Bliv medlem

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) er den danske alliance for etisk handel, der samler førende virksomheder, NGO'er, erhvervs- og brancheorganisationer, offentlige instanser og fagbevægelsen i et unikt netværk.
Læs DIEHs profilbrochure

Læs mere og ansøg om medlemskab
 
06-04-2020

Debatindlæg: Covid19-krisen rammer dem, der producerer vores varer

Den globale covid-19 pandemi har bragt verden i en ekstraordinær situation, der berører os alle. Mens detailhandlere og andre virksomheder lukker butikker og kæmper for at holde deres forretning oven vande, påvirkes folk i den anden ende af leverandørkæden også i stigende grad, idet arbejdstagere i store tal oplever afskedigelser og en erodering af livsgrundlaget. Mere end nogensinde kræver denne nødsituation en anerkendelse af den tætte gensidige afhængighed i vores globale leverandørkæder.

Covid-19-pandemien afslører sårbarheden i ​​vores globale økonomiske model og tester i øjeblikket vores evne til at reagere kollektivt og i solidaritet. Vi må derfor også huske, hvordan pandemien påvirker livet for de millioner af kvinder og mænd verden over, der arbejder på tværs af vores internationale leverandørkæder og som producerer vores mad, tøj, elektronik, medicin og meget mere – ofte uden et socialt sikkerhedsnet, som vi kender det fra Danmark.

Læs mere om, hvad vi kan gøre for at afbøde de allerværste slag for nogle af de mest udsatte arbejdere, og hvordan vi skal bruge krisen til at retænke vores værdikæder og anerkende ansvaret for dem, der i de yderste led fremstiller, forarbejder og producerer vores varer i det debatindlæg, DIEH har på Altinget her.

03-04-2020

Webinar: COVID-19 i værdikæden - hvad betyder det for etisk handel?

Det spørgsmål diskuterede vi, da DIEH fredag inden påske slog de virtuelle døre op for både virksomheder, fagbevægelse, offentlige instanser, brancheorganisationer og virksomheder med henblik på at diskutere risici, udfordringer og muligheder for etisk handel i lyset af situationen med corona.

Der er ingen tvivl om, at de globale værdikæder er under enormt pres som følge af corona-virusset og lockdown verden over, og at følgerne af krisen vil fortsætte en rum tid endnu.

På baggrund af den aktuelle corona-krise fik vi bl.a. perspektiver fra Anne Mette Lauersen, der delte Legos strategi, Marie Serup fortalte om H&Ms krisetiltag, Nikolai Klausen fra brancheorganisationen WEAR/Dansk Erhverv bidrog med en status på særligt sårbarhederne i tekstilbranchen i forbindelse med COVID-19, og Jesper Nielsen fra 3F gav indblik i de mange udfordringer, der er forbundet med arbejdernes rettigheder i de globale værdikæder i lyset af corona-virusset.

Læs mere og se udvalgte take-aways fra mødet her, som kan være brugbare i krisetid og som giver mulighed for handling her og nu.

02-04-2020

Hvem skal vinde verdensmålsprisen 2020?

2030-panelet uddeler for andet år i træk verdensmålsprisen til mennesker, der yder en ekstra indsats og går forrest i arbejdet med målene. Med indgangen til det nye årti, tog vi hul på det, som FN kalder decade of action eller på dansk: Verdensmålenes årti.

Med ti år tilbage, inden målene skal være indfriet, har vi mere travlt end nogensinde før, hvis vi skal sikre bæredygtig udvikling for fremtidige generationer, og det kræver handling nu! Derfor uddeler 2030-panelet Verdensmålsprisen for at sætte fokus på personer, der gør en forskel i arbejdet med at nå Verdensmålene.

Prisen er inddelt i tre kategorier, så du har mulighed for både at nominere en, der gør en forskel lokalt, nationalt eller globalt.

Du kan læse mere om de tre kategorier og samtidig nominere til verdensmålsprisen frem til 7. maj via linket her.

