Publikationer & Redskaber

 

Verdensmålene skabte en ny forretningsmodel – kaffebiksen, der vil ændre verden

Hos Peter Larsen Kaffe troede man, bæredygtighed var integreret i virksomheden, og at madspild genereret i produktionen af den velduftende sorte drik var elimineret. Men Verdensmålene afslørede en helt anden virkelighed.

”Den rene kaffe er så attraktiv at handle med, at vi slet ikke havde forstået, at det vi gjorde, svarede til, at du bare skærer mørbraden af en ko og så skærer resten væk som affald. Sådan ser vi ikke længere på arbejdet med kaffe, og det giver så mange potentialer.”

Læs hele casen her.

Partnerskab øger kvinders sundhed, ligestilling og arbejdstagerrettigheder på Etiopiens blomsterfarme

Sex & Samfund påbegyndte i 2019 et partnerskab med deres etiopiske søsterorganisation, Family Guidance Association of Ethiopia, brancheorganisationen for etiopiske blomsterfarme, Ethiopian Horticulture Producers Exporters Association, og fagbevægelsen, Confederation of Ethiopian Trade Unions. Formålet med partnerskabet er at forbedre arbejdsforhol - dene for kvinder, som udgør 80 procent af arbejdsstyrken på de etiopiske blomsterfarme. Gevinsten for farmene er sun - dere medarbejdere, øget produktivitet og bedre fastholdelse af medarbejdere, hvilket i sidste ende bidrager til en styrket bundlinje.

Læs hele casen her.

Certificering af bæredygtig skovforvaltning bidrager positivt til klima og miljø

Ansvarlig skovbrug er en forudsætning for at forbruget af skovprodukter sikrer nødvendige hensyn til klima og biodiversitet. En skov eller plantage, der er drevet bæredygtigt, tilbyder mere end blot bæredygtige produkter som eksempelvis træ eller gummi, fordi andre økosystemer påvirkes positivt gennem eksempelvis binding af kulstof, beskyttelse af lokale vandforsyninger og økosystemer og som levested for sjældne arter.

Den danske NGO NEPCon har i 2019 gennemført certificering i økosystem-tjenester i bl.a. Ecuador i samarbejde med lokale skovejere og FSC.

Læs hele casen her.

Self-assessment-skemaer systematiserer leverandørstyringen

PWT Group har de seneste år tilføjet et self-assessment-værktøj til deres leverandørstyringsarbejde, som bidrager til at sikre et øget overblik og systematisering af data samt skabe en mere nuanceret dialog med leverandørerne.

”Self-assessment-skemaet skulle gøres simpelt og samtidig komme tilstrækkeligt rundt om de forskellige emner. Den store udfordring har været at få brugbare svar i hus, da vidensniveau og ressourcer er en reel udfordring på mange fabrikker”, siger Mille Kyvsgaard, der er CSR Manager hos PWT Group.

Læs hele casen her.

Danske SMV'er og Verdensmålene - samlede cases

Her finder du alle syv cases fra projektet om danske SMV'er og deres arbejde med verdensmålene. Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsen og tæller virksomhederne KLS PurePrint, MonkeyGlasses, Engsko, Middelfart Sparekasse, Elvang, Plastix og Skagerak.

Udover disse casebeskrivelser er der udarbejdet to film om henholdsvis KLS PurePrint og MonkeyGlasses, hvor de fortæller mere om deres arbejde.

Download

Case: KLS Pureprint – omstilling til bæredygtig, kemifri emballage og tryk

For trykkerivirksomheden KLS PurePrint har en bæredygtig profil betydet, at virksomheden har oplevet vækst i en branche præget af tilbagegang som følge af digitalisering. I dag kan KLS PurePrint kalde sig Nordens grønneste trykkeri og virksomheden har opdaget nye vækstmuligheder inden for eksempelvis fødevareemballage. Læs casen om KLS PurePrint her og se filmen her.

Download

Case: Eksport af Engskos møllesten bidrager til forbedret ernæring

Engsko er en møllestensfabrikant som har øjnet gode forretningsmuligheder i forskellige udviklingsmarkeder. Engsko har blandt andet udviklet produkter til lokale bønder i Etiopien, hvor en del af Engskos produktion også har fundet sted således, at virksomheden har formået at skab en positiv udvikling – for såvel Engsko som lokale arbejdstagere. Her kan du læse mere om, hvordan Engsko har bidraget til Verdensmålene.

Download

Case: Middelfart Sparekasse - Globale mål fra et lokalt perspektiv

Middelfart Sparekasse har altid taget sit samfundsansvar højt og i nyere tid er samfundsansvaret derfor også blevet udvidet til at omfatte bæredygtighed. Middelfart Sparekasse viser således, hvordan en virksomhed uden direkte produktion eller værdikæder i udlandet sagtens kan gøre en forskel inden for bæredygtighed. Eksempelvis i forhold til bankens indirekte indkøb og investeringer.

Download

Case: Optimal brug af ressourcer i brilleproduktionen hos MonkeyGlasses

Parret bag brillefirmaet MonkeyGlasses, så en forretningsmulighed i at være de første til at give forbrugerne et bæredygtigt valg i forhold til køb af briller. I dag har de udviklet adskillelige bæredygtige produkter fra bunden såsom brillerens, brilletuier, pudseklude. Læs casen om MonkeyGlasses her og se filmen her.

Download

Case: Elvangs tekstiler af alpakauld forbedrer livsgrundlag for udsatte grupper i Peru

Tekstilvirksomheden Elvang har med deres profil formået at skabe jobs hos leverandøren samt bedre indtjeningsmuligheder for alpakahyrder i Peru. Samtidigt forener de den fine peruvianske alpakauld med skandinavisk design og har skabt et produkt der har betydet stærk vækst siden grundlæggelsen. Her kan du læse mere om Elvangs succes og hvordan det hænger sammen med deres bæredygtighedsarbejde.

Download

Case: Skageraks designmøbler har fokus på varige og certificerede materialer

Skagerak, det tidligere Trip Trap, har i forbindelse med navneændring og ejerskifte i 00'erne bevæget sig over mod en meget mere bæredygtig profil. I Skageraks arbejde er certificeringer og støtte vigtige værktøjer i deres bæredygtighedsarbejde, hvor materialernes kvalitet og bæredygtig skovbrug begge spiller en rolle i den bæredygtige profil. Læs mere om Skageraks arbejde her i casen.

Download

Case: Med Plastix’ innovative teknologi omdannes aflagte fiskenet til plastik

Hos cleanteach-virksomheden Plastix omdannes brugte og ødelagte fiskenet til ny plastik, der igen kan indgå i produktionen af plastikprodukter. Således introducerer Plastix en løsning på de miljøproblemer, der opstår når fiskenet deponeres på land eller efterlades i havene til skade for livet på land og i vand. Læs mere om Plastix forretningsmodel og de store muligheder i denne case.

Download

Case: PROMOTING SUSTAINABILITY THROUGH A MULTI-PARTNER-DRIVEN IMPACT ASSESSMENT

The aim of this mutli-stakeholder partnership is an impact assessment of the potential adverse effects of developing and introducing a new dairy product to the local market in Ethiopia. 

Read more here.

Case: PROMOTING SUSTAINABLE BIOMASS PRODUCTION IN THE BALTICS AND RUSSIA

The collaboration documents regulatory compliance and promotes sustainable biomass supply chains that contribute to a low-carbon economy. 

Read more here.

Case: SPOTLIGHT ON RESPONSIBLE COCOA PRODUCTION IN GHANA

This partnership project demonstrates how stakeholders across the value chain can come together to address deep-seated ethical problems and achieve socially, economically, and environmentally sustainable development in the Ghanaian cocoa industry.

Read more here.

Case: SPOTLIGHT ON RESPONSIBLE GARMENT AND TEXTILE PRODUCTION IN BANGLADESH

This multi-stakeholder partnership highlights the complexities of ethical issues in the textile and garment industry and how these can be addressed through social dialogue. The initiative demonstrates how scalable, sustainable solutions created through a multi-stakeholder collaboration effort can be developed for the benefit of thousands of textile workers in the RMG industry.

Read more here.

 
//-->