14-12-2012

Ministre mødes med DIEH

DIEH og Udenrigsministeriet afholdte 13. december et dialogmøde om forbedringer af arbejdsforholdene i tekstilindustrien i Bangladesh og Cambodja med deltagelse af Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og Udviklingsminister Christian Friis Bach.

Efter de seneste måneders debat både i organisationer og virksomheder blandt politikere og i medierne samledes tekstilbranchen til en dialog med de to ministre og repræsentanter fra fagbevægelsen og forskellige NGOer om, hvordan man nu samlet kigger fremad og samarbejder om forbedringer.

Alle var enige i, at både industrien, regeringen og civilsamfund har et ansvar for at menneskerettigheder som foreningsfrihed og kollektive forhandlinger samt retten til en ordentlig levestandard overholdes. Pia Olsen Dyhr og Christian Friis Bach mente ikke, at virksomhederne kan lægge ansvaret over på regeringerne, og omvendt at regeringen ikke kan lægge ansvaret over på virksomhederne. Alle har et ansvar for at rejse problemstillingen om ordentlig løn, retten til en social dialog, ordentlige arbejdsforhold osv., der hvor man bedst udøver sin indflydelse: Overfor lokale regeringer, på brancheniveau eller hos leverandøren.  

Der er behov for at gøre arbejderne opmærksomme på deres rettigheder og kapacitetsopbygge lokale fagforeninger til at håndtere og indgå i en konstruktiv social dialog om kollektive forhandlinger af blandt andet løn og arbejdstid. Her er fagforeningerne og NGOerne væsentlige aktører.

Virksomhederne selv er begyndt at undersøge, om der er andre områder, hvor man med fordel kan sætte ind og bidrage til en forbedring af levestandarden. Eksempelvis ved at arbejderne sikres ordentlig mad på fabrikkerne, så størstedelen af deres løn ikke skal gå til dette. Underernæring på grund af manglende evne til at kunne købe ordentlige fødevarer, er et stigende problem i Bangladesh.

Der er lang vej endnu, men mødet i går bekræftede en velvilje til at samarbejde om forbedringer for verdens fattigste.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->