DIEH ønsker at skabe reelle forbedringer i virksomheders globale værdikæder gennem dialog og samarbejde om Etisk Handel i praksis.

Derfor arbejder DIEH for at skabe konkrete redskaber, som medlemmer kan bruge i deres arbejde med Etisk Handel samt sikre vidensdeling mellem initiativets medlemmer og relevante stakeholdere.

Local Resources Network

Local Resources Network er et globalt netværk af lokale organisationer i produktionslande som har forbedringer af arbejdsforhold som sin kernekompetence.

Som DIEH medlem får du her

√  Adgang til en omfattende database med lokal ekspertise i over 60 lande.

√  Et netværk af lokale organisationer med solid viden om landspecifikke emner og erfaring med forbedringer af arbejdsforhold og etisk handel.

√  Adgang til en «hub» af lokale netværk og ressourcer på etisk handel i forskellige dele af verden.

√  Adgang til landprofiler som beskriver situationen, identificerer «due dillgence hot spots», giver anbefalinger til konkrete forbedringstiltag på specifikke problemstillinger.

 

DIEH har ansvaret for at vedligeholde og opdatere Local Resources Network sammen Ethical Trading Initiative – UK og Initiativ for Etisk Handel i Norge. Sammen kvalitetssikrer vi de lokale fagpersoner og tilrettelægger samarbejdet mellem parterne.

Læs mere

SHAREX1

SHAREX

Et online værktøj til håndtering af due dilligence i globale leverandørkæder

Som medlem af DIEH får du adgang til leverandørstyringsværktøjet SHAREX. SHAREX er udviklet af DIEH og IEH i Norge og tilbyder en unik tilgang til arbejdet med etisk handel.

SHAREX giver din virksomhed mulighed for nemt at invitere leverandører, skabe overblik over leverandørkæder og identificere, vurdere, igangsætte og følge op på udfordringer og forbedringstiltag.

SHAREX er baseret på Self-Assessment spørgeskemaer (SAQs), som giver dig en hurtig analyse af de faktiske forhold versus de forventede, i henhold til FN og ILO-konventionerne.

SHAREX identificererhvilke af dine leverandører, der bør foretage forbedringer og på hvilke områder forbedringen bør finde sted.

SHAREX genererer automatisk en handlingsplan som du kan gennemgå med leverandøren inden gennemførelsen. Systemet sporer selv fremskridt, og dokumentation for forbedringer, såsom billeder og PDF-filer, kan uploades direkte

se video

læs mere

Implementeringsprincipper

Implementeringsprincipper

DIEHs 5-trins tilgang til implementering af samfundsansvar

Hvad skal egentlig til for at være samfundsansvarlig som virksomhed? Hvilke tiltag bør en virksomhed eller organisation tage for at implementere samfundsansvar i forsyningskæden?

DIEH oversætter de mange nationale og internationale krav til 5 trin for at gøre det let for dig at komme i gang og komme videre. De fem principper er baseret på anerkendte internationale retningslinjer og principper for arbejdet med etisk handel. Til hvert princip følger der forslag til konkrete tiltag og delmål. Kun for medlemmer. Læs mere

 
http://localresourcesnetwork.net/

The Local Resources Network (LRN) is a joint initiative of the Ethical Trading Initiatives of Denmark, Norway and UK. 

LRN is a global network of local stakeholders, companies, suppliers, trade unions and NGOs who all share the vision of creating safe workplaces, decent working conditions and responsible business practices.

Read more

SHAREX

Som medlem af DIEH får du adgang til leverandørstyringsværktøjet SHAREX, et online værktøj til håndtering af due diligence i globale leverandørkæde.

SHAREX er udviklet af DIEH og IEH i Norge og tilbyder en unik tilgang til arbejdet med etisk handel.

Læs mere

Member Resources

27.06.17

DIEH concept note on MSI delegations

Log in to read