Den 20. maj offentliggøres de nominerede, og du kan herefter stemme på din favorit til prisen frem til den 7. juni.

Verdensmålsprisen er indstiftet af 2030-panelet, der understøtter 2030-netværkets arbejde med Verdensmålene og bæredygtig udvikling.

26-03-2020

Kvinder har problemer på tekstilfabrikkernes gulve i Etiopien

Kvinder bag symaskinerne på de etiopiske tekstilfabrikker mangler ofte basale livsfærdigheder og viden om egne rettigheder, og det fører i flere tilfælde til seksuelle overgreb, seksuel tvang og uønskede graviditeter.

Beredu Tesema, der er ligestillingsekspert hos Solidaridad International, fortæller, hvordan kurser i køn, ligestilling og personlige rettigheder styrker kvinderne og samtidig gavner fabrikkerne, når hun via projektet BOTTOM UP!, som DIEH er projektpartner på, arbejder for, at den etiopiske tekstilindustri bidrager til en bæredygtig udvikling i det etiopiske samfund i stedet for at blive til et kampløb mod bundet på bekostning af menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Læs mere om forholdene for kvinderne på tekstilfabrikkerne i Etiopien og Beredu Tessemas arbejde i artiklen på Globalnyt her.

23-03-2020

Rapporten for klimapartnerskab for handel offentliggjort

Regeringen nedsatte i efteråret 2019 klimapartnerskaber for i alt 13 forskellige brancher, herunder handel, som blandt andet DIEH har bidraget til.

Nu er resultaterne offentliggjort i form af rapporter fra hvert af disse partnerskaber.

Rapporterne indeholder anbefalinger til, hvad både regering og erhvervsliv kan gøre for at nå målet om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030 og gøre Danmark til et foregangsland for resten af verden.

Klimapartnerskabet for Handel præsenterer mere end 70 anbefalinger indenfor følgende fem emner med hvert sit udvalg: Madspild, tekstiler, forbrugerkommunikation, klimaansvarlige værdikæder og sourcing samt emballage. Dertil kommer et antal tværgående temaer som fx cirkulær økonomi og grønne og klimarigtige offentlige indkøb.

Læs rapporten her

 

23-03-2020

Webinar om Corona-virus og betydningen i globale værdikæder

Vi er allesammen stærkt påvirkede af den helt ekstraordinære situation forårsaget af corona-virus, og mange virksomheder rammes hårdt. Et af de steder, hvor Corona-pandemien har skabt betydelige udfordringer er i de globale værdikæder, bl.a. fordi dele af produktionsapparatet er - eller har været - lukket ned.

I sidste uge afholdt DIEHs engelske søsterorganisation ETI et webinar for deres medlemmer med fokus på pandemiens konsekvenser for arbejdstagerrettigheder i Kina. 

Som del af webinaret spurgte ETI til, hvad ETI-medlemmer, der sourcer fra Kina, oplever som de største udfordringer lige nu, og hvordan de håndterer dette på en ansvarlig måde overfor arbejdere og leverandører.  

Webinaret var fuldt booket, men som DIEH-medlem har du adgang til et videolink til webinaret. Kontakt Elisabeth Moltke em@dieh.dk for mere information.

13-03-2020

Ændringer i DIEH-aktiviteter som følge af Coronavirus

Vi tager Corona-pandemien meget alvorligt, og følger myndighedernes anvisninger om at tage ansvar og udvise samfundssind.

Det betyder, at vi ikke kommer til at afvikle fysiske arrangementer de næste minimum fem-seks uger, og at vi er i fuld gang med at vurdere, hvilke af vores kommende aktiviteter og arrangementer vi kan gennemføre med en digital løsning og hvilke, vi er nødt til at udskyde eller i sidste ende aflyse. Følg med på vores arrangementsside.

Vi har som konsekvens af situationen set os nødsaget til at aflyse DIEHs årskonference planlagt til d. 21. april. Vi forventer fortsat at kunne afholde DIEHs generalforsamling d. 21. april, men sandsynligvis via en digital løsning, så vi kan undgå fysisk fremmøde, såfremt det stadig er myndighedernes anbefaling.

Tilmelding til generalforsamlingen skal fortsat ske her

Skulle I have spørgsmål er I som altid meget velkomne til at kontakte os på info@dieh.dk.

Vi takker for forståelsen.

13-03-2020

Ny rapport fra EU om due diligence lovgivning

Under overskriften ”Study on due diligence requirements through the supply chain” lancerede EU Kommissionen i februar et omfattende studie af krav til nødvendig omhu (due diligence) i værdikæden.

Studiet har til formål at danne grundlag for en drøftelse af mulig EU lovgivning om nødvendig omhu.

Studiet kortlægger dels, hvad der foreligger af eksempler på eksisterende lovgivning samt virksomhedernes egne praksisser, og dels identificerer det forskellige muligheder for og følger af lovgivning på EU-niveau. Studiet behandler blandt andet, hvad ny lovgivning kan betyde økonomisk for virksomhederne, og hvilken mulig effekt det kan have i forhold til påvirkning af menneskerettigheder og miljø.

Siden studiet blev iværksat for godt et år siden, er der på nationalt niveau allerede taget flere forskellige lovmæssige tiltag, som rapporten også giver et overblik over.

Studiet er udarbejdet for Europakommissionen (DG Justice and Consumers) af The British Institute of International and Comparative Law, Civic Consulting og LSE Consulting.

Hent rapporten her

10-03-2020

Hvordan kan investeringer understøtte Paris-aftalen?

Det var det helt overordnede spørgsmål, der blev drøftet, da mere end 70 repræsentanter fra investorer, selskaber, NGOer, kommuner og andre interessenter var samlet hos Sampension d. 26. februar 2020 til Responsible Investment Dialogues #2 arrangeret i et samarbejde mellem DIEH og Dansif. 

Dagen bød på en række inspirerende oplæg fra Donald Linderyd, der er projektleder i bæredygtig finans hos WWF Sverige, Oliver Grayer, der er Project Director hos Institutional Investors Group on Climate Change samt Dylan Tanner, der er grundlægger af InfluenceMap. 

Læs mere her
05-03-2020

Vil du være DIEHs næste praktikant?

Brænder du for at arbejde med bæredygtighed i danske virksomheder?

Kunne du tænke dig at bidrage til at fremme etisk handel og ansvarlighed i værdikæder i samarbejde med en bred vifte af danske virksomheder, folkelige organisationer, erhvervsorganisationer, offentlige institutioner og fagbevægelsen?

Vil du blive skarp på den nyeste udvikling, potentialer og udfordringer inden for virksomheders arbejde med CSR, bæredygtighed og verdensmål?

Vil du gerne opnå konkrete erfaringer med at fremme viden, indsatser og aktiviteter?

Og vil du gerne være på en arbejdsplads, der værdsætter holdånd, højt til loftet og godt humør - også når vi har travlt?

Så vil vi meget gerne have dig som praktikant hos DIEH.

Læs mere her
04-03-2020

”Der er ikke mange, der taler klimaets sag i systemet omkring klimakreditter”

Er klimakompensation helt i skoven? Det spørgsmål stillede DIEH til Politiken-journalist Sebastian Stryhn Kjeldtoft og John Nordbo fra Care ved ugens morgenbriefing, der handlede om, hvad der er op og ned, når man vil klimakompensere.

Og som man råber retorisk i (klimakredit)skoven, risikerer man at få svar. For begge oplægsholdere var enige om, at klimakreditmarkedet, som det er i dag, er risikabelt at navigere i, hvis man for alvor ønsker at gøre en forskel.

Læs mere her
03-03-2020

Skal DIEH med til jeres arrangement på folkemødet?

Har I som DIEH-medlem brug for et interessant oplæg, en moderator eller en paneldeltager på Folkemødet 2020?

Lige som sidst vil vi gøre vores bedste for, at bæredygtighed, verdensmål, menneskerettigheder, ansvarligt forbrug, due diligence, klima og miljø samt partnerskaber får en plads under den bornholmske sol.

