Bliv medlem

Dansk Initiativ for Etisk Handel er Danmarks førende alliance for etisk handel. DIEH samarbejder med sine medlemmer for at fremme ansvarlig handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder, hensynet til miljø og klima samt bidrager til en global bæredygtig udvikling.

Læs DIEHs profilbrochure

Læs mere og ansøg om medlemskab
 
16-10-2020

Lovpligtig due diligence: Ikke et spørgsmål om - men hvordan

Er vejen frem for at løse udfordringerne på menneskerettigheds- og miljøområdet i globale værdikæder en national lov om obligatorisk due-diligence (nødvendig omhu)? Eller bør man hellere vente på et direktiv eller en forordning fra EU? Det var et af de centrale spørgsmål ved en international konference om ansvarlig virksomhedsadfærd den 30. september, som DIEH var medarrangør på. En ting var dog klar: Det er ikke længere et spørgsmål om der kommer regler for lovpligtig due-diligence, men snarere hvordan de skal udformes.

Læs mere her
14-10-2020

Mod en ny alliance for ansvarlig palmeolie

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) tog i september sammen centrale danske interessenter de første skridt mod en ny samlende dansk indsats, der gennem et forpligtende samarbejde skal sikre ansvarlig brug af palmeolie i Danmark. Det skete da DIEH d. 21. sept. sammen med DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, De Samvirkende Købmænd, Kosmetik- og Hygiejnebranchen, Brancheforeningen for dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri (VKH), WWF-Verdensnaturfonden, 3F, NEPCon, Miljø- og Fødevareministeriet og en række virksomheder afholdt dialogmøde om et nyt samarbejde under overskriften Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie.

Initiativet har som mål at skabe fremdrift mod ansvarligt produceret palmeolie, blandt andet for at sikre at palmeolieproduktionen ikke bidrager til afskovning. Alliancen sigter primært mod at den palmeolie, der importeres til og anvendes i Danmark er ansvarlig produceret, men det er også ambitionen at drive udviklingen på Europæisk og globalt plan hen mod mere ansvarligt produceret palmeolie.

Læs mere her
12-10-2020

Direktør til Dansk Initiativ for Etisk Handel

DIEH søger ny direktør.

Vil du stå i spidsen for arbejdet med ansvarlige og klimavenlige globale værdikæder i Danmarks stærkeste medlemsorganisation på området?

Har du politisk tæft, internationalt udsyn, viden om og strategisk sans for de muligheder, der ligger i, sammen med en bred kreds af helt centrale interessenter og aktører, at adressere de enorme udfordringer verden står overfor, gennem bæredygtige indkøb og ansvarlig virksomhedsadfærd?

Har du flair for og erfaring med motiverende ledelse og kan du løfte en vigtig dagsorden – i samarbejde med et sekretariat, godt 100 medlemmer og endnu flere samarbejdspartnere?

Så er det dig, vi gerne vil have som ny direktør for Dansk Initiativ for Etisk Handel, da vores nuværende direktør, Mikkel Stenbæk Hansen, har valgt at søge nye udfordringer. 

Er det dig vi søger eller kender du en kvalificeret kandidat? Læs mere og søg stillingen her.

07-10-2020

Challenges and opportunities with cotton sourcing – going local

"It is no great surprise that the global textile industry is facing many challenges with hyper-globalized supply chains and production. At the same time, consumer-demand for responsibly produced goods is increasing every day".

I anledning International World Cotton Day den 7. oktober sætter DIEH fokus på udfordringer og muligheder i den globale bomulds- og tekstil industri. Læs med her, hvor vi dykker ned i potentialet for at vælge en lokalt forankret værdikæde i Etiopien.

DIEH arbejder med at styrke bomuldsbønder, landarbejdere og fabriksansatte i Etiopiens bomuldsindustri på Bottom UP! projektet sammen med en række internationale partnere.

