16-10-2020

Lovpligtig due diligence: Ikke et spørgsmål om - men hvordan

Er vejen frem for at løse udfordringerne på menneskerettigheds- og miljøområdet i globale værdikæder en national lov om obligatorisk due-diligence (nødvendig omhu)? Eller bør man hellere vente på et direktiv eller en forordning fra EU? Det var et af de centrale spørgsmål ved en international konference om ansvarlig virksomhedsadfærd den 30. september, som DIEH var medarrangør på. En ting var dog klar: Det er ikke længere et spørgsmål om der kommer regler for lovpligtig due-diligence, men snarere hvordan de skal udformes.

Erfaringer at hente i andre europæiske lande

Der findes allerede erfaringer med forskellige typer af due-diligence lovgivning i andre europæiske lande. Ifølge professor i Business and Human Rights ved Rotterdam School of Management, Cees van Dam, er lovgivningsprocessen den mindste udfordring ved due-diligence, hvorimod implementeringen kræver koordinerede tiltag såsom stærke sektorpartnerskaber og samarbejder gennem multi-stakeholder initiativer. I Frankrig har indsatsen bag den såkaldte Loi de Vigilance fra 2017 dog allerede vist positive resultater. Faktisk mener parlamentsmedlem og én af hovedmændene bag, Dominique Potier, at lovgivningen i dag har styrket franske virksomheder til at klare sig bedre. Drøftelser om national særlovgivning i andre lande som Schweitz, Storbritannien, Holland, Finland, Tyskland og Norge giver også et godt erfaringsgrundlag for at få udarbejdet den bedst mulige lovgivning i EU og eventuelt i Danmark.

Kan det blive for dyrt?

I debatten om hvorvidt vi skal have en dansk due-diligence lovgivning, før der kommer et EU-initiativ, er der delte meninger. Skeptikere fremfører risiko for lovkompleksitet samt det, at omkostningerne for dansk erhvervsliv kan løbe op i 100 mio. euro om måneden, hvis de strengeste obligatoriske krav implementeres for alle virksomheder i hele værdikæden. Det bekymrer for eksempel Dansk Erhvervs underdirektør, Stine Pilegaard Jespersen, at national lovgivning dermed kan risikere at skabe for stor kompleksitet for særligt små- og mellemstore virksomheder: ”Vi kan ende med sådan et uskønt patchworktæppe af national særlovgivning, som også især for danske virksomheder vil udgøre handelshindringer og gøre det vanskeligt at realisere et indre marked”. Bekymringen deles af erhvervsordfører for Venstre, Torsten Schack Pedersen, som også hæfter sig ved de ekstra omkostninger, som en national lovgivning om due-diligence kan skabe for særligt SMV’er. Disse pointer taler særligt for at vente på EU-lovgivning, hvorved man kan skabe et såkaldt level playing field for hele EU's indre marked og dermed også fair konkurrence på tværs af landegrænser. På den anden side kan en dansk lovgivning, forud for EU-lovgivningen, være en strategisk fordel, fordi den kan skabe et bedre grundlag for at sætte et dansk aftryk på lovgivningen i EU.

For Enhedslistens erhvervsordfører, Eva Flyholm, er omkostningsspørgsmålet i højere grad et spørgsmål om, hvordan vi grundlæggende driver virksomhed: ”Det her er ikke et spørgsmål om sådan en luksus, man kan tilkøbe sig. Det er et spørgsmål om at overholde helt grundlæggende lovgivning og helt grundlæggende rettigheder for andre mennesker”. En enig Rasmus Nordqvist, udviklingsordfører for SF, supplerede ved at pointere, at menneskerettigheder ikke skal være et parameter, man kan konkurrere på. Ifølge Nordqvist kan due-diligence lovgivning være med til at kickstarte en nødvendig omstilling, som betyder, at nogle virksomheder og brancher måske har behov for at gentænke sig selv.

Klare spilleregler og ændring af mindset

Der er dog også dele af dansk erhvervsliv, der er klar til at byde national såvel som europæisk lovgivning om due diligence velkommen: “Det (lovpligtig due-diligence) skærper ledelsens fokus og prioriterer ressourcer i virksomheden”, mener Susanne Stormer, Chief Sustainability Advisor, Vice President, Novo Nordisk, der har arbejdet med virksomhedens samfundsansvar i mange år. Lovgivningen kan give klare og ensartede spilleregler. Og netop klare og ensartede spilleregler blev efterspurgt af mange debattører på konferencen.

Udfordringen bliver dog at få løftet opgaven i hele det danske erhvervsliv, så også små- og mellemstore virksomheder kan få fordel af due-diligence lovgivningen og ikke står med alt for store omkostninger. Irene Quist Mortensen, Head of CSR & Sustainability, Arla International, understregede vigtigheden af en lovgivning, der dækker bredt, således at virksomheder trygt kan handle med hinanden. Virksomheder og organisationer efterspørger i stor grad et level playingfield, der sikrer klare og simple retningslinjer, men som også kan være med til at ændre mindset i virksomhederne.

Det brede samarbejde skal lette virksomhedernes byrde

Spørger man, hvem der har et ansvar for at handle nu, og hvad der kan gøres, var der ved konferencens afsluttende debat bred enighed om, at det danske samfund i form af organisationer og virksomheder har gode muligheder for at hjælpe virksomheder med nødvendig viden og ressourcer, således at byrden ikke kun skal bæres af virksomhederne selv. Dette kan ske igennem partnerskaber på tværs, sektorsamarbejder, multi-stakeholder-initiativer og alliancer omkring specifikke problemstillinger, som fx Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, samt mere generelt øget hjælp og vejledning til virksomhederne vedrørende import. Det er centralt, uanset om vi i fremtiden skal forholde os til lovpligtig due-diligence på nationalt niveau og/eller kun på EU niveau.

Konferencen Ansvarlig Virksomhedsadfærd: Hvordan kan regulering være med til at fremme nødvendig omhu (due diligence) på menneskerettigheds- og miljøområdet, i Danmark og EU? var arrangeret af Institut for Menneskerettigheder, 92-gruppen, Global Compact Network Denmark, Folkekirkens Nødhjælp, Amnesty International og Dansk Initiativ for Etisk Handel.

I DIEH er vi glade for, at vi med konferencen har fået kickstartet en dansk debat om udfordringer og muligheder for lovgivning omkring virksomhedernes ansvar, og hvordan vi bedst samarbejder for at løse de udfordringer, som vi står overfor på menneskerettigheds- og miljøområdet.

DIEH skrev i august en artikel om due diligence lovgivning, som du kan læse her.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->