Fra DIEH deltager Sarah og Mikkel, som meget gerne stiller sig til rådighed til paneldebatter, oplæg eller som facilitator af debatter omkring CSR og bæredygtighed.

Læs mere her om, hvad Mikkel og Sarah kan byde ind med, og kontakt os endelig for uddybende information 

07-02-2020

Ny rapport: Etiopien som nyt sourcing-land for tekstil

Etiopien er et lovende land for tekstilproduktion i fremtiden. En boomende økonomi med en forventet årlig vækst på omkring 8% i BNP, lave lønninger og gode handelsaftaler med USA og EU. Men selvom meget lever op til internationale standarder for produktion, er der en række problemer med Etiopien som billigt sourcing-land. For eksempel er der endnu langt fra minimumsløn til leveløn, svære vilkår for foreningsfrihed og rapporter om børnearbejde og slaveri.

Hvordan håndterer man disse udfordringer, hvis man sourcer fra Etiopien eller overvejer at gøre det? Det ser vi nærmere på i rapporten Sourcing textile and garments in Ethiopia. A new sourcing destination, som DIEH lancerede i december 2019 sammen med vores Bottom UP-projektpartnere.

Rapporten giver et grundigt indblik i forretningsmuligheder og de miljø- og samfundsmæssige udfordringer, der er forbundet med Etiopiens endnu spæde, men hastigt voksende, tekstilindustri.

Læs mere om projektet Bottom UP her

06-02-2020

Spot på Fashion Revolution Denmark - nyt medlem i DIEH

2019 var et år med hele 14 nye medlemmer i DIEH!

I november havde vi blandt andet glæde af at byde velkommen til Fashion Revolution Denmark, der udgør den danske del af den verdensomspændende bevægelse Fashion Revolution.

Bevægelsen, der opstod på baggrund af Rana Plaza-katastrofen i 2013 og blandt andet stod bag kampagnen #who made my clothes, arbejder for en mere fair og transparent modeindustri.

Vi har talt med Christina Neubert, der er landedirektør hos Fashion Revolution Denmark, om medlemskabet af DIEH, og hvorfor det netop er forbrugerengagementet og et nyt syn på mode, der er i fokus hos bevægelsen.

Læs mere her
23-01-2020

Ny rapport fra ETI: Human Rights Due Diligence in Malaysia’s Manufacturing Sector

Vidste du, at migrantarbejdere udgør knap 25% af arbejdsstyrken i den malaysiske produktionssektor? Og at disse - måske ikke overraskende - oftere er ringere stillet i forhold til grundlæggende arbejdsrettigheder. For mens der er national lovgivning omkring arbejderrettigheder, ender migrantarbejdere i en udsat postion som "irregulars" på grund af landets restriktive politikker på migrantområdet.

For at kaste lys på dette og hjælpe virksomheder, der sourcer - eller overveje at source - forabejdede produkter fra Malaysia, har vores søsterorganisation Ethical Trading Initiative UK udgivet rapporten Human Rights Due Diligence in Malaysia’s Manufacturing Sector.

Rapporten analyserer migrantarbejderes forhold og giver et overblik over den juridiske kontekst i landet og de konkrete risici for arbejderne. Rapporten sammenholder også aktuelle og potentielle risici i forhold til UN Guiding Principles og søjlerne "Protect, Respect, Remedy'. 

Læs rapporten her
15-01-2020

Stor medlemstilslutning til DIEH i 2019

2019 var et år, hvor vi kunne byde velkommen til hele 14 nye medlemmer. Det er vi super stolte af og rigtig glade for.

Glæden skyldes ikke blot, at der er tale om en stor tilslutning på et enkelt år, men også at det er 14 meget forskellige organisationer og virksomheder, som sammen med DIEH ønsker at sætte ansvarlighed og bæredygtighed højt på dagsordenen.