Læs mere her
23-09-2020

Spot på Tænketanken Frej – nyt medlem i DIEH

I august kunne DIEH byde velkommen til endnu et nyt medlem: Tænketanken Frej, der arbejder for ”at skabe et stadigt mere bæredygtigt fødevaredanmark”.

For Frej er bæredygtighed en løbende proces uden et endemål. 

- Et af vores hovedbudskaber er, at der ikke er et endemål for bæredygtighed, men det handler om, at man som organisation, virksomhed og person hele tiden sætte nye mål for, hvordan man vil bidrage stadigt mere positivt til verden, siger Marie-Louise Boisen Lendal, medstifter og direktør i Frej.

Læs mere her
04-09-2020

DIEH medunderskriver fælles erklæring om due diligence lovgivning i EU

Sammen med DIEHs søsterorganisationer i Storbritannien og Norge samt en række andre internationale aktører er DIEH medunderskriver på en fælles erklæring om EU lovgivning om menneskerettigheder og miljø.

Gruppen af medunderskrivere inkluderer flere store multinationale virksomheder med en samlet årlig omsætning på næsten 350 milliarder euro. Flere underskrivere har gennem tidligere erklæringer og igangværende kampagner også støttet opfordringer til obligatorisk due diligence på nationalt niveau.

DIEH afholder sammen med Amnesty International Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Global Compact Network Danmark, Institut for Menneskerettigheder og 92-gruppen en international konference omkring due diligence-lovgivning d. 30. september 2020.

Læs hele erklæringen her

Læs også DIEHs artikel Er vejen til ansvarlige værdikæder brolagt med lovgivning?

28-08-2020

Stor tilslutning til Dansk Alliance for Ansvarlig Soja

Samarbejdet omkring at skabe afskovningsfri og ansvarlig soja-import til Danmark er blevet yderligere styrket. Dansk Alliance for Ansvarlig Soja har budt velkommen til hele tre nye medlemmer: fødevareproducenten HK Scan, tænketanken Frej og grovvareselskabet og soja-importør DLG.

Læs mere om de nye medlemmer her

27-08-2020

Hvem er Verdens Bedste Indkøber 2020?

Nu har du mulighed for at nominere en virksomhed, organisation eller institution til prisen Verdens Bedste Indkøber.

Der er store potentialer i at bidrage til verdensmålene gennem ansvarlige indkøb og Verdens Bedste Indkøber prisen hædrer de gode eksempler – store som små. Prisen uddeles til en offentlig institution, virksomhed eller organisation, som har gjort et ekstra stort stykke arbejde med at bidrage til ét eller flere af Verdensmålene gennem deres indkøb.

Læs mere her
24-08-2020

Er vejen til ansvarlige værdikæder brolagt med lovgivning?

Én af de mest bemærkelsesværdige konklusioner fra DIEHs medlemsrapportering i år er, at virksomhedsmedlemmerne oplever, at etisk handel er prioriteret højere fra politisk hold. 

Men ét er mulighed for lovgivning, noget andet er, hvordan den skal udformes. Flere europæiske lande har allerede vedtaget lovgivning om virksomheders samfundsansvar, og i flere lande arbejder man på at fremsætte tilsvarende lovgivning.

Blandt andet har lovgivning omkring due diligence været på dagsordenen flere gange – både herhjemme og i EU. Men hvad er due diligence, og hvad betyder det for virksomhederne? Det skrev DIEH en artikel om på csr.dk. Du kan også læse artiklen her

15-08-2020

Corona-ord på DIEHs sommerkur: Grib chancen for skabe en bæredygtig fremtid og ansvarlige leverandørkæder - sammen

'Traditionen' tro skinnede solen over DIEHs anden sommerkur, hvor vi var glade for at kunne møde vores medlemmer og samarbejdspartnere samt lancere rapporten Etisk Handel 2020 for femte år i træk.

Det blev også til inspirerende indspark fra DIEHs formandskab og direktør om verden i lyset af Corona og det momentum, vi står i lige nu, for at bruge krisen til noget konstruktivt.

Læs mere her
14-08-2020

Etisk Handel 2020: Stigende forventninger til arbejdet med bæredygtighed

NY PUBLIKATION: Med Etisk Handel 2020 tegner vi et portræt af et Danmark, hvor etisk handel er prioriteret højere end nogensinde, samtidig med, at der er stigende forventninger og krav til virksomhedernes arbejde med ansvarlige værdikæder.

Otte ud af ti af Dansk Initiativ for Etisk Handels (DIEHs) medlemsvirksomheder angiver, at bæredygtighed generelt er et prioriteret område. Men det er ikke kun virksomheder, der rykker. Flere aktører over en bred kam - offentlige instanser, civilsamfundsorganisationer, brancheorganisationer og fagbevægelsen – har for alvor taget bæredygtighed til sig, og det er med god grund, for der er stigende forventninger fra flere sider.

Rapporten er baseret på data indsamlet af Dansk Initiativ for Etisk Handel inden corona-krisen. Rapporten tager således ikke højde for de ændringer, der måtte være sket siden, men er en vigtig baseline for det momentum for ansvarlig handel og bæredygtig udvikling, der var skabt, inden COVID-19 ramte. Rapporten viser blandt andet, at samtlige af DIEHs virksomhedsmedlemmer oplever stigende forventninger fra både medarbejdere og kunder.

Læs mere her
07-07-2020

Spot på Turtle Workwear - nyt medlem i DIEH

Hos DIEH glæder vi os over, at vi inden sommerferien har kunnet byde velkommen til endnu et nyt medlem: Turtle Workwear.

Folkene bag Turtle Workwear har en ambition om at revolutionere markedet indenfor bæredygtige og slidstærke tøjløsninger til virksomheder. Udover at de selv skal kunne drive en sund tøjforretning, er det mindst lige så vigtigt, at de resterende led i værdikæden har en sund forretning, hvor medarbejdere bliver betalt en løn, som de kan leve af. De tror nemlig på, at det er muligt at drive forretning – og samtidigt behandle mennesker og miljø ordentligt:

- For os handler det om at finde frem til netop den pris, som giver mening for alle parter i værdikæden.

Læs mere her
06-07-2020

Sommerlukket

DIEHs sekretariat holder sommerlukket i uge 29, 30 og 31.

Vi kan naturligvis altid kontaktes, hvis der er akut behov for hjælp, og ellers betyder sommerlukningen blot, at der vil være lidt længere svartid.

Vi glæder os høre fra jer alle og forhåbentlig også se jer til vores sommerkur den 14. august.

02-07-2020

Bæredygtighed i modebranchen – overskudslagre og tøjspild før og efter COVID-19

COVID-19 har virket som et forstørrelsesglas på tekstilbranchens sociale og miljømæssige udfordringer – i særdeleshed i forbindelse med bæredygtighed.

En krise kan dog også skabe et momentum for forandring. Derfor satte DIEH i sidste uge sammen med Global Fashion Agenda, Dansk Mode og & Textil (DM&T), WEAR, Forbrugerrådet Tænk og Folkekirkens Nødhjælp fokus på bæredygtighed i modebranchen før og efter COVID-19.

Læs mere her
02-07-2020

Spot på People Like Us - nyt medlem i DIEH

Så er det tid i sommervarmen til at sætte pris på ét af de nyeste medlemmer af DIEH: People Like Us.

People Like Us er et dansk mikrobryggeri med base på Amagerbro i København.

Bryggeriets mission er bred – udover at brygge socialt bæredygtige øl med internationale ambitioner, er målet også at skabe arbejdspladser for folk fra socialt marginaliserede grupper, som normalt ville have svært ved at finde et arbejde. Af bryggeriets 45 ansatte har mere end 85% en diagnose. 

Læs mere her
30-06-2020

Lancering: Landebriefs med fokus på risici i Brasilien og Colombia

To nye udgivelser i serien af landebriefs for udvalgte produktionslande er nu klar – Brasilien og Colombia.

Serien er udarbejdet i fællesskabet af etisk handel-søsterorganisationer og udbydes til medlemmerne i Norge, Storbritannien og Danmark.

Hvert landebrief samler nøgledata og fremhæver særligt kritiske opmærksomhedspunkter i forbindelse med fx arbejdstagerrettigheder, børnearbejde, miljøproblematikker, diskrimination og korruption i de enkelte lande. Til hvert af disse områder er der ligeledes konkrete forslag til spørgsmål, man kan stille sine leverandører.

Læs mere her
19-06-2020

Spot på Politiet - nyt medlem i DIEH

”Som en stor offentlig instans med mere end 15.000 ansatte og et årligt indkøbsbudget på mere end 2 mia. kr. er vi bevidste om, at vores påvirkning går langt ud over landets egne grænser”.

Et af de mange nye spændende medlemmer, som DIEH for nylig har kunnet byde velkommen til, er politiet.

Læs med her, hvor CSR-ansvarlig Maria Pagel Fray fortæller om, hvorfor samfundsansvar i forhold til ansvarlige indkøb er vigtigt for politiet som en statslig aktør.

10-06-2020

Lancering: Landebriefs med fokus på risici - Tyrkiet og Egypten

Som et særligt tilbud til medlemmer lancerer vi i et samarbejde mellem etisk handel -initiativer i Norge, Storbritannien og Danmark en række lande-briefs, såkaldte country briefs, for udvalgte produktionslande, hvor der er risiko for brud på miljøstandarder, menneske- og arbejderrettigheder.

Serien af landebriefs samler nøgledata og giver overblik over særligt kritiske opmærksomhedspunkter i forbindelse med fx arbejdstagerrettigheder, børnearbejde, miljøproblematikker, diskrimination og korruption. Endelig stiller de skarpt på, hvilke spørgsmål man som indkøber kan stille sine leverandører.

Det første brief omhandlede Myanmar, og nu er to mere klar om henholdsvis Tyrkiet og Egypten.

Læs mere her
09-06-2020

Konsekvenser af Covid-19: Spot på migrantarbejdere

Der er i denne tid (heldigvis) mange webinarer og rapporter, der gør os klogere på de vidtrækkende konsekvenser, som covid-19-epidemien har i globale værdikæder. 

På den baggrund har vi samlet information om og anbefalinger til, hvordan man bedst understøtter migrantarbejdere, som udgør en betydelig del af arbejdskraften i mange globale værdikæder, ikke mindst i fødevare- og landbrugssektoren.

Læs mere her
09-06-2020

Ny guide: Orden i eget hus - et inspirationskatalog til bæredygtighed i organisationen

Ønsker I at bidrage til en mere bæredygtig verden i egen organisation?

DIEHs nye inspirationskatalog 'Orden i eget hus' samler en række gode råd om alt fra madordninger og transport til rengøring og indkøb. Brug kataloget som inspiration til at implementere bæredygtige løsninger i dagligdagen - der er både lavt hængende frugter og inspiration til større omlægninger.

Kataloget vil løbende blive opdateret.

Hent den seneste version her

19-05-2020

ILO, arbejdsgivere og fagforbund i 'Call to Action' for tekstilsektoren

Tekstilsektoren er hårdt ramt af COVID-19, med knusende konsekvenser for tekstilarbejdere i produktionslande.

International Labour Organisation (ILO) har sammen med de internationale organisationer International Organisation of Employers  (IOE), the International Trade Union Confederation  (ITUC), og IndustriALL Global Union forhandlet dokumentet ‘COVID-19 Action in the Garment Industry’, formuleret som et ’call to action’ til alle relevante parter. 

DIEH har - sammen med en række af DIEHs medlemmer og søsterorganisationer - tilsluttet sig aftalen.

Læs mere her
07-05-2020

DIEH udarbejder rapport til Miljø- og Fødevareministeriet

Hos DIEH har vi udarbejdet denne rapport til Miljø- og Fødevareministeriet om, hvordan Danmark kan arbejde for, at EUs handelsaftaler bliver mere miljøvenlige. Rapporten er udarbejdet med input fra en lang række interessenter og eksperter.

