Bliv medlem

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) er Danmarks førende alliance inden for etisk handel.
DIEH samler førende virksomheder, NGO'er, erhvervs- og brancheorganisationer, offentlige instanser og fagbevægelsen i et unikt netværk, der finder konkrete løsninger på komplekse problemstillinger i globale værdikæder.

Læs mere og ansøg om medlemsskab
 
19-12-2016

DIEH øger fokus på politisk samarbejde

I udkastet til Danmarks nye udviklingspolitiske strategi lægges der vægt på virksomhedernes samfundsansvar i tråd med FNs nye bæredygtighedsmål. I DIEH har vi bred erfaring med virksomheders rolle i dansk udviklingspolitik, samt hvordan danske virksomheder arbejder med udviklingsmålene. 

Derfor byder DIEH velkommen til vores nye erhvervs- og vækstminister, Brian Mikkelsen og vores nye udviklingsminister, Ulla Tørnæs, og anmoder om et møde, hvor vi kan snakke om muligheder for fremtidigt samarbejde om vores fælles mål. 

Læs DIEHs breve til Brian Mikkelsen og Ulla Tørnæs her. 

Læs mere her
18-12-2016

Migranternes Dag 2016

Søndag d. 18. december har FN tilegnet migranter. Migration er et billede på menneskers evne til at rykke sine rødder op, flytte sig, når det af forskellige årsager “brænder”, etablere sig på ny og søge en bedre tilværelse for sig selv, sine børn og børnebørn. Migranter bliver i mange lande en del af produktionen af vores produkter og er ofte sårbare på grund af mangel på beskyttelse af deres menneske- og arbejdstagerrettigheder. Migranternes Dag er en påmindelse om den tætte kobling, der er mellem udvikling og migration, og en påmindelse om migranters behov for rettigheder og beskyttelse.

Læs mere her
14-12-2016

DIEH byder de nyeste skud på stammen velkommen; BricPro, LEG og LEO Pharma

I løbet af den seneste måneds tid er DIEHs medlemskreds endnu engang vokset sig større. Denne gang byder vi velkommen til både en brancheorganisation samt to virksomheder. DIEH er glade for at fortælle, at brancheorganisationen, Legetøjsbranchen - LEG, selskabet BRICpro samt lægemiddelvirksomhed, LEO Pharma nu er medlemmer hos DIEH.

Læs mere her
09-12-2016

Danida Market Development Partnerships

DIEH, IEH, ETI, AAUBestseller and 3F is pround to be one of the five partner consortia that has been invited to proceed with the development of a three-year Danida funded project in Myanmar.

Læs mere her
21-11-2016

International Børnedag

DIEH lancerer ny folder om børnearbejde i forbindelse med International Børnedag

I går d. 20. november markerede verdenssamfundet International Børnedag – en anledning til at rette fokus mod verdens børn samt behovet for at fremme trivsel blandt de dårligst stillede af dem. I dagens anledning lancerer DIEH en ny folder om børnearbejde.

Læs mere her
17-11-2016

Ethical Trade in Turkey

Wednesday the 16th of November DIEH had the pleasure to host a dialogue meeting about ethical trade in Turkey. The meeting was held prior to DIEH, ETI UK and IEH Norways joint multi-stakeholder trip to Turkey, November 29 - 30, 2016.

Læs mere her
08-11-2016

Minister henviser til DIEHs kaffeanbefalinger

I år kunne researchcentret Danwatch afsløre slavelignende tilstande på kaffeplantager i Brasilien og Guatemala i rapporterne Bitter Kaffe og Bitter Kaffe II. I lyset af afsløringerne stillede Enhedslistens udviklingsordfører, Christian Juhl, i september Erhvervs- og Vækstministeriet spørgsmålet: "Hvad vil ministrene gøre for at sikre, at kaffe til det danske marked ikke fremstilles under så elendige forhold, som beskrevet i Danwatchs nye undersøgelse..."?

Som svar på spørgsmålet henviser erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, til DIEHs sammendrag af forslag til forbedringer præsenteret af centrale aktører i kaffebranchen ved rundbordssamtaler hos DIEH, 2016.

Læs DIEHs anbefalinger her.
Læs hele Troels Lund Poulsens svar her.

24-10-2016

"Viden skaber håb, som fører til handling"

I dag markeres FN-dagen samt Verdens Dag for Information om UdviklingsspørgsmålDe to mærkedage har til formål at skabe større bevidsthed om de udviklingsproblematikker, vi – og FN – står overfor, og derigennem øge det internationale udviklingssamarbejde.

Læs mere her
18-10-2016

Kommer der endelig mere CSR i offentlige indkøb?

Den offentlige sektors store indkøbsmuskel har i forhold til CSR-emner alt for længe ligget slap hen. Nye regler og prioriteringer peger på øget aktivitet fremover.

Læs mere her
17-10-2016

Verdenssamfundet slår et slag for udryddelse af fattigdom

Fattigdom er ikke blot et spørgsmål om kroner og øre, fattigdom manifesterer sig gennem manglende adgang til uddannelse, sundhed og bolig, og som fattig, er man i langt højere grad udsat for brud på menneskerettighederne.

