Bliv medlem

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) er den danske alliance for etisk handel, der samler førende virksomheder, NGO'er, erhvervs- og brancheorganisationer, offentlige instanser og fagbevægelsen i et unikt netværk.
Læs DIEHs profilbrochure

Læs mere og ansøg om medlemskab
 
07-02-2020

Ny rapport: Etiopien som nyt sourcing-land for tekstil

Etiopien er et lovende land for tekstilproduktion i fremtiden. En boomende økonomi med en forventet årlig vækst på omkring 8% i BNP, lave lønninger og gode handelsaftaler med USA og EU. Men selvom meget lever op til internationale standarder for produktion, er der en række problemer med Etiopien som billigt sourcing-land. For eksempel er der endnu langt fra minimumsløn til leveløn, svære vilkår for foreningsfrihed og rapporter om børnearbejde og slaveri.

Hvordan håndterer man disse udfordringer, hvis man sourcer fra Etiopien eller overvejer at gøre det? Det ser vi nærmere på i rapporten Sourcing textile and garments in Ethiopia. A new sourcing destination, som DIEH lancerede i december 2019 sammen med vores Bottom UP-projektpartnere.

Rapporten giver et grundigt indblik i forretningsmuligheder og de miljø- og samfundsmæssige udfordringer, der er forbundet med Etiopiens endnu spæde, men hastigt voksende, tekstilindustri.

Læs mere om projektet Bottom UP her

06-02-2020

Spot på Fashion Revolution Denmark - nyt medlem i DIEH

2019 var et år med hele 14 nye medlemmer i DIEH!

I november havde vi blandt andet glæde af at byde velkommen til Fashion Revolution Denmark, der udgør den danske del af den verdensomspændende bevægelse Fashion Revolution.

Bevægelsen, der opstod på baggrund af Rana Plaza-katastrofen i 2013 og blandt andet stod bag kampagnen #who made my clothes, arbejder for en mere fair og transparent modeindustri.

Vi har talt med Christina Neubert, der er landedirektør hos Fashion Revolution Denmark, om medlemskabet af DIEH, og hvorfor det netop er forbrugerengagementet og et nyt syn på mode, der er i fokus hos bevægelsen.

Læs mere her
23-01-2020

Ny rapport fra ETI: Human Rights Due Diligence in Malaysia’s Manufacturing Sector

Vidste du, at migrantarbejdere udgør knap 25% af arbejdsstyrken i den malaysiske produktionssektor? Og at disse - måske ikke overraskende - oftere er ringere stillet i forhold til grundlæggende arbejdsrettigheder. For mens der er national lovgivning omkring arbejderrettigheder, ender migrantarbejdere i en udsat postion som "irregulars" på grund af landets restriktive politikker på migrantområdet.

For at kaste lys på dette og hjælpe virksomheder, der sourcer - eller overveje at source - forabejdede produkter fra Malaysia, har vores søsterorganisation Ethical Trading Initiative UK udgivet rapporten Human Rights Due Diligence in Malaysia’s Manufacturing Sector.

Rapporten analyserer migrantarbejderes forhold og giver et overblik over den juridiske kontekst i landet og de konkrete risici for arbejderne. Rapporten sammenholder også aktuelle og potentielle risici i forhold til UN Guiding Principles og søjlerne "Protect, Respect, Remedy'. 

Læs rapporten her
15-01-2020

Stor medlemstilslutning til DIEH i 2019

2019 var et år, hvor vi kunne byde velkommen til hele 14 nye medlemmer. Det er vi super stolte af og rigtig glade for.

Glæden skyldes ikke blot, at der er tale om en stor tilslutning på et enkelt år, men også at det er 14 meget forskellige organisationer og virksomheder, som sammen med DIEH ønsker at sætte ansvarlighed og bæredygtighed højt på dagsordenen.

Hermed rigtig hjertelig velkommen til:

Carcel, Cphbusiness, DAKOFO, Danish Crown, Fashion Revolution Denmark, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), Foreningen af Offentlige Indkøbere (IKA), Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE), Oxfam Ibis, Rosendahl Design Group, Roskilde Festival, Tietgenskolen, Vestforbrænding og ØNSK Kaffe.

