faglig organisering og kollektiv forhandling. Aftalen er indgået mellem den lokale fagforening IWFM og arbejdsgivere, der leverer tøj, sko og tekstiler til brands, der er engageret i ACT initiativet. 

Rapporten giver inspiration til nye samarbejdsformer mellem fagforeninger, brands og leverandører om sikring og implementering af arbejdstagerrettigheder, og sætter spot på afgørende faktorer for indgåelsen af den unikke aftale.

Download

Communication on Engagement

I denne toårige Communication on Engagement beskriver vi de aktiviteter i Dansk Initiativ for Etisk Handel, som understøtter FN's Global Compact og dets principper inden for rammerne af etisk handel og ansvarlighed i globale værdikæder. Vi modtager gerne feedback om indholdet. Vi forpligter os også til at dele disse oplysninger med vores interessenter ved at bruge vores primære kommunikationskanaler.

Klik her for at læse rapporten

Forskningsprojektet ”The Regulation of International Supply Chains” (RISC)

Dansk Initiativ for Etisk Handel er strategisk partner i forskningsprojektet ”The Regulation of International Supply Chains” sammen med Copenhagen Business School og forskere fra BRAC University Bangladesh og Tufts University. 

Projektet har undersøgt de mange tiltag, der blev sat i søen for at forbedre tekstilsektoren i Bangladesh efter Rana Plaza-ulykken i 2013, for at klarlægge, hvad der kendetegner effektive indsatser regulering og leverandørkædestyring i forhold til sikkerhed, arbejdsmiljø og social bæredygtighed.

Resultaterne er blevet samlet i denne rapport til praktikere, der arbejder med at forbedre social bæredygtighed i tekstilindustri i Bangladesh og praktikere, der arbejder mere bredt med bæredygtighed i forsyningskæder. 

Klik her for at læse rapporten

De 6 skridt - Web-guide om due diligence for fødevaresektoren

Denne guide henvender sig til små- og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen – dvs. virksomheder med 2 til 250 ansatte, som arbejder inden for landbrug og gartneri, fiskeri, dambrug, agroindustri, fødevareproduktion og ingredienser. Due diligence for menneskerettigheder er relevant, uanset om I er på B2C- eller B2B-markedet, importerer, eksporterer eller har egen produktion i Danmark.  

Guidens formål er at hjælpe SMV’er i deres arbejde med due diligence for menneskerettigheder – uanset virksomhedens størrelse og ressourcer. I guiden er der både inspiration til, hvor I skal starte, og hvordan I kan styrke jeres nuværende processer.

Guiden er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Arla. Guiden er medfinansieret af Erhvervsstyrelsen.

Klik her for at komme til guiden

Leverandørdialog – en vej til Verdensmål

I denne guide kan du finde vejledning og inspiration til, hvordan I som mindre virksomhed i mode- og tekstilbranchen kan bruge leverandørdialog i arbejdet med FN’s 17 Verdensmål, due diligence og samfundsansvar. Indholdet bygger på konkrete erfaringer og gode råd fra virksomheder i branchen, og skal ses som et supplement til øvrige leverandørstyringsredskaber og anbefalinger om due diligence i overenstemmelse med FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhverv. Undervejs får du praksisnære eksempler på, hvordan fokus på dialog med leverandører kan bidrage til positiv udvikling globalt i dine
værdikæder. 

Klik her for at læse guiden

Ny strategi 2021-2023

I april 2021 vedtog medlemmerne i Dansk Initiativ for Etisk Handel en ny tre-årig strategi - ”Platform for bæredygtige værdikæder”

Som platform vil Dansk Initiativ for Etisk Handel fremme dialogen og videndeling mellem medlemmerne om deres erfaringer, behov og konkrete løsninger, for at indfri de fælles ambitioner om en grøn og retfærdig omstilling til gavn for mennesker, miljø og forretning.

