DIEH netværks- og arbejdsgrupper

DIEH har nedsat en række netværks- og arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupper er for DIEH medlemmer på tværs af sektorer med fokus på et fælles emne. Arbejdsgrupperne bestemmer selv hyppighed for møderne, og er ofte nedsat med aftalt kommissorium og fastlagt ønsket resultat.

Netværksgrupper er for DIEH medlemmer inden for samme sektor og har til formål at samle sektormedlemmer om sparring om ansvarlighedsarbejde. Netværksgrupperne er lukkede grupper, der mødes i fortrolighed, med et ambitiøst sigte om at forbedre praksisser og lære af hinanden.

Arbejdsgrupper:

Human Rights Impact Assessments arbejdsgruppe

Soja arbejdsgruppe

Netværksgrupper:

Dagligvarehandel

Responsible sourcing for production companies

Det jysk / fynske netværk

Ønsker du at deltage?

Hvis du ønsker at deltage i en netværks- eller arbejdsgruppe, kan du kontakte sekretariatet for yderligere information.

 
//-->