14-10-2020

Mod en ny alliance for ansvarlig palmeolie

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) tog i september sammen centrale danske interessenter de første skridt mod en ny samlende dansk indsats, der gennem et forpligtende samarbejde skal sikre ansvarlig brug af palmeolie i Danmark. Det skete da DIEH d. 21. sept. sammen med DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, De Samvirkende Købmænd, Kosmetik- og Hygiejnebranchen, Brancheforeningen for dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri (VKH), WWF-Verdensnaturfonden, 3F, NEPCon, Miljø- og Fødevareministeriet og en række virksomheder afholdt dialogmøde om et nyt samarbejde under overskriften Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie

Initiativet har som mål at skabe fremdrift mod ansvarligt produceret palmeolie, blandt andet for at sikre at palmeolieproduktionen ikke bidrager til afskovning. Alliancen sigter primært mod at den palmeolie, der importeres til og anvendes i Danmark er ansvarlig produceret, men det er også ambitionen at drive udviklingen på Europæisk og globalt plan hen mod mere ansvarligt produceret palmeolie.

Hvorfor arbejde for ansvarlig palmeolie?

Palmeolie er den mest udbredte vegetabilske olie globalt og findes i dag i næsten 50% af de produkter man finder i et supermarked, herunder mange forskellige fødevarer, sæber, kosmetik, stearinlys, mm. Omkring 85% af verdens palmeolie produceres i Indonesien og Malaysia og alene i disse to lande arbejder ca. 4,5 mio. mennesker med palmeolie.

Store dele af palmeolieproduktionen er forbundet med meget betydelige miljømæssige og sociale udfordringer. Således er store områder regnskov blevet ryddet og bliver stadig ryddet for at gøre plads til oliepalmeplantager i Indonesien, Malaysia og de senere år også flere steder i Afrika og Latinamerika. Dette forringer biodiversiteten og bidrager til klimaforandringer. Derudover er der flere steder problemer ift. overholdelse af menneskerettighederne for de arbejdere, der er beskæftiget i palmeolieplantagerne.

Også for dem, der er nået langt

Der var på dialogmødet stor interesse for og opbakning til et nyt samlende dansk samarbejde på området og visionerne bag. Der var udbredt enighed om, at selvom man er nået langt i nogle brancher, er næste skridt et mere tværgående nationalt samarbejde, så der kan løftes på tværs af brancher og på tværs af forsyningskæder.

Det er håbet, at Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie bliver officielt lanceret i november.

For mere information eller ønske om deltagelse, kontakt dieh@dieh.dk

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->