Indkøbsguide for bæredygtig fisk

Spørgsmål du kan stille til din fisk - indkøbsguide for bæredygtig fisk

Denne guide er udarbejdet af en temagruppe under Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri. Formålet er at give et overskueligt og handlingsorienteret overblik for indkøbere og køkkenprofessionelle, som hjælper til at træffe et oplyst valg om, hvilke spørgsmål man kan stille til sin fisk eller fiskeleverandør for at finde ud af, om den er bæredygtig.

Klik her for at læse guiden

Grøn transport i værdikæden

Denne pjece er målrettet indkøbere af transport i virksomheder, organisationer og offentlige instanser, som ønsker inspiration og gode råd til, hvordan man kan sikre en grønnere transport i værdikæden. Pjecen har til formål at hjælpe indkøbere af varer og tjenesteydelser med at fremme miljø- og klimahensyn i transportleddet af værdikæden.


Pjecen er et resultat af arbejdet i temagruppen 'Grøn transport i værdikæden' under Forum for Bæredygtige Indkøb. 

Klik her for at læse pjecen

Etisk Handel 2020

I rapporten tager DIEH temperaturen på etisk handel, verdensmål og bæredygtighed blandt vores medlemmer i det forgangne år. I samme ombæring ser vi på en fremtid, hvor etisk handel bliver endnu mere afgørende for den verden, vi lever i.

Læs rapporten her

Orden i eget hus - et inspirationskatalog til en bæredygtig organisation

Ønsker I at bidrage til en mere bæredygtig verden i egen organisation?

DIEHs nye inspirationskatalog 'Orden i eget hus' samler en række gode råd om alt fra madordninger og transport til rengøring og indkøb. Brug kataloget som inspiration til at implementere bæredygtige løsninger i dagligdagen - der er både lavt hængende frugter og inspiration til større omlægninger.

Kataloget vil løbende blive opdateret

Hent guiden her

Årsberetning 2019

2019 var et rigtig godt år for Dansk Initiativ for Etisk Handel. Det var et år præget af et meget højt aktivitetsniveau og en stor tilslutning til
etisk handel. DIEH afholdt sammen med vores medlemmer godt 50 arrangementer om alt fra ansvarlige investeringer, sårbare arbejdere, design og verdensmål, til ansvarlig transport og bæredygtige offentlige indkøb. Samlet set havde vi den store fornøjelse at kunne byde velkommen til knap 1500 deltagere.

Læs rapporten her

Indkøb og verdensmål

Denne pjece er målrettet indkøbere i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner, der ønsker inspiration og gode råd til, hvordan man kan bidrage til de 17 verdensmål igennem indkøbsarbejdet – og hvordan man kan anvende verdensmålene til at arbejde med ansvarlighed i indkøb.

Klik her for at læse pjecen

Sourcing textile and garments in Ethiopia

Projektpartnerne i Bottom UP! publicerede i december 2019 rapporten ’Sourcing textile and garments in Ethiopia. A new sourcing destination’. Rapporten henvender sig til indkøbere for internationale virksomheder og giver en status over den på en gang spæde omend hastigt voksende etiopiske tekstilsektor herunder mulighederne og udfordringerne ved at source tekstil fra Etiopien.

Klik her for at læse rapporten

Communication on Engagement

In this Communication of Engagement, we describe the actions that our organisation has taken to support the UN Global Compact and its Principles within the context of ethical trading and responsibility in global value chains. We welcome feedback on its contents. We also commit to sharing this information with our stakeholders using our primary channels of communication.

Find the report here

State of Ethical Trading 2018/19

I rapporten tager DIEH temperaturen på etisk handel, verdensmål og bæredygtighed blandt vores medlemmer i det forgangne år. I samme ombæring ser vi på en fremtid, hvor etisk handel bliver endnu mere afgørende for den verden, vi lever i.

Læs rapporten her
 

Member Resources

JETI Country Briefing: Myanmar (2019)

Log in to read
//-->