 

17-12-2019

Politisk opbakning til dansk indsats for ansvarlig soja

”Det er en rigtig vigtig dagsorden, og jeg tror alle deler bekymringerne for afskovningen i Brasilien og også andre dele af verden”, sagde fødevareminister Mogens Jensen i forbindelse med behandling af et lovforslag fremsat af Enhedslisten om stop for import af kød og soja produceret som følge af afskovning i Brasilien.

”Vi skal ikke uden videre acceptere, at de varer, vi importerer til Danmark, er skyld i afskovning ude i verden hverken direkte eller indirekte”.

Ministeren mente ikke, at et dansk import-stop er en hensigtsmæssig vej at gå. I stedet lagde han vægt på en række andre initiativer for at sikre afskovningsfri sojaproduktion som for eksempel Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, der faciliteres af DIEH.

Læs mere her
13-12-2019

Stort tillykke til vores nye svenske søster

Så er vi blevet en søsterorganisation rigere! Rigtig hjertelig velkommen til Ethical Trading Initiative Sweden.

Vi ønsker mange gange tillykke og glæder os over mulighederne for et endnu stærkere nordisk og britisk samarbejde og det klare signal om, at vejen til ansvarlig handel, bedre arbejdsforhold i globale værdikæder og en grøn omstilling er belagt med samarbejder på tværs af aktører.

”Der er vældig glædeligt,” siger Viveka Risberg, programansvarlig ved Axfoundation, som har været med til at etablere ETI Sweden, ”Der findes et stort engagement i disse spørgsmål i Sverige, og ETI skaber flere forudsætninger for reel forandring. ETI Sweden bliver en platform for alle, som vil gøre en forskel!

Læs pressemeddelelsen her

04-12-2019

Fra Verdensmål til Vores mål

Et nyt initiativ skal være med til gøre de 17 Verdensmål håndgribelige og afspejle hverdagen i Danmark.

2030-panelet, som DIEH sidder med i, har sammen med Danmarks Statistik netop lancereret baseline-projektet Vores Mål.

Projektet har til hensigt at udvikle supplerende danske indikatorer for arbejdet med Verdensmålene, således at vi kan få konkrete operationaliserbare mål på Danmarks bidrag til en bæredygtig udvikling. 

Og alle inviteres til at være med.

Læs mere her
02-12-2019

Spot på Tietgen - nyt medlem i DIEH

Endnu et nyt medlem er kommet til DIEH. Hermed stort velkommen til Tietgen, som er en af de største uddannelsesinstitutioner på Fyn med et stærkt fokus på bæredygtighed. Udover ungdoms- og erhvervsuddannelse tilbyder under Tietgen Business kurser og efterudddannelse inden for ledelse, sprog, økonomi, regnskab, salg og administration.

Læs mere her
29-11-2019

Gevinsterne ved at arbejde med verdensmål i indkøb

Kan verdensmålene skabe et nyt momentum for bæredygtige indkøb? Det var temaet på FBI og POGIs årskonference, som samlede både offentlige og private indkøbere. DIEH gav sammen med Gladsaxe Kommune og Letz Sushi perspektiver på gevinsterne ved at arbejde med bæredygtighed i indkøb.

"Indkøb er et middel til at opfylde nogle behov i kommunen. Som kommuner er vi ikke sat i verden for at købe ind, men for at tage os af vores borgere og sørge for, at de bliver bæredygtige", fortalte Gladsaxe kommunes økonomidirektør Nanna Krog-Meyer.

Og fra Anders Barsøe, administrerende direktør for restaurantkæden Letz Sushi var budskabet også klart: "Vi kommer fra et lavt udgangspunkt i forhold til efterspørgsel på bæredygtighed og lav villighed til at betale mere – men udviklingen er eksplosiv, så hvis du som virksomhed ikke gør noget nu, så er du om fem år bagud!"

Læs mere om highlights fra dagen her samt DIEHs præsentation af indkøbsguiden Verdensmål og Indkøb

Læs mere her
21-11-2019

Sæt X i kalenderen den 21. april 2020

Skal du eller flere af dine kolleger med til DIEHs generalforsamling og årskonference 2020? Så sæt kryds i kalenderen den 21. april 2020.

Vanen tro starter vi dagen med generalforsamling kl. 10.00-12.15 (TBC) efterfulgt af DIEHs årskonference, kl. 13.00-16.30 (TBC), som vi allerede er i fuld gang med at lægge et spændende program for.

Vi sender mere information ud vedrørende program og sted for begge arrangementer samt officielle frister for generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se nye og gamle medlemmer til debat og networking!

Læs mere og tilmeld dig generalforsamlingen her

19-11-2019

Kaste-diskrimination i værdikæden?

Kaste-diskrimination er udbredt årsag til moderne slaveri, børnearbejde og udnyttelse af arbejdere i lande som Bangladesh, Nepal, Indien, Sri Lanka og Pakistan. Samtidig er det en problematik, som ofte går under radaren hos mange virksomheder, der sourcer herfra - bl.a. fordi det i de pågældende lande i vid udstrækning benægtes, at diskriminationen eller kaster findes.

Vi er på den baggrund glade for at kunne præsentere guiden Caste in global supply chainssom er udarbejdet af DIEHs søsterorganisation Ethical Trading Initiative UK i konsultation med DIEH-medlem International Dalit Solidarity Network.

Guiden er et værktøj til virksomheder og institutioner, der blandt andet ønsker bedre overblik over højrisiko-sektorer, relevante lovgivninger i de pågældende lande samt en step-by-step guide til, hvordan man gennemgår og handler på risikoen for kaste-diskrimination i ens leverandørkæde (herunder rekrutteringspraksisser og sikring af arbejdstagerrettigheder). 

Læs også ETIs presesmeddelelse om guiden med mere information om udbredelsen af kaste-diskrimination

15-11-2019

Ny guide om verdensmål og indkøb

Der er store muligheder for indkøb at bidrage til opnåelse af verdensmålene. Men hvordan kan man som indkøber arbejde med verdensmålene?

Det kan du få hjælp til i pjecen Indkøb og verdensmål - udarbejdet af DIEH for Forum for Bæredygtige Indkøb.

Pjecen giver redskaber og gode råd til, hvordan man kan bidrage til verdensmålene gennem indkøb og er målrettet indkøbere i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner.

Pjecen er resultatet af arbejdet i en temagruppe om indkøb og verdensmål under Forum for Bæredygtige Indkøb, som bestod af indkøbsrepræsentanter fra virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. Til møderne blev der delt viden og erfaringer om arbejdet med indkøb og verdensmål, og undervejs diskuterede deltagerne forskellige værktøjer, mærkningsordninger og tilgange til indkøb og verdensmål.

Det er disse overvejelser, diskussioner og gode råd, som DIEH nu har samlet i én pjece.

14-11-2019

Spot på Carcel - nyt medlem i DIEH

Så er det blevet tid til at præsentere endnu et af DIEHs nye medlemmmer: Carcel - en lille dansk virksomhed med ambitioner, der rækker langt ud over Danmarks grænser.

Veronica D’Souza, kvinden bag Carcel, løber ekstra stærkt i øjeblikket, fordi hun er ved at lave verdens første code of conduct for prison labour, som skal præsenteres til OECD-mødet i Paris til februar næste år.

Læs mere her
07-11-2019

Odense Kommune er Verdens Bedste Indkøber 2019

Stort tillykke til Odense Kommune, som løb af med prisen Verdens Bedste Indkøber 2019. Det blev afsløret på Forum for Bæredygtige Indkøbs og POGI’s årskonference på Aarhus Rådhus, som blev afholdt den 5. oktober.

Den nye hæderspris er indstiftet af Forum, POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, IKA (Foreningen af Offentlige Indkøbere), DIEH og Miljøstyrelsen og gives til en aktør, som har gjort et ekstra stort stykke arbejde med at bidrage til ét eller flere af verdensmålene gennem deres indkøb.

Læs mere her
31-10-2019

Tre take aways fra arrangementet 'Beyond audits'

25. september lagde LEGO Koncernen i Billund hus til vores dialogmøde ”Beyond Audits – nye veje til ansvarlighed i leverandørkæden”. 

Vi har samlet tre take-aways fra dagen, som du kan læse her. 

Læs mere her
31-10-2019

Nyt Forum for fair og bæredygtig handelspolitik

Udenrigsminister Jeppe Kofod lancerede 29. oktober ”Forum for fair og bæredygtig handelspolitik”. Det nye forum består af erhvervsorganisationer, fagbevægelsen, civilsamfund og eksperter, der skal give regeringen inspiration til en handelspolitik der er fair, bæredygtig og bidrager til verdensmålene.

DIEH er repræsenteret i forummets kernegruppe.

