24-04-2014

Et år efter Rana Plaza tragedien – Hvad er der sket for at forbedre arbejdsforholdene for tekstilarbejderne?

Den 24. april er det et år siden, at verden var vidne til den tragiske ulykke i Bangladesh, hvor Rana Plaza styrtede sammen og mere en 1100 arbejdere mistede livet, og endnu flere blev kvæstede. Dagen i dag mindes ofrene for ulykken, og vores tanker er med de efterladte.

”Rana Plaza tragedien var en forfærdelig ulykke, men desværre langt fra den eneste i Bangladeshs tøj- og tekstilindustri, som har været plaget af brande og andre ulykker, hvor arbejdere har mistet livet. Af samme årsag havde vi i DIEH gennem længere tid haft fokus på netop arbejdsforholdene i Bangladesh, og med Rana Plaza tragedien tog vi sammen med Udenrigsministeriet initiativ til etableringen af det danske Partnerskab for ansvarlig tøj-og tekstilproduktion i Bangladesh” fortæller Hanne Gürtler, sekretariatschef i DIEH.

Partnerskabet er indgået mellem regeringen, fagforeninger, folkelige organisationer og hovedparten af den danske tekstilbranche og fokuserer på forbedring af tekstilarbejdernes rettigheder og sikkerhed, grønnere produktion og øget gennemsigtighed i danske virksomheders leverandørkæder.

”På internationalt niveau blev der efter Rana Plaza tragedien igangsat en række forbedringstiltag, herunder tre initiativer til forbedring af brand- og bygningssikkerheden, ændringer af arbejdslovgivningen i Bangladesh, forhøjelse af minimumslønnen og tiltag til fremme af social dialog i landet. Her et år efter ulykken kan spores forbedringer i arbejdsforholdene, men der er stadig lang vej endnu før tekstilindustrien i Bangladesh lever op til globale standarder” fortsætter Hanne Gürtler.

Umiddelbart efter ulykken lancerede ILO sammen med regeringen i Bangladesh og lokale arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer en National handlingsplan for brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh.

Samtidig tog de globale fagforbund, IndustriAll og UNI Global Union i samarbejde med en række lokale fagforeninger og NGO’er initiativ til den Internationale aftale om brand- og bygningssikkerhed, Accorden, som 166 tøjvirksomheder fra mere end 20 lande har tilsluttet sig. Et tredje initiativ er The Alliance, som er den amerikanske pendant til Accorden. 26 af de store nordamerikanske tekstilvirksomheder har tilsluttet sig denne aftale.

De tre initiativer skal inspicere 4.500 fabrikker. Indtil videre er inspektioner gennemført på knap 400 fabrikker, så der er stadig lang vej endnu før, alle fabrikker er tjekket og fejl og mangler udbedret.

Aktiviteterne i det danske partnerskab koordineres i regi af DIEH, og det er afgørende at aktiviteterne understøtter de aktiviteter, som foregår på internationalt niveau. Derfor var det også vigtigt at få de danske deltagere i partnerskabet til at tilslutte sig den Internationale aftale om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh. DIEH holdte kort efter lanceringen af initiativet sammen med Udenrigsministeriet et nordisk møde, hvor Accorden blev præsenteret. Seks danske virksomheder valgte at underskrive den internationale aftale. Det er Bestseller, IC Companys, DK Company, PWT Group, COOP Danmark og Dansk Supermarked.

”Vi opfordrer andre danske virksomheder, som får produceret tøj i Bangladesh til også at tilslutte sig aftalen og bidrage til forbedring af brand- og bygningssikkerheden i landet” siger Hanne Gürtler.

Der er ingen tvivl om at brand- og bygningssikkerhed er afgørende for at forbedre forholdene for de 4 millioner tekstilarbejdere i Bangladesh, men mindst lige så vigtigt er det, at arbejderne uddannes og får viden om deres rettigheder. Derfor har DIEH etableret et samarbejde med de tilsvarende initiativer i England og Norge om en fælles indsats i Bangladesh. Ved at trække på de fælles erfaringer og viden fra initiativernes medlemsskare og lokale samarbejdspartnere, vil initiativerne udvikle en model for social dialog, som kan implementeres bredt i tekstilsektoren i Bangladesh. De tre initiativer arbejder sammen for at styrke kompetencer og social dialog mellem tekstilarbejderne og fabriksledelsen, samt mellem lokale fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer i Bangladesh.

I det danske partnerskab har der også været fokus på de danske virksomheders indkøbspraksis, og hvordan en mere ansvarlig indkøbspraksis kan understøtte bedre løn- og arbejdsvilkår for tekstilarbejderne. Indkøbere hos danske virksomheder, som køber tøj i Bangladesh har gennemgået træning i, hvordan de kan inddrage etiske kriterier på lige fod med kvalitet og pris.

I starten af april afholdte DIEH sammen med Udenrigsministeriet et topmøde, hvor man samlede en række centrale aktører, der alle er aktive i arbejdet med at forbedre forholdene i Bangladeshs tøj- og tekstilindustri. Blandt hovedtalerne var Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen, ILO’s generalsekretær Guy Ryder og repræsentanter fra den Bangladeshiske regering, arbejdsgiverorganisationen BGMEA og tekstilarbejderne. På mødet blev der gjort status over de igangsatte aktiviteter, nationalt som internationalt. Der blev også set fremad, og deltagerne delte deres vision for tekstilsektoren i Bangladesh og gav deres bud på, hvordan forskellige initiativer kan understøtte visionen. (Læs highlights for mødet her)

DIEH ser det som afgørende, at indsatsen for at forbedre tekstilarbejdernes forhold i Bangladesh koordineres, og at alle relevante aktører og interessentgrupper er med ved bordet for at sikre langsigtede og bæredygtige løsninger, som alle parter støtter op om.

”Det store internationale fokus på forholdene i Bangladeshs tøj- og tekstilindustri og de mange initiativer for at forbedre netop disse forhold udgør en unik mulighed for at skabe bæredygtige forandringer i industrien, og dermed kan Bangladesh blive model for, hvordan man kan arbejde for at forbedre forholdene for millioner af tekstilarbejdere i andre dele af Asien – herunder Kina, Pakistan og Cambodja” siger Hanne Gürtler.

Udover initiativerne igangsat af DIEH i regi af partnerskabet har de enkelte partnere selv igangsat en række aktiviteter for at efterleve forpligtelserne i partnerskabet. Partnerne vil 15. maj gøre status for den danske indsats og evaluere de opnåede resultater samt identificere eventuelle behov for yderligere tiltag.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->