Vi håber, rapporten kan være til stor inspiration for ministeriets videre arbejde og sikre en grønnere vej for international handel.

05-05-2020

Her er DIEHs nye formandskab

Det er med stor glæde og stolthed, at vi kan præsentere DIEHs nye formandskab, efter at bestyrelsen har konstitueret sig. Formandskabet består som noget nyt af en formand og to næstformænd.

Christian Rask-Jepsen fra Reitan Distribution/Rema1000 fortsætter som næstformand, og Malene Thiele fra Dansk Erhverv er valgt som den anden næstformand. Som ny formand har bestyrelsen valgt Jonas Engberg fra CARE.

"Et stærkt formandskab, som tilsammen er et godt billede på det multistakeholder-samarbejde, som er kernen i DIEH", siger Mikkel Stenbæk Hansen.

Læs mere om Jonas, Malene og Christians visioner for etisk handel, DIEH og formandskabet

04-05-2020

Ny rapport giver overblik over corona-krisen i Bangladesh's tekstilsektor

Corona-krisen har sat den globale tekstil-sektor under enormt pres, og de, der rammes allerhårdest er arbejderne i produktionslande som Bangladesh.

Brands og forhandlere kæmper for at håndtere følgerne af butikslukninger og drastiske fald i deres salgstal. Mange har aflyst ordrer og tøver med at lægge nye. I Bangladesh - verdens næststørste eksportør af tøj - er over halvdelen af de 4,1 millioner tekstilarbejdere nu uden arbejde og mange af dem risikerer nu at sulte, som et resultat af, at de må undvære deres månedsløn på 96 dollars. 

I en ny rapport fra vores projekt The Regulation of International Supply Chains (RISC) får du et overblik over conora-situationen i Bangladesh lige nu.

Læs mere her
04-05-2020

EU-Kommissionen vil fremsætte forslag til due diligence-lovgivning i 2021

I en tale den 29. april 2020 bekendtgjorde EU-kommissær for DG-Justice, Didier Reynders, at EU-Kommissionen senest i 2021 vil fremsætte et forslag om lovpligtig due diligence (nødvendig omhu). Den lovpligtige tilgang til nødvendig omhu skal bidrage til, at kortsigtet vækst ikke sker på bekostning af arbejdstager- og menneskerettigheder eller påvirker miljøet negativt.

Retskommissær Didier Reynders slog fast, at en bred undersøgelse blandt mere end 600 interessenter har gjort det helt klart, at frivillige initiativer med henblik på at adressere menneskerettighedsforseelser og trusler mod klima og miljø ikke har skabt tilstrækkelige ændringer i virksomhedernes opførsel.

Læs mere her
01-05-2020

1. maj i en coronatid: Husk ansvaret for værdikæden

I dag er det arbejdernes internationale kampdag, og 2020 er året, hvor coronakrisen med al tydelighed viser os, hvor vigtigt der er at anerkende den tætte gensidige afhængighed i vores globale værdikæder.

Coronakrisen rammer lige nu millioner af mennesker, der producerer og leverer vores mad, tøj, elektronik og medicin – ofte uden socialt sikkerhedsnet.

Det skrev DIEH et debatindlæg om i Altinget for godt en måned siden. I anledning af 1. maj, kan du læse eller genlæse artiklen, hvor vi opfordrer til, at man bruger krisen til at gentænke vores værdikæder og anerkende ansvaret for dem, der i de yderste led fremstiller, forarbejder og producerer vores varer.

Læs mere her
30-04-2020

Danske virksomheder tager vigtigt skridt for stop af afskovning

Danske virksomheder, der er medlemmer af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja offentliggør nu helt nye handlingsplaner for, hvordan de vil arbejde hen mod alliancens vision og bidrage til at nå målet om, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt og ikke bidrager til afskovning.

Læs pressemeddelsen her

23-04-2020

Tillykke og velkommen til DIEHs nye bestyrelse!

