16-03-2017

Ny hollandsk lov skal komme børnearbejde til livs

Ifølge ny hollandsk lov skal alle virksomheder, der sælger varer til det hollandske marked fra 2020 indsende erklæring til de hollandske myndigheder om, at deres leverandørkæde er blevet undersøgt for risici for forekomst af børnearbejde. Virksomheder skal endvidere udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af børnearbejde, baseret på internationale vejledninger, som eksempelvis UNGP eller OECD -  altså udvise nødvendig omhu, også kaldet due diligence.

I den hollandske lov defineres pligterne i due diligence processen, som virksomheder skal tage i arbejdet for at komme børnearbejde til livs. Ifølge den nye lov har virksomheder:

1. Pligt til at undersøge om der kan være en rimelig begrundet antagelse om, at et produkt er blevet produceret (blevet til) ved hjælp af børnearbejde og
2. Pligt til at lave en action plan, hvis svaret på nr 1 er ja og på denne måde begrænse den negative påvirkning mest muligt

Pligten ligger dermed ikke i at garantere, at der ikke forekommer børnearbejde i ens leverandørkæde, men at garantere at virksomheden har taget rimelige forholdsregler for at forhindre børnearbejde. Loven stiller ingen krav om fuldstændig gennemsigtighed i leverandørkæden, da dette ikke er muligt for langt de fleste virksomheder.

Læs mere om den hollandske lov samt hvad den betyder for dig her

DIEHs due diligence redskaber

Som medlem af DIEH har du adgang til DIEHs redskab til due diligence, der fremgår i vores implementeringsprincipper. De indeholder en step-by-step tilgang til arbejde med at sikre due diligence i virksomheders governance struktur. DIEH tilbyder til hver en tid vejledning i principperne.

Derudover tilbyder DIEH et redskab til mapping af leverandørkæden i form af SHAREX, der også indeholder handlingsplan til leverandører samt landerapporter mm. til risikovurdering via redskabet Local Resources Network.

DIEH er på nuværende tidspunkt ved at udvikle et træningsforløb i Due Diligence, som blandt andet er baseret på de tidligere træninger, der er afholdt i samarbejde med SAI International.

Øvrige links

Til det konkrete forhold med børnearbejde, anbefaler vi vores medlemmer at følge vejledningerne fra:

DIEHs folder om børnearbejde fra 2016.

ILO’s vejledning på børnearbejde. 

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig