De 6 skridt - Web-guide om due diligence for fødevaresektoren

Denne guide henvender sig til små- og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen – dvs. virksomheder med 2 til 250 ansatte, som arbejder inden for landbrug og gartneri, fiskeri, dambrug, agroindustri, fødevareproduktion og ingredienser. Due diligence for menneskerettigheder er relevant, uanset om I er på B2C- eller B2B-markedet, importerer, eksporterer eller har egen produktion i Danmark.  

Guidens formål er at hjælpe SMV’er i deres arbejde med due diligence for menneskerettigheder – uanset virksomhedens størrelse og ressourcer. I guiden er der både inspiration til, hvor I skal starte, og hvordan I kan styrke jeres nuværende processer.

Guiden er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Arla. Guiden er medfinansieret af Erhvervsstyrelsen.

Klik her for at komme til guiden

Leverandørdialog – en vej til Verdensmål

I denne guide kan du finde vejledning og inspiration til, hvordan I som mindre virksomhed i mode- og tekstilbranchen kan bruge leverandørdialog i arbejdet med FN’s 17 Verdensmål, due diligence og samfundsansvar. Indholdet bygger på konkrete erfaringer og gode råd fra virksomheder i branchen, og skal ses som et supplement til øvrige leverandørstyringsredskaber og anbefalinger om due diligence i overenstemmelse med FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhverv. Undervejs får du praksisnære eksempler på, hvordan fokus på dialog med leverandører kan bidrage til positiv udvikling globalt i dine
værdikæder. 

Klik her for at læse guiden

Indkøbsguide for bæredygtig fisk

Spørgsmål du kan stille til din fisk - indkøbsguide for bæredygtig fisk

Denne guide er udarbejdet af en temagruppe under Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri. Formålet er at give et overskueligt og handlingsorienteret overblik for indkøbere og køkkenprofessionelle, som hjælper til at træffe et oplyst valg om, hvilke spørgsmål man kan stille til sin fisk eller fiskeleverandør for at finde ud af, om den er bæredygtig.

Klik her for at læse guiden

Grøn transport i værdikæden

Denne pjece er målrettet indkøbere af transport i virksomheder, organisationer og offentlige instanser, som ønsker inspiration og gode råd til, hvordan man kan sikre en grønnere transport i værdikæden. Pjecen har til formål at hjælpe indkøbere af varer og tjenesteydelser med at fremme miljø- og klimahensyn i transportleddet af værdikæden.


Pjecen er et resultat af arbejdet i temagruppen 'Grøn transport i værdikæden' under Forum for Bæredygtige Indkøb. 

Klik her for at læse pjecen

Sourcing textile and garments in Ethiopia

Projektpartnerne i Bottom UP! publicerede i december 2019 rapporten ’Sourcing textile and garments in Ethiopia. A new sourcing destination’. Rapporten henvender sig til indkøbere for internationale virksomheder og giver en status over den på en gang spæde omend hastigt voksende etiopiske tekstilsektor herunder mulighederne og udfordringerne ved at source tekstil fra Etiopien.

Klik her for at læse rapporten

Guide to Buying Responsibly

Dansk Initiativ for Etisk Handel har i samarbejde søsterorganisationerne, ETI-UK og IEH Norge samt International Labour Organization udarbejdet den første globale leverandørundersøgelse om ansvarlige indkøbspraksisser. 

Guide to Buying Responsibly præsenterer eksempler på best practice samt relevante redskaber til, at virksomheder kan arbejde ansvarligt og med udgangspunkt i blandt andet FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv.

(Udgivet i september, 2017)

Download

Tackling Child Labour in Global Supply Chains

DIEH har i samarbejde med vores medlemmer udarbejdet en børnearbejdsfolder, hvori man kan danne sig et kyndigt overblik over, hvordan børnearbejde defineres, hvor mange børn problematikken omfatter, et kort oprids af kernekonventionerne på området samt af den nyeste tilføjelse, Modern Slavery Act, og ligeledes har vi noteret vores anbefalinger på området.

(Udgivet i november, 2016)

Download

Veje til mere bæredygtig kaffeproduktion

Kaffeveje

Den 6. septemeber 2016, kunne DIEH offentliggøre sammendrag af forslag til forbedringer præsenteret af centrale aktører i kaffebranchen ved rundbordssamtaler hos DIEH, 2016.

Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen henviste i november, 2016 til DIEHs anbefalinger, da Enhedslistens udviklingsordfører, Christian Lund, spurgte hvordan vi sikrer etisk fremstillet kaffe på det danske marked.

Læs hele Troels Lund Poulsens svar her.

Læs rapporten her

Due Diligence in agricultural supply chains

In collaboration with the Ethical Trading Initiatives in Norway and England, DIEH has produced a report about due diligence in agricultural supply chains.

The report addresses exploitation of migrant workers in the production of Italian tomatoes and presents recommendations for food producers and retailers on how to counteract the issues (2016).

Counteracting exploitation of migrant workers in Italian tomato production

Living Wage Report

In collaboration with the Ethical Trading Initiatives in Norway and England, DIEH has devised a report on living wage. The report addresses issues and recent initiatives to combat living wage problems (2015).

Living Wages in Global Supply Chains: A New Agenda for Business

Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining

Read more about Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining, and how DIEH recommends organisations to proceed within this area in a practical manner in the folder "Addressing Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining in Global Value Chains" (2015).

Download the folder in English

Indirect sourcing, direct responsibility

DIEH lancerede i i 2014 en guide for indirekte indkøb gennem mellemled – Indirect Sourcing, Direct Responsibility. Guiden er udarbejdet i samarbejde med DIEHs virksomhedsmedlemmer (2014).

Indirect sourcing, direct responsibility

Børnearbejde

Læs mere om hvad børnearbejde er, og hvordan DIEH anbefaler virksomheder at arbejde rent praktisk med området i folderen "Håndtering af børnarbejde i globale leverandørkæder" (2011).

Download folder på dansk

Child labour

Read more about what child labour is, and how DIEH recommends organisations to proceed within this area in a practical manner in the folder "Tackling child labour in global supply chains" (2011).

Download the folder in English

Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb

Denne guide, specielt målrettet kommuner, giver øget viden om etiske offentlige indkøb og inspirerer  til at begynde arbejdet med inddragelse af samfundsansvarlig tiltag i indkøbsaftaler (2011).

Download guiden her

Environmental Supply Chain Management

- A guide to Danish companies

This guide has been made i cooperation with The Danish Ministry of the Environment. The guide outlines practical steps companies can take to implement environmental supply chain management and the use of guidelines on responsible supply chain management (2011).

Download guide

Good Environmental Practices

- a practical handbook for suppliers and sub-suppliers.

This handbook has been made i cooperation with The Danish Ministry of the Environment. The handbook can be used for training and capacity building of suppliers and sub-suppliers (2011). 

Download handbook
 

Member Resources

JETI Country Briefing: Myanmar (2019)

Log in to read
//-->