Hermed rigtig hjertelig velkommen til:

Carcel, Cphbusiness, DAKOFO, Danish Crown, Fashion Revolution Denmark, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), Foreningen af Offentlige Indkøbere (IKA), Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE), Oxfam Ibis, Rosendahl Design Group, Roskilde Festival, Tietgenskolen, Vestforbrænding og ØNSK Kaffe.

 

17-12-2019

Politisk opbakning til dansk indsats for ansvarlig soja

”Det er en rigtig vigtig dagsorden, og jeg tror alle deler bekymringerne for afskovningen i Brasilien og også andre dele af verden”, sagde fødevareminister Mogens Jensen i forbindelse med behandling af et lovforslag fremsat af Enhedslisten om stop for import af kød og soja produceret som følge af afskovning i Brasilien.

”Vi skal ikke uden videre acceptere, at de varer, vi importerer til Danmark, er skyld i afskovning ude i verden hverken direkte eller indirekte”.

Ministeren mente ikke, at et dansk import-stop er en hensigtsmæssig vej at gå. I stedet lagde han vægt på en række andre initiativer for at sikre afskovningsfri sojaproduktion som for eksempel Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, der faciliteres af DIEH.

Læs mere her
13-12-2019

Stort tillykke til vores nye svenske søster

Så er vi blevet en søsterorganisation rigere! Rigtig hjertelig velkommen til Ethical Trading Initiative Sweden.

Vi ønsker mange gange tillykke og glæder os over mulighederne for et endnu stærkere nordisk og britisk samarbejde og det klare signal om, at vejen til ansvarlig handel, bedre arbejdsforhold i globale værdikæder og en grøn omstilling er belagt med samarbejder på tværs af aktører.

”Der er vældig glædeligt,” siger Viveka Risberg, programansvarlig ved Axfoundation, som har været med til at etablere ETI Sweden, ”Der findes et stort engagement i disse spørgsmål i Sverige, og ETI skaber flere forudsætninger for reel forandring. ETI Sweden bliver en platform for alle, som vil gøre en forskel!

Læs pressemeddelelsen her

04-12-2019

Fra Verdensmål til Vores mål

Et nyt initiativ skal være med til gøre de 17 Verdensmål håndgribelige og afspejle hverdagen i Danmark.

2030-panelet, som DIEH sidder med i, har sammen med Danmarks Statistik netop lancereret baseline-projektet Vores Mål.

Projektet har til hensigt at udvikle supplerende danske indikatorer for arbejdet med Verdensmålene, således at vi kan få konkrete operationaliserbare mål på Danmarks bidrag til en bæredygtig udvikling. 

Og alle inviteres til at være med.

Læs mere her
02-12-2019

Spot på Tietgen - nyt medlem i DIEH

Endnu et nyt medlem er kommet til DIEH. Hermed stort velkommen til Tietgen, som er en af de største uddannelsesinstitutioner på Fyn med et stærkt fokus på bæredygtighed. Udover ungdoms- og erhvervsuddannelse tilbyder under Tietgen Business kurser og efterudddannelse inden for ledelse, sprog, økonomi, regnskab, salg og administration.

Læs mere her
29-11-2019

Gevinsterne ved at arbejde med verdensmål i indkøb

Kan verdensmålene skabe et nyt momentum for bæredygtige indkøb? Det var temaet på FBI og POGIs årskonference, som samlede både offentlige og private indkøbere. DIEH gav sammen med Gladsaxe Kommune og Letz Sushi perspektiver på gevinsterne ved at arbejde med bæredygtighed i indkøb.

"Indkøb er et middel til at opfylde nogle behov i kommunen. Som kommuner er vi ikke sat i verden for at købe ind, men for at tage os af vores borgere og sørge for, at de bliver bæredygtige", fortalte Gladsaxe kommunes økonomidirektør Nanna Krog-Meyer.

Og fra Anders Barsøe, administrerende direktør for restaurantkæden Letz Sushi var budskabet også klart: "Vi kommer fra et lavt udgangspunkt i forhold til efterspørgsel på bæredygtighed og lav villighed til at betale mere – men udviklingen er eksplosiv, så hvis du som virksomhed ikke gør noget nu, så er du om fem år bagud!"