Sammen og hver for sig lykkedes det den 21. april at gennemføre DIEHs Generalforsamling 2020.

Med en fødselar, tre meters afstand mellem sekretariatsmedlemmer, et bestyrelsesmedlem, mødedirigent og formand for bestyrelsen inde hos DIEH og ikke mindst stor opbakning fra medlemmerne til den nye mødeform, er vi rigtig glade for at være kommet i hus med blandt andet vedtægtsændringer, revision af retningslinjer og valget af en ny bestyrelse. 

Godt halvdelen af bestyrelsen var på valg, hvilket resulterede i genvalg af siddende medlemmer såvel som indvalg af nye.

Hermed stort velkommen til følgende helt nye medlemmer -

Jonas Engberg - Care, bestyrelsesmedlem i gruppen for folkelige organisationer

Sanne Stephansen - Roskilde Festival Fonden, suppleant  i gruppen for folkelige organisationer

Marie Busck - Dansk Mode og Textil, suppleant i gruppen for netværk, branche- og erhvervsorganisationer

Fra sekretariatet vil vi også gerne rette en stor tak for godt samarbejde og engagement i DIEH til vores formand Jonas Nøddekær fra Folkekirkens Nødhjælp, som i år valgte at træde tilbage. 

Se den samlede bestyrelse her

06-04-2020

Debatindlæg: Covid19-krisen rammer dem, der producerer vores varer

Den globale covid-19 pandemi har bragt verden i en ekstraordinær situation, der berører os alle. Mens detailhandlere og andre virksomheder lukker butikker og kæmper for at holde deres forretning oven vande, påvirkes folk i den anden ende af leverandørkæden også i stigende grad, idet arbejdstagere i store tal oplever afskedigelser og en erodering af livsgrundlaget. Mere end nogensinde kræver denne nødsituation en anerkendelse af den tætte gensidige afhængighed i vores globale leverandørkæder.

Covid-19-pandemien afslører sårbarheden i ​​vores globale økonomiske model og tester i øjeblikket vores evne til at reagere kollektivt og i solidaritet. Vi må derfor også huske, hvordan pandemien påvirker livet for de millioner af kvinder og mænd verden over, der arbejder på tværs af vores internationale leverandørkæder og som producerer vores mad, tøj, elektronik, medicin og meget mere – ofte uden et socialt sikkerhedsnet, som vi kender det fra Danmark.

Læs mere om, hvad vi kan gøre for at afbøde de allerværste slag for nogle af de mest udsatte arbejdere, og hvordan vi skal bruge krisen til at retænke vores værdikæder og anerkende ansvaret for dem, der i de yderste led fremstiller, forarbejder og producerer vores varer i det debatindlæg, DIEH har på Altinget her.

03-04-2020

Webinar: COVID-19 i værdikæden - hvad betyder det for etisk handel?

Det spørgsmål diskuterede vi, da DIEH fredag inden påske slog de virtuelle døre op for både virksomheder, fagbevægelse, offentlige instanser, brancheorganisationer og virksomheder med henblik på at diskutere risici, udfordringer og muligheder for etisk handel i lyset af situationen med corona.

Der er ingen tvivl om, at de globale værdikæder er under enormt pres som følge af corona-virusset og lockdown verden over, og at følgerne af krisen vil fortsætte en rum tid endnu.

På baggrund af den aktuelle corona-krise fik vi bl.a. perspektiver fra Anne Mette Lauersen, der delte Legos strategi, Marie Serup fortalte om H&Ms krisetiltag, Nikolai Klausen fra brancheorganisationen WEAR/Dansk Erhverv bidrog med en status på særligt sårbarhederne i tekstilbranchen i forbindelse med COVID-19, og Jesper Nielsen fra 3F gav indblik i de mange udfordringer, der er forbundet med arbejdernes rettigheder i de globale værdikæder i lyset af corona-virusset.

Læs mere og se udvalgte take-aways fra mødet her, som kan være brugbare i krisetid og som giver mulighed for handling her og nu.