Læs mere her
31-10-2019

Uge 46 er Medlemmernes uge

Hvad er de vigtigste emner indenfor etisk handel og CSR lige nu? Hvad er den primære årsag til at deltage i DIEHs arrangementer, arbejds- og netværksgrupper? Gode idéer til nye og bedre DIEH-arrangementer i 2020?

I uge 46 sætter vi 100% fokus på DIEHs medlemmer. Det betyder, at vi ringer rundt til alle knap 100 medlemmer for at få et indblik i de vigtigste dagsordener samt at høre nærmere om ønsker og forslag til kommende møder, workshops og øvrige aktiviteter.

Vi glæder os til en personlig snak og friske input til arbejdet i 2020.

30-10-2019

Spot på DAKOFO - nyt medlem i DIEH

Endnu engang kan vi med glæde byde velkommen til et nyt medlem i DIEH. Det drejer sig om DAKOFO, den danske brancheforening for korn og foderstof, som repræsenterer eksempelvis korn- og foderstofselskaberne i Danmark samt fiskefoderindustrien.

Asbjørn Børsting, direktør for DAKOFO, fortæller til DIEH hvordan bæredygtighed længe har været afgørende for foreningen, der også er en del af den nyetablerede Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Det har derfor været et naturligt skridt at melde sig ind i DIEH

Læs mere her
29-10-2019

Få gratis hjælp og rådgivning til de grønne indkøb

Er du ansat i en offentlig institution, der godt kunne bruge særlig rådgivning til at tænke flere miljøkrav ind i udbud? Eller har I behov for på anden vis at klæde organisationen på til at fremme cirkulær økonomi og grøn omstilling gennem jeres indkøb?

Så er der gratis hjælp at hente hos Miljøstyrelsens ”Rejsehold for Grønne og Cirkulære Offentlige Indkøb”. 

Ved at melde sig til et forløb hos det nye Rejsehold kan man eksempelvis få hjælp til at stille grønne og cirkulære krav i konkrete udbud, hvordan man kommer godt i gang med nye udbudsformer, eller hvordan man udvikler eller justerer politikker og metoder, så de kan bidrage til grønnere og mere cirkulære indkøb.

Fristen for ansøgning til at være med i forløbet er 15. november.

Læs mere her
25-10-2019

Spot på ØNSK - nyt medlem i DIEH

ØNSK er kommet med på holdet hos DIEH, hvor vi glæder os over det fremtidige samarbejde med kaffevirksomheden, som importerer de mørke bønner fra det vulkanske højland i Nicaragua. Kaffens kvalitet og bidrag til lokalsamfundet står i højsædet hos den lille københavnervirksomhed, der forarbejder og rister bønnerne i Danmark.

Andreas Kirk, som er stifter og partner i ØNSK, fortæller passioneret til DIEH om ØNSKs arbejde med den tredelte bundlinje: People, planet og profit.

Læs mere her
02-10-2019

Ny guide til at undgå risiko for tvangsarbejde

Det kan være vanskeligt at have det fulde overblik over arbejdsvilkårene for alle ansatte i ens forsyningskæde, især hvis der anvendes underleverandører, og hvis der udføres arbejde i afsides områder eller på skæve tider af døgnet.

På den måde kan en virksomhed risikere uforvarende at blive sat i forbindelse med udnyttelse af arbejdskraft og tvangsarbejde. Og det sker - også i Danmark.

En ny guide til at undgå skjult tvangsarbejde - udarbejdet af Center mod Menneskehandel (CMM) - giver indblik i en række konkrete tegn og indikatorer og hjælp til at få styr på risici. Det skabte livlig debat ved CMM og DIEHs lancering den 30. september, hvor også Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard var med til at understrege både den etiske og økonomiske vigtighed af at bekæmpe tvangsarbejde.

"Vi er fra DIEHs side glade for at kunne bidrage til lanceringen og udbredelsen af guidelines", siger DIEHs direktør Mikkel Stenbæk Hansen, "de er et rigtig godt praksisnært værktøj, og vores oplevelse fra lanceringen var, at det er et værdiskabende værktøj for både virksomheder og offentlige institutioner".

De nye guidelines kan hentes her

29-09-2019

Danmarks Statistik undersøger danske virksomheders arbejde med verdensmålene

I foråret 2019 spurgte Danmarks Statistik ca. 600 større virksomheder om deres arbejde med Verdensmålene, herunder deres engagement i forhold til 21 konkrete delmål og begrundelsen for arbejdet. På baggrund af 178 besvarelser ligger de første pilotkonklusioner nu klar.

