DIEH netværks- og arbejdsgrupper

DIEH har nedsat en række netværks- og arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupper er for DIEH medlemmer på tværs af sektorer med fokus på et fælles emne. Arbejdsgrupperne bestemmer selv hyppighed for møderne, og er ofte nedsat med aftalt kommissorium og fastlagt ønsket resultat.

Netværksgrupper er for DIEH medlemmer inden for samme sektor og har til formål at samle sektormedlemmer om sparring om ansvarlighedsarbejde. Netværksgrupperne er lukkede grupper, der mødes i fortrolighed, med et ambitiøst sigte om at forbedre praksisser og lære af hinanden.

Arbejdsgrupper:

Human Rights Impact Assessments arbejdsgruppe

Soja arbejdsgruppe
Gruppen arbejder på at etablere en ny "Dansk Alliance for Ansvarlig Soja”. For yderligere information kontakt DIEHs direktør Mikkel Stenbæk Hansen, ms@dieh.dk.

Netværksgrupper:

Dagligvarehandel

Farma-medico

Ønsker du at deltage?

Hvis du ønsker at deltage i en netværks- eller arbejdsgruppe, kan du kontakte sekretariatet for yderligere information.

Dokumenter og information fra såvel nuværende som tidligere arbejdsgrupper findes på vores medlemssider.

 
//-->