02-04-2020

Hvem skal vinde verdensmålsprisen 2020?

2030-panelet uddeler for andet år i træk verdensmålsprisen til mennesker, der yder en ekstra indsats og går forrest i arbejdet med målene. Med indgangen til det nye årti, tog vi hul på det, som FN kalder decade of action eller på dansk: Verdensmålenes årti.

Med ti år tilbage, inden målene skal være indfriet, har vi mere travlt end nogensinde før, hvis vi skal sikre bæredygtig udvikling for fremtidige generationer, og det kræver handling nu! Derfor uddeler 2030-panelet Verdensmålsprisen for at sætte fokus på personer, der gør en forskel i arbejdet med at nå Verdensmålene.

Prisen er inddelt i tre kategorier, så du har mulighed for både at nominere en, der gør en forskel lokalt, nationalt eller globalt.

Du kan læse mere om de tre kategorier og samtidig nominere til verdensmålsprisen frem til 7. maj via linket her.

Den 20. maj offentliggøres de nominerede, og du kan herefter stemme på din favorit til prisen frem til den 7. juni.

Verdensmålsprisen er indstiftet af 2030-panelet, der understøtter 2030-netværkets arbejde med Verdensmålene og bæredygtig udvikling.

26-03-2020

Kvinder har problemer på tekstilfabrikkernes gulve i Etiopien

Kvinder bag symaskinerne på de etiopiske tekstilfabrikker mangler ofte basale livsfærdigheder og viden om egne rettigheder, og det fører i flere tilfælde til seksuelle overgreb, seksuel tvang og uønskede graviditeter.

Beredu Tesema, der er ligestillingsekspert hos Solidaridad International, fortæller, hvordan kurser i køn, ligestilling og personlige rettigheder styrker kvinderne og samtidig gavner fabrikkerne, når hun via projektet BOTTOM UP!, som DIEH er projektpartner på, arbejder for, at den etiopiske tekstilindustri bidrager til en bæredygtig udvikling i det etiopiske samfund i stedet for at blive til et kampløb mod bundet på bekostning af menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Læs mere om forholdene for kvinderne på tekstilfabrikkerne i Etiopien og Beredu Tessemas arbejde i artiklen på Globalnyt her.

04-03-2020

”Der er ikke mange, der taler klimaets sag i systemet omkring klimakreditter”

Er klimakompensation helt i skoven? Det spørgsmål stillede DIEH til Politiken-journalist Sebastian Stryhn Kjeldtoft og John Nordbo fra Care ved ugens morgenbriefing, der handlede om, hvad der er op og ned, når man vil klimakompensere.

Og som man råber retorisk i (klimakredit)skoven, risikerer man at få svar. For begge oplægsholdere var enige om, at klimakreditmarkedet, som det er i dag, er risikabelt at navigere i, hvis man for alvor ønsker at gøre en forskel.

Læs mere her
 

Nye medlemmer

DIEH byder Danpo A/S velkommen som nyeste medlem

Se alle medlemmer her

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig

Kommende arrangementer:

Navigér efter FN’s Verdensmål i jeres arbejde med indkøb

Dato: 27. oktober
Tid:
13:00-15:00
Sted:
Online

Læs mere og tilmeld dig her

_____________________

Partnerskabsmøde om Bæredygtigt Fiskeri

Dato: 28. oktober
Sted: Online 

Læs mere og tilmeld dig her

_____________________

Morgenbriefing: Blockchain beyond the hype

Dato: 29. oktober
Tid:
 09:00-10:30
Sted: 
Online

Læs mere og tilmeld dig her

_____________________

Lanceringsmøde for Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie

Dato: 12. november
Tid: 12:30-15:30
Sted: 
TBA

Læs mere og tilmeld dig her

_____________________

Kontraktvilkår om due diligence - træning for offentlige indkøbere

Dato: 1. december
Tid:
 09:00-12:00
Sted: 
Industriens HUs, København

Læs mere og tilmeld dig her

_____________________

Se alle arrangementer her
//-->