Læs mere her
27-09-2019

Spot på IKA - nyt medlem i DIEH

Vi er glade for at kunne byde IKA velkommen som nyt medlem af DIEH.

IKA er foreningen for offentlige indkøbere, som har ca. 750 medlemmer rundt omkring i landet. IKA holder en række kurser, tilbyder juridisk assistance, samt muligheden for at deltage i netværk. Vi har talt med sekretariatsleder Charlotte Sander om medlemskabet af DIEH:

”Vi kan som forening skabe opmærksomhed omkring arbejdet med etisk handel, hvilket er meget betydningsfuldt. IKA har mantraet ”Viden er noget vi deler”, og videndeling fra DIEH optimerer bæredygtige løsninger til vores medlemmer”, fortæller Charlotte.

Læse hele interviewet med Charlotte Sander her

26-09-2019

Nå de 17 - via design

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling udstikker kursen for en verden i bedre balance. Ambitionerne er høje og der er ingen tvivl om, at vi skal løfte i flok, hvis målene skal indfries. Målene kræver handling nu, og en ting er sikkert – design og designerne spiller en enorm rolle i den transformation vi står overfor.

Den 6. november stiller Design denmarkDansk Initiativ for Etisk Handel og Industriens Fond skarpt på, hvordan vi kan nå i mål med de 17 verdensmål – via design.

Kom og hør blandt andre Lene Dammand Lund, Rektor v/KADK, Steen Hildebrandt, Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori v/Aarhus Universitet og Anders Lendager, Arkitekt MAA samt grundlægger og CEO v/Lendager Group.

Læs mere og tilmeld dig her

24-09-2019

Ny dansk alliance går til kamp mod afskovning

Dansk dagligvarehandel, fødevareproducenter, organisationer og myndigheder lancerer sammen en ny forpligtende indsats for at sikre ansvarlig import af soja til Danmark Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Alliancen er faciliteret af DIEH.

"Soja er en vigtig proteinkilde, men vi kan ikke se til, mens produktion af soja og andre afgrøder foranlediger afskovning af regnskoven og forringelse af biodiversiteten i Sydamerika. Sojaproduktionen skal simpelthen ske ansvarligt og uden at bidrage til afskovning", siger DIEHs direktør Mikkel Stenbæk Hansen om baggrunden for initiativet og glæder sig over resultatet:

"Derfor er det glædeligt, at en gruppe visionære danske virksomheder og organisationer nu er gået sammen og udviser handlekraft – og alle andre er velkomne til at være med i denne vigtige alliance"

Læs mere om Dansk Alliance for Ansvarlig Soja her

Læs hele pressemeddelsen her

17-09-2019

Hvem er Verdens Bedste Indkøber?

Kender du en offentlig institution, en virksomhed eller en organisation, der gennem bæredygtige indkøb bidrager til indsatsen for at nå de 17 verdensmål?

Så har du nu mulighed for at nominere dem til at vinde prisen Verdens Bedste Indkøber!

Det er en helt ny hæderspris, der ser dagens lys, når Verdens Bedste Indkøber for første gang kåres på Årskonferencen for bæredygtige indkøb d. 5. november. Prisen uddeles til dem, som har gjort et ekstra stort stykke arbejde med at bidrage til ét eller flere af Verdensmålene gennem deres indkøb.

Det er muligt at nominere frem til 8. oktober 2019. Nomineringen foregår her

Læs mere her om prisen, juryens krav til de endelige finalister, den åbne afstemning og ikke mindst hvordan du nominerer din virksomhed, institution eller organisation.

Verdens Bedste Indkøber-prisen er indstiftet af IKA, Miljøstyrelsen, DIEH, Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb

16-09-2019

Årskonference 2019: Verdensmålene sætter kursen for bæredygtige indkøb

Så er tilmeldingen åben til den fælles årskonference for Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb den 5. november i Aarhus. 

På konferencen vil du få indblik i de væsentligste indkøbstemaer lige nu samt inspiration og gode råd, som er lige til at bruge i udbud og indkøb. Vi vil blandt andet gå dybden med, hvordan offentlige og private indkøb kan bidrage til verdensmålene, ikke mindst mål 12, 13 og 17 om bæredygtigt forbrug og produktion, klima og partnerskaber.