Læs mere om highlights fra dagen her samt DIEHs præsentation af indkøbsguiden Verdensmål og Indkøb

Læs mere her
21-11-2019

Sæt X i kalenderen den 21. april 2020

Skal du eller flere af dine kolleger med til DIEHs generalforsamling og årskonference 2020? Så sæt kryds i kalenderen den 21. april 2020.

Vanen tro starter vi dagen med generalforsamling kl. 10.00-12.15 (TBC) efterfulgt af DIEHs årskonference, kl. 13.00-16.30 (TBC), som vi allerede er i fuld gang med at lægge et spændende program for.

Vi sender mere information ud vedrørende program og sted for begge arrangementer samt officielle frister for generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se nye og gamle medlemmer til debat og networking!

Læs mere og tilmeld dig generalforsamlingen her

19-11-2019

Kaste-diskrimination i værdikæden?

Kaste-diskrimination er udbredt årsag til moderne slaveri, børnearbejde og udnyttelse af arbejdere i lande som Bangladesh, Nepal, Indien, Sri Lanka og Pakistan. Samtidig er det en problematik, som ofte går under radaren hos mange virksomheder, der sourcer herfra - bl.a. fordi det i de pågældende lande i vid udstrækning benægtes, at diskriminationen eller kaster findes.

Vi er på den baggrund glade for at kunne præsentere guiden Caste in global supply chainssom er udarbejdet af DIEHs søsterorganisation Ethical Trading Initiative UK i konsultation med DIEH-medlem International Dalit Solidarity Network.

Guiden er et værktøj til virksomheder og institutioner, der blandt andet ønsker bedre overblik over højrisiko-sektorer, relevante lovgivninger i de pågældende lande samt en step-by-step guide til, hvordan man gennemgår og handler på risikoen for kaste-diskrimination i ens leverandørkæde (herunder rekrutteringspraksisser og sikring af arbejdstagerrettigheder). 

Læs også ETIs presesmeddelelse om guiden med mere information om udbredelsen af kaste-diskrimination

15-11-2019

Ny guide om verdensmål og indkøb

Der er store muligheder for indkøb at bidrage til opnåelse af verdensmålene. Men hvordan kan man som indkøber arbejde med verdensmålene?

Det kan du få hjælp til i pjecen Indkøb og verdensmål - udarbejdet af DIEH for Forum for Bæredygtige Indkøb.

Pjecen giver redskaber og gode råd til, hvordan man kan bidrage til verdensmålene gennem indkøb og er målrettet indkøbere i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner.

Pjecen er resultatet af arbejdet i en temagruppe om indkøb og verdensmål under Forum for Bæredygtige Indkøb, som bestod af indkøbsrepræsentanter fra virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. Til møderne blev der delt viden og erfaringer om arbejdet med indkøb og verdensmål, og undervejs diskuterede deltagerne forskellige værktøjer, mærkningsordninger og tilgange til indkøb og verdensmål.

Det er disse overvejelser, diskussioner og gode råd, som DIEH nu har samlet i én pjece.

14-11-2019

Spot på Carcel - nyt medlem i DIEH

Så er det blevet tid til at præsentere endnu et af DIEHs nye medlemmmer: Carcel - en lille dansk virksomhed med ambitioner, der rækker langt ud over Danmarks grænser.

Veronica D’Souza, kvinden bag Carcel, løber ekstra stærkt i øjeblikket, fordi hun er ved at lave verdens første code of conduct for prison labour, som skal præsenteres til OECD-mødet i Paris til februar næste år.

Læs mere her
07-11-2019

Odense Kommune er Verdens Bedste Indkøber 2019

Stort tillykke til Odense Kommune, som løb af med prisen Verdens Bedste Indkøber 2019. Det blev afsløret på Forum for Bæredygtige Indkøbs og POGI’s årskonference på Aarhus Rådhus, som blev afholdt den 5. oktober.

Den nye hæderspris er indstiftet af Forum, POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, IKA (Foreningen af Offentlige Indkøbere), DIEH og Miljøstyrelsen og gives til en aktør, som har gjort et ekstra stort stykke arbejde med at bidrage til ét eller flere af verdensmålene gennem deres indkøb.

Læs mere her
31-10-2019

Tre take aways fra arrangementet 'Beyond audits'

25. september lagde LEGO Koncernen i Billund hus til vores dialogmøde ”Beyond Audits – nye veje til ansvarlighed i leverandørkæden”. 

Vi har samlet tre take-aways fra dagen, som du kan læse her. 

Læs mere her
31-10-2019

Nyt Forum for fair og bæredygtig handelspolitik

Udenrigsminister Jeppe Kofod lancerede 29. oktober ”Forum for fair og bæredygtig handelspolitik”. Det nye forum består af erhvervsorganisationer, fagbevægelsen, civilsamfund og eksperter, der skal give regeringen inspiration til en handelspolitik der er fair, bæredygtig og bidrager til verdensmålene.

DIEH er repræsenteret i forummets kernegruppe.

Læs mere her
31-10-2019

Uge 46 er Medlemmernes uge

Hvad er de vigtigste emner indenfor etisk handel og CSR lige nu? Hvad er den primære årsag til at deltage i DIEHs arrangementer, arbejds- og netværksgrupper? Gode idéer til nye og bedre DIEH-arrangementer i 2020?

I uge 46 sætter vi 100% fokus på DIEHs medlemmer. Det betyder, at vi ringer rundt til alle knap 100 medlemmer for at få et indblik i de vigtigste dagsordener samt at høre nærmere om ønsker og forslag til kommende møder, workshops og øvrige aktiviteter.

Vi glæder os til en personlig snak og friske input til arbejdet i 2020.

30-10-2019

Spot på DAKOFO - nyt medlem i DIEH

Endnu engang kan vi med glæde byde velkommen til et nyt medlem i DIEH. Det drejer sig om DAKOFO, den danske brancheforening for korn og foderstof, som repræsenterer eksempelvis korn- og foderstofselskaberne i Danmark samt fiskefoderindustrien.

Asbjørn Børsting, direktør for DAKOFO, fortæller til DIEH hvordan bæredygtighed længe har været afgørende for foreningen, der også er en del af den nyetablerede Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Det har derfor været et naturligt skridt at melde sig ind i DIEH

Læs mere her
25-10-2019

Spot på ØNSK - nyt medlem i DIEH

ØNSK er kommet med på holdet hos DIEH, hvor vi glæder os over det fremtidige samarbejde med kaffevirksomheden, som importerer de mørke bønner fra det vulkanske højland i Nicaragua. Kaffens kvalitet og bidrag til lokalsamfundet står i højsædet hos den lille københavnervirksomhed, der forarbejder og rister bønnerne i Danmark.

Andreas Kirk, som er stifter og partner i ØNSK, fortæller passioneret til DIEH om ØNSKs arbejde med den tredelte bundlinje: People, planet og profit.

Læs mere her
 

Nye medlemmer

DIEH byder Gentofte Kommune
velkommen som nyeste medlem

Se alle medlemmer her

Kommende arrangementer


Webinar: Covid-19 i værdikæden - hvad betyder det for etisk handel?

Dato: 3. april
Tid: 11.00-12.30
Sted: Webinar

Læs mere og tilmeld dig her

_______________________

DIEH Generalforsamling 2020

Dato: 21. april 
StedAfholdes som følge af regeringens anvisninger digitalt

Læs mere og tilmeld dig her (kun for medlemmer af DIEH)

_______________________

DIEH Årskonference 2020 - AFLYST

Dato: 21. april 
Sted: Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, København

 _______________________

Møde i DIEHs netværksgruppe om responsible sourcing i produktionsvirksomheder

Dato: 20. maj 
Sted: DIEH, Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København

Læs mere om DIEHs arbejds- og netværksgrupper her

Se alle arrangementer her

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->