16-03-2021

En løn man kan leve af – hvad er det?

Leveløn forveksles ofte med minimumsløn, men i flere lande og industrier kan en almindelig arbejder ikke overleve på en minimumsløn. Leveløn tager i stedet afsæt i retten til et værdigt liv, hvor lønnen skal sikre et liv over fattigdomsgrænsen og dække basale behov som sundhed, mad og tag over hovedet.

Som en ansvarlig virksomhed, der har sat sig for at overholde ILO-konventionerne og FNs menneskerettighedserklæring er det derfor en selvfølge at forholde sig til leveløn frem for minimumsløn. Men i praksis er dette lettere sagt end gjort, og det er også de færreste virksomheder, der officielt har givet tilsagn om at betale leveløn. For hvad vil det egentlig sige?

Der er idag ikke en internationalt anerkendt definition af, hvad leveløn dækker. Leveomkostninger varierer ikke kun fra land til land, men også mellem by og land, så hvordan går man til at beregne ‘anstændige levevilkår’, og hvem skal gøre dette?

For at komme nærmere rundt om, hvad en løn, man kan leve af, egentlig er, og hvordan man som virksomhed beregner og implementerer leveløn, satte Dansk Initiativ for Etisk Handel under overskriften Leveløn i praksis – indsatser og dilemmaer forleden fire kerneaktører i spil: Ørsted, fagforeningen 3F, Global Living Wage Coalition og Fair Wear Foundation.

Og nej, leveløn blev ikke gjort til en simplere størrelse. De livlige diskussioner og bredden i deltagerkredsen, som spændte over alle Dansk Initiativ for Etisk Handels fem medlemskategorier – virksomheder, fagforeninger, brancheorganisationer, den offentlige sektor og NGO’er, understregede snarere bred relevans og stor interesse for at arbejde med leveløn.

Der blev blandt andet talt om, at leveløn bør tage udgangspunkt i arbejderen selv, der skal inkluderes på demokratisk vis, og at man som virksomhed kan spille en vigtig rolle ved at arbejde for at skabe tillid og gennemsigtighed mellem vigtige interessenter som arbejdere, lokale fagforeninger, leverandører og organisaitoner, der arbejder med emnet.

Hvis du ønsker at vide mere, anbefaler vi at læse mere her:

For andre guides (UN Guiding principle og andre), se side 24-25 i ETI Base Code Guidance: Caste in Global Supply Chains

samt ILO: Combating Forced Labour: A Handbook for Employers and Business

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->