28-03-2022

Ukraine: Anbefalinger til ansvarlig virksomhed

Krigen i Ukraine er en tragedie, der har krævet uskyldige liv, drevet millioner af mennesker i eksil og ført til enorme ødelæggelser. Hvordan kan danske virksomheder handle ansvarligt og støtte leverandører og arbejdere i Ukraine? Sammen med vores søsterorganisationer i England, Sverige og Norge har vi udarbejdet overordnede anbefalinger for ansvarlig virksomhedsadfærd i denne kritiske situation.

For akutte, sektorspecifikke og sanktionsrelaterede spørgsmål anbefaler vi danske virksomheder at kontakte Udenrigsministeriet, og egne brancheforeninger.

Krigen i Ukraine har store konsekvenser for globale forsyningskæder og millioner af arbejdere. Mange kan ikke længere arbejde videre, virksomheder kan ikke længere opretholde deres drift, modtage import, eksportere færdigvarer eller sikre betaling for udført arbejde.

Ifølge FN's vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder har virksomheder en forpligtelse til at respektere menneskerettighederne, en rolle der styrkes, når statens forpligtelse til at beskytte er ramt, og "hvor overholdelse af menneskerettighederne ikke kan forventes at fungere efter hensigten".

Når risikoen for alvorlige menneskerettighedskrænkelser stiger på grund af konflikter, bør virksomhederne i overensstemmelse med FN's vejledende principper engagere sig med relevante partnere på et tidligst muligt tidspunkt. I samarbejde med dem bør de arbejde for at identificere, forebygge og afbøde negative risici for menneskerettighederne, og der bør lægges særlig vægt på risikoen for seksuel og kønsbaseret vold, som er særligt udbredt under konflikter.

Anbefalinger:

Vi anbefaler, at virksomheder:

  • aktivt engagerer sig med deres leverandører i Ukraine. Virksomheder bør tage skridt til at sikre, at leverandører får betaling eller støtte, arbejdere modtager deres løn, og at der ikke lægges unødigt pres på leverandører, eller at kontrakter opsiges ensidigt.

  • udfører udvidet due diligence for at vurdere de umiddelbare negative virkninger på arbejdernes menneskerettigheder og sikrer, at deres sikkerhed og behov er i centrum for forretningsbeslutninger.

  • arbejder med berørte arbejdere i Ukraine, i udlandet og i nabolandene for at imødekomme deres behov og være fleksibel.

  • hvor der er fagforeninger eller arbejdstagerrepræsentanter, sørger for, at arbejdsgiverne arbejder aktivt med dem og træffer fælles beslutninger, hvor det er muligt.

  • samarbejder med og udviser støtte til leverandører i Ukraine og nabolandene. Udviser forståelse for konfliktens indvirkning på deres virksomhed og medarbejdere, og arbejder for at finde fælles løsninger på kort, mellemlang og lang sigt. 

  • respekterer sanktionskravene og vurderer, i hvilket omfang virksomhedens aktiviteter understøtter dem, der støtter og/eller handler i overensstemmelse med Putin og hans dagsorden.

  • fremmer lige beskæftigelsesmuligheder for ukrainske flygtninge og tager forholdsregler for at sikre anstændige lønninger og forhindre risici for udnyttelse.

Støtte til vores medlemmer

Etisk Handel organisationerne i Danmark, England, Sverige og Norge fortsætter med at arbejde sammen med vores medlemmer om ansvarlig virksomhedsadfærd, og situationen i Ukraine drøftes på kommende møder.

Har din virksomhed forsyningskæder i Ukraine, og ønsker du at vide mere om, hvordan du kan agere ansvarligt? Kontakt Janