07-01-2022

Året der gik: Tak for samarbejdet i 2021!

Et nyt år er nu skudt i gang, og i Dansk Initiativ for Etisk Handel ser vi frem til samarbejdet og dialogen om bæredygtig handel i 2022. Vi glæder os især til at mødes i vores netværk, alliancer, Etisk Handel Akademi og til årskonference.  

Inden vi for alvor tager hul på det nye års mange aktiviteter, kaster vi et blik tilbage på 2021. Et år, hvor corona-pandemien endnu engang lagde benspænd ud, og hvor klimakrise, ressourceknaphed, rettigheder og etik er rykket endnu højere op på samfundsagendaen.

I dag er det ikke nok, at man som virksomhed skaber vækst og arbejdspladser. Der er også klare forventninger fra omverden om, at virksomheder, indkøbere og investorer bidrager positivt til verden og tager ansvar for eget aftryk på mennesker og miljø i hele værdikæden, også i de fjerne lande hvor produktionen af fødevarer, dyrefoder, tøj og elektronik finder sted.  

Det gør det mere relevant end nogensinde at gå sammen i Dansk Initiativ for Etisk Handel og samarbejde på tværs af organisationer og sektorer om en mere ansvarlig handel, der fremmer social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling for alle.

Vi har her samlet syv højdepunkter fra året, der er gået i Dansk Initiativ for Etisk Handel:


Nanna Callisen Bang

Ny direktør ...

I januar stillede Nanna Callisen Bang sig bag roret i Dansk Initiativ for Etisk Handel med en ambition om at styrke organisationens rolle som den danske platform for samarbejde om ansvarlig handel og bæredygtige værdikæder.

”Det glæder mig, at vi på trods af corona, her i 2021 er lykkedes med ny strategi, ekstern finansiering og medlemstilgang. Samtidig har vi fået skruet op for netværk, alliancer og deling af viden på tværs af medlemmer og andre samarbejdspartnere. Det skyldes en solid og dedikeret indsats fra det stærke team på sekretariatet; Sarah, Janine, Elisabeth, Jacob, Claus og Ida, og fantastisk opbakning fra vores bestyrelse” siger Nanna Callisen Bang.

I de kommende år vil Dansk Initiativ for Etisk Handel fortsat understøtte handling, samarbejde og videndeling mellem virksomheder, branche –og erhvervsorganisationer, fagbevægelsen, civilsamfundsorganisationer og offentlige institutioner og fonde.

 

Strategi 2021-2023

… og ny treårig strategi

I starten af året vedtog medlemmerne af Dansk Initiativ for Etisk Handel den nye strategi for 2021-2023: Platform for bæredygtige værdikæder, hvor handling, vidensdeling og samarbejde er vigtige pejlemærker for at indfri en fælles ambition om en grøn og retfærdig omstilling.

 

Alliancemøde

Medlemmer og regering i arbejdstøjet for afskovningsfri soja og palmeolie

Afskovning blev et helt centralt emne i 2021. Medlemmerne af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja offentliggjorde i maj deres første handlingsplaner, og senere på året lancerede regeringen den første danske nationale handlingsplan mod afskovning. I den forbindelse deltog Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Prehn, i et alliancemøde hos Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie og bakkede op om alliancesamarbejde og accelerering af import af afskovningsfri palmeolie.

 

Partnerskab

Partnerskab med Udenrigsministeriet styrker vidensdeling og alliancearbejde

2021 bød også på et nyt flerårigt partnerskab med Udenrigsministeriet, som skal styrke Dansk Initiativ for Etisk Handel og de brede samarbejder om etisk handel i globale værdikæder endnu mere over de næste par år – blandt andet med etableringen af et videnscenter og et akademi for bæredygtige værdikæder, samt styrket arbejde med alliancer inden for afskovningstunge værdikæder som soja, palmeolie og kaffe.

 

Sommerkur 2021

Summende sommerkur

I lyset af aflyste årskonferencer og en lang række online møder var det en stor fornøjelse at samle godt 60 medlemmer og samarbejdspartnere til sensommerkur i vores gård på Christianshavn. Her summede af gode snakke om bæredygtighed, forbrugerforventninger, ansvarlige globale værdikæder - og frem for alt: vigtigheden af brede samarbejder for langsigtede løsninger.

 

De6skridt lancering

Nye guides om leverandørsamarbejde og due diligence

I tæt samarbejde med medlemmer og andre samarbejdspartnere lancerede vi i 2021 to nye guides til henholdsvis mode- og tekstilbranchen og fødevarebranchen:

Leverandørdialog – en vej til Verdensmål samler erfaringer, cases og inspiration fra mode- og tekstilbranchen til at styrke arbejdet med bæredygtighed og Verdensmålene i hele leverandørkæden.

Hjemmesiden de6skridt.dk bryder arbejdet med menneskerettigheder og due diligence i fødevaresektoren ned i seks konkrete og praksisnære skridt. Gennem værktøjer og en række cases kan små og mellemstore virksomheder få inspiration til, hvor man skal starte, og hvordan man kan styrke due diligence processer med respekt for menneskerettigheder.

De to guides er udviklet med støtte fra Erhvervsstyrelsen og i samarbejde med henholdsvis Dansk Mode & Textil + WEAR og Arla + Landbrug & Fødevarer.  

 

Medlemmer

Over 100 medlemmer i alt – 16 nye i 2021

Afslutningsvis vil vi gerne sige tak for det store engagement i Dansk Initiativ for Etisk Handel fra både gamle og nye medlemmer og samarbejdspartnere. I 2021 har vi fået 16 nye medlemmer, som vi ser frem til at byde velkommen i fællesskabet: Atea, Concito, Hansens Is, IWGIA, Kosmetik og Hygiejnebranchen, Mercy Ships, Mette Ravn Vanilje, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Nestle, OneMed, PlanBørnefonden, Skagerak, Slow A/S, Udenrigsministeriet, VKH – Brancheforeningen for Vask, Kosmetik og Hygiejne samt Zinc Aps.

I en tid, hvor mange stadig er udfordrede af corona og forsyningskrise, er vi meget glade for stærk medlemstilgang og engagementet i det brede samarbejde om ansvarlig handel og bæredygtige globale værdikæder.

Rigtig godt nytår – vi glæder os til 2022!

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->