I dag er det International Dag for Udryddelse af Fattigdom. En dag som bruges til at fremhæve ulighed i verden og til at markere de gode indsatser, som virksomheder og civilsamfundsorganisationer har søsat i bekæmpelsen af fattigdom. 

Læs mere her
14-10-2016

Spot på fremgang i tekstilsektoren i Bangladesh

DIEH, Dansk Erhverv og 3F etablerede for tre år siden et partnerskabsprojekt om social dialog på tekstilfabrikker i Bangladesh. Erfaringerne fra projektet fik virksomheder og organisationer indblik i d. 10 oktober på konferencen "Is it Getting Better?".

Læs mere her
11-10-2016

I dag hyldes piger verden over

Uddannelse, sundhed, sikkerhed, rettigheder og ligestilling er nogle af de temaer, som vi stiller skarpt på i dag - den 11. oktober – hvor vi markerer FNs Internationale Pigedag.

Læs mere her
16-09-2016

Spot på arbejdstagerrettigheder i globale leverandørkæder

Som noget helt nyt inviterer DIEH medlemmer og andre CSR interesserede indenfor til månedlige morgenbriefinger inden for etisk handel og bæredygtighed. LOs internationale konsulent, Jens Erik Ohrt kickstartede DIEHs første morgenbriefing med nye perspektiver på arbejdstagerrettigheder i globale leverandørkæder samt vigtigheden af ILO kernekonventioner i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. 

Læs mere her
15-09-2016

Todages træningsforløb om praktisk implementering af UNGP

I September afholdte DIEH et todages træningsforløb om praktisk implementering af FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGP). Målet var at blive klogere på, hvad der ligger i grundprincippet om, at virksomheder skal overholde menneskerettighederne i både deres virksomhed og deres forsyningskæder, og hvordan dette opnås i praksis.

Læs mere her
13-09-2016

Kaffen er stadig Bitter

En ny rapport fra Danwatch undersøger Guatemalas kaffeindustri og afslører alvorlige problemer med ulovligt børnearbejde og tvangsarbejde. DIEH er klar med anbefalinger til handling.

 

Læs mere her
09-09-2016

Verdens Bedste Nyheder hylder FNs Verdensmål

I morges kunne du snuppe en avis og en juice med i cykelkurven, da Verdens Bedste Nyheder uddelte en morgengave ved deres årlige Morgenevent.

Verdens Bedste Nyheder tror på, at nuanceret viden skaber håb, som fører til handling. I år vendes fokus mod FNs 17 verdensmål, som verden i fællesskab vedtog for knapt et år siden. Verdensmålene er en plan for, hvordan vi løser nogle af de største udfordringer, verden står overfor, inden 2030.

Læs mere her
25-08-2016

Fuldt hus til møde om forretningsdrevet CSR & partnerskaber

Onsdag d. 24. august var virksomheder, brancheorganisationer og NGO’er samlet til fyraftens-inspiration hos DIEH. Mødet der var arrangeret i samarbejde med Goodwings, kastede lys på, hvordan strategiske partnerskaber mellem interesseorganisationer og erhvervsliv åbner op for nye forretningsmuligheder.

Læs mere her
19-08-2016

FN mærkedag markerer større medmenneskelighed

I dag den 19. august markerer verdenssamfundet World Humanitarian Day. En årlig påmindelse om behovet for at skabe forbedringer for mennesker i nød.

Læs mere her
16-08-2016

DIEH stiller skarpt på Ulandssekretariatet - nyt medlem i DIEH

I juni måned bød DIEH, Ulandssekretariatet velkommen i DIEHs medlemskreds. I denne måned har vi stillet Mads Madsen, sekretariatsleder i Ulandssekretariatet, fire skarpe om organisationen, etisk handel og medlemskabet i DIEH.

Læs mere her
16-08-2016

WWF nyt medlem hos DIEH

DIEH er glade for at kunne byde Verdensnaturfonden (WWF) velkommen som medlem. WWF bliver er seneste skud på stammen i vores stærke medlemsgruppe med NGO'er. 

Vi hos DIEH ser frem til at arbejde med WWF om bevarelsen af natur og miljø og bæredygtig udvikling.

Læs mere her
16-08-2016

DIEH byder Aalborg Universitet Velkommen

I denne måned glæder vi os over at kunne byde Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion (CIP), velkommen i DIEH. Vi ser frem til et spændende samarbejde med en innovativ uddannelsesinstitution, som har stor viden om blandt andet udvikling og styring af bæredygtige produktionsprocesser.

Vi har stillet Peter Hasle, professor ved CIP, tre skarpe om CIPs tilgang til etisk handel og, hvad CIP ønsker at opnå i kraft af medlemskabet i DIEH.

Læs mere her
 

Næste Møde

Anti-korruption & gennemsigtighed m. Transparency International Danmark

Dato:  27. Januar 2017

Tid:   08:30 - 10:00

Sted:  DIEH, Overgaden Oven Vandet 10, 1415 KBH K

Tilmeld dig her. 

Nye medlemmer

DIEH byder LEO Pharma, Legetøjsbranchen - LEGBRICpro velkommen.

Se alle medlemmer her.

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig

Member Resources

15.12.16

The joint Ethical trading Initiatives Guide to Responsible Purchasing Practices

16.12.16

Report: Corporate Leadership on Modern Slavery (2016)

Log in to read