29-09-2009

Frederiksberg Kommune melder sig ind

Som landets første kommune har Frederiksberg meldt sig ind i Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Baggrunden er et ønske om at sikre, at kommunen overholder helt grundlæggende retningslinjer for etisk handel. Det gælder typisk ved køb af varer og ydelser fra udviklingslandene, hvor DIEH som medlemsorganisation har sit fokus på at skabe bedre arbejds- og miljøforhold hos både producenter og leverandører.

"Borgerne skal vide, at etikken er tænkt med, når kommunen køber ind. Vi går gerne forrest, men vi håber, at andre kommuner følger trop", udtaler Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj.

DIEH er meget positive over tendensen med skærpet fokus på offentlige indkøb, som også tydeligt ses i andre lande. Da den offentlige sektor er landets største forbruger af varer og tjenesteydelser, er det særligt vigtigt at offentlige virksomheder og instanser sætter fokus på en etisk forsvarlig indkøbspolitik og fremmer samfundsansvaret i deres leverandørkæde.

Medlemskabet af DIEH kan bibringe viden og indsigt i forholdene i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier samt give konkrete værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med etisk forsvarlige indkøb. DIEH arbejder proaktivt med udarbejdelse af forskellige værktøjer og metoder forbundet med etisk handel, og kan på baggrund af den brede ressourcestærke medlemsskare bistå med et grundigt indblik i menneske- og arbejdstagerrettigheder i leverandørlandene.

DIEH ser frem til at kunne byde flere offentlige virksomheder og instanser velkomne og bistå med vejledning og ressourcer til implementering af forbedrede arbejds- og miljøforhold i leverandørkæden.

Læs artikel "Etisk handel er også et offentligt anliggende"på csr.dk

Læs presseomtale Læs kort om DIEH medlemskab og "Samfundsansvar i Offentlige Indkøb"
 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->