Se programmet og tilmeld dig her

02-09-2019

Ros og opsang til DIEHs sommerkur

Der var sol og summen over DIEHs sommerkur, hvor det glædede os meget at se en lange række nye og gamle medlemmer og samarbejdspartnere.

Til inspiration og stof til eftertanke havde vi inviteret Jacob Fjalland, miljøfaglig chef i WWF, og Trine Christensen, generalsekretær for Amnesty International, til at uddele ris og ros til verdens gang.

Læs mere her om, hvad de havde at sige

29-08-2019

360-grader priser: Her er de ni nominerede

Igen i år hylder 360-grader prisen innovationsevnen og de virksomheder, start-ups og kreative ildsjæle, der formår at omsætte de 17 Verdensmål til handling.

Der er nu fundet ni nominerede - tre for hver af de tre kategorier, prisen uddeleles i - etableret virksomhedstart-up og græsrødder 

Hver af dem er udvalgt, fordi de på hver deres måde har formået at tænke i løsninger, der favner ny teknologi og bæredygtighed.

Centralt for flere af virksomhederne i år er cirkulære løsninger på udfordringer i forhold til affald, plast, tekstil og emballage. Der er også interessant nytænkning af udnyttelse af solenergi til gavn for verdens fattigste.

Og helt uden for disse mere velkendte dagsordener har én af de nominerede i græsrodskategorien beskæftiget sig med produktion af en særlig antioxidant mod Alzheimers ved brug af fermenteringsmetoder.

Tilmeld dig her, for at se vinderne blive kåret den 10. september på Børsen og læs mere om de nominerede inden for hver af kategorierne, når vi siger

"Og de nominerede er..."

Etablerede virksomheder

Start-up-virksomheder

Græsrødder

29-08-2019

Det handler om at gå forrest - men ikke i blinde

I sidste uge satte DIEH sammen med Reitan Distribution fokus på et ofte underbelyst område – ansvarlighed i transportsektoren. Ikke desto mindre var opbakningen til emnet stor, da flere nøgleaktører samledes i Horsens for at lytte til erfaringerne fra Dansk Erhverv, Blue Water Shipping, Reitan Distribution (Rema 1000), 3F og ICT Logistics.

Selvom udfordringerne er til at få øje på for både transportudbydere og købere, var dagen præget af et ønske om at samarbejde om mere ansvarlig transport i værdikæden.

Læs mere her
28-08-2019

Spot på Oxfam IBIS - nyt medlem i DIEH

Én af de i alt 10 nye medlemmer, som DIEH har haft glæde af at byde velkommen i år, er Oxfam IBIS - en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.

DIEH har talt med seniorrådgiver i Private Sector Engagement, Marie Busck, om medlemskabet af DIEH og vigtigheden af fokus på CSR, ansvarlighed, bæredygtighed og samfundsansvar for Oxfam IBIS – både for arbejdet ude i verden og i eget hus.

Læs mere her
27-08-2019

Spot på FBSA - nyt medlem i DIEH

Med optagelsen af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) er det en glæde for DIEH at byde velkommen til et medlem indenfor ejendom, byggeri og anlæg – en branche, som udgør 40 procent af Danmarks energiforbrug og beskæftiger omkring 10 procent af Danmarks befolkning.

Vi har i den forbindelse talt med Sekretariatschef Christina Schultz om vigtigheden af at tage ansvar for både menneskelige og materielle ressourcer og FBSAs arbejde med opfyldelsen af Verdensmålene.

Læs mere her
 

Nye medlemmer

DIEH byder Gentofte Kommune
velkommen som nyeste medlem

Se alle medlemmer her

Kommende arrangementer

Responsible investment dialogues #2
Aligning investments with the Paris Agreement

Dato: 26. februar 
StedSampension, Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup

Læs mere og tilmeld dig her

_______________________

Morgenbriefing: Er klimakompensation helt i skoven?

Dato: 3. marts
Sted: DIEH. Overgaden Oven Vandet 10, København

Læs mere og tilmeld dig her

_______________________

Møde i Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri

Dato: 25. marts 
Sted: DIEH, Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København

Læs mere og tilmeld dig her

_______________________

DIEH Generalforsamling 2020

Dato: 21. april 
Sted: København, TBC

Læs mere og tilmeld dig her (kun for medlemmer af DIEH)

_______________________

DIEH Årskonference 2020

Dato: 21. april 
Sted: København, TBC 

Læs mere og tilmeld dig her

 

Se alle arrangementer her

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->