15-05-2009

Ny rapport fra FNs særlige repræsentant på erhvervs- og menneskerettighedsområdet

FNs Særlige Repræsentant på erhvervs- og menneskerettighedsområdet, John Ruggie, har netop udgivet rapporten "Business and human rights: Towards operationalizing the "protect, respect and remedy" framework". Rapporten understreger behovet for at operationalisere rammerne for menneskerettigheder og transnationale virksomheder yderligere.

Pres på menneskerettigheder under økonomisk krise

Rapporten sætter tillige fokus på det pres, der er på menneskerettighederne i det nuværende økonomiske klima. I perioder med økonomisk afmatning er det ofte dem, der i forvejen er mest sårbare overfor menneskerettighedsovertrædelser, som rammes hårdest.

I mange lande sker der desværre det, at myndighederne i håbet om at vende det økonomiske klima, indgår særaftaler med større producenter eller brancher, hvor man aftaler undtagelser i forpligtelserne i forhold til eksempelvis arbejdstagerrettighederne.

Rapporten opfordrer derfor de nationale myndigheder til ikke at sænke menneskerettighedsstandarderne i håbet om at tiltrække flere investeringer, men snarere være opmærksomme på, at sådanne handlinger kan være med til at forlænge og forværre krisen.

Menneskerettigheder bør tænkes bedre sammen med økonomisk-politiske agenda

I forlængelse heraf, understreger John Ruggie i rapporten, at virksomheds- og menneskerettighedsagendaen bør knyttes tættere sammen med verdens overordnede økonomiske- politiske agenda, end det har været tilfældet i de seneste årtier. Virksomhederne må for deres del anerkende, at de skal blive bedre til at integrere samfundsmæssig ansvarlighed i deres målsætninger på lang sigt. 

Menneskerettighedsovervejelser forbliver i dag dårligt integreret i de øvrige politikområder, som har betydning for virksomheders handlinger. Derfor er et af de vigtigste mål med den Særlige Repræsentants fornyede mandat at assistere regeringerne i at anerkende og fremme menneskerettigheds- og virksomhedsagendaen udover dens nuværende smalle rammer og integrere den i de øvrige politiske linjer, der bliver lagt i erhvervspolitikken.

Behov for mere aktiv indsats hos virksomheder

Det, som der er behov for ifølge rapporten, er en fortløbende proces, hvor virksomheder arbejder aktivt på at undgå at medvirke til overtrædelser af menneskerettighederne. For det første indebærer det, at virksomhederne udformer en politik på menneskerettighedsområdet, vurderer menneskerettighedernes betydning for virksomhedens aktiviteter, integrerer disse værdier og resultater i virksomhedens managementsystemer og monitorerer, rapporterer og følger op på resultaterne.

En del af problemet er ifølge rapporten, at internationale menneskerettighedsinstrumenter oprindeligt er skabt af stater for stater. Deres betydning for virksomheder er derfor ikke blevet forstået til fulde. Der er derfor behov for at opbygge kapaciteten til at håndtere menneskerettighedsproblemstillinger i virksomheder.

Fokus på effektive opfølgningsmekanismer nødvendig

Sidst men ikke mindst understreger rapporten behovet for, at staterne tager de nødvendige skridt til at undersøge, straffe og adressere virksomhedsrelaterede overtrædelser af menneskerettigheder inden for deres territorium.  En aktiv politik på områdt og en effektiv adgang til opfølgningsmekanismer, såvel juridiske som ikke juridiske, er nødvendig for at sikre et effektivt menneskerettighedsregime.

Rapport fra John Ruggie, april 2008
 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->