06-02-2019

Humanitær innovation - hvad skal der egentlig til?

”The problem of innovation is that it is everywhere”. Med disse ord lagde en veloplagt John Bessant, professor i innovation og iværksætteri fra Exeter Universitet, ud med at tale til elefanten i rummet. For når man skal tale om humanitær innovation, er det vigtigt at komme ud over innovation som et fortærsket buzz-ord.

Hvad mener vi egentlig, når vi siger innovation? Og hvad er potentialerne, når vi kommer i gang med rigtig innovation?

Anledningen var et fælles arrangement den 5. februar mellem DIEH, Roskilde Universitet og Dansk Flygtningehjælp om innovation gennem partnerskaber mellem NGOer og virksomheder. Formålet var at forsøge at afdække, hvad der skal til for at innovation kan forandre og skabe mulighed for mere effektive og bæredygtige humanitære interventioner.

Med indspark fra Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach, Direktør i Unumed Sara Ballan, Udenrigsministeriet, og Administrerende direktør i Lifeshelter Jens Odgaard kom vi blandt andet omkring hvad ’rigtig’ innovation er og hvilke risici, der er forbundet med at få innovation fra tegnebrættet og ud at skabe forandring. Det blev også diskuteret, hvor vigtigt det er at kende sin kontekst, sine partnerskaber, hente dokumentation og ikke mindst at få sat brugeren i centrum (og ikke kun som slutbruger) for innovationsprocessen.

Ifølge Bessant har mange humanitære organisationer i årevis bedrevet humanitær innovation, bare uden at kalde det.

Én af dagens centrale pointer var, at innovation i sig selv ikke bedriver noget. Innovation skal ’manages’, og det skal implementeres. Og så skal der være de rette rammer for at kunne skalere. Netop disse rammer er en stor udfordring for NGOerne. Som Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach formulerede det -”De nuværende modeller for humanitær funding er en katastrofe for innovation”. Flere af deltagerne ver enige med Friis Bach i, at projekter, der skal skabe innovationen har alt for begrænsede tids- og økonomiske rammer til, at man kan nå at implementere gennem opskalering.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->