13-06-2017

Børnearbejde er et voksende problem

Af:
Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær, Red Barnet
Mette Boye, direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)

Den 12. juni markerede verdenssamfundet Verdensdagen mod Børnearbejde. Det er en dag, som samler erhvervslivet, NGO’er og beslutningstagere i indsatsen for at bekæmpe børnearbejde gennem langsigtet engagement, dialog og praktiske løsninger.

Ifølge den international arbejderorganisation ILO arbejder flere end 150 millioner børn – halvdelen af dem under de værste former for børnearbejde som prostitution, arbejde i væbnede konflikter eller i produktioner i nærområder til krig og konflikt. Red Barnet og Dansk Initiativ for Etisk handel sætter ind for at beskytte børns og unges rettigheder – blandt andet i tekstilindustrien, hvor børnearbejde er en velkendt problemstilling.

Ikke mange forbrugere, forhandlere eller producenter er klar over, hvor mange af vores hverdagsprodukter, der kan være produceret ved brug af børnearbejde, for det er langt fra kun i tekstilindustrien, at børnearbejde griber om sig. Faktisk findes størstedelen – op mod 70 procent – af alt børnearbejde i landbrugssektoren, hvorfra fødevarer finder vej til danske supermarkeder.

Når Verdensdagen mod Børnearbejde i dag sætter spot på børnearbejde som følge af konflikter og katastrofer, har det rod i den aktuelle og historisk store flygtningestrøm, vi ser i verden. Når mennesker drives på flugt, er børn de mest sårbare. Risikoen for at de bliver udnyttet gennem prostitution, ulovligt tvangsarbejde eller under kritisable arbejdsforhold øges væsentligt. Konflikt og katastrofe skaber nye forhold for producenter og virksomheder, som ufrivilligt og uvidende kan blive involveret i problematiske forhold hos deres leverandører. Men det fritager ikke virksomhederne for at tage ansvar.

I kampen mod børnearbejde er det afgørende, at vi løfter i flok. Hverken virksomheder, NGO’er eller regeringer kan løse de globale og komplekse problemstillinger alene. Men sammen kan vi påtage os det fælles ansvar at sikre børns rettigheder og trivsel og bidrage til en mere bæredygtig udvikling i verden. Og det skal vi – hellere i dag end i morgen.

Debatindlæg bragt i Kristeligt Dagblad tirsdag d. 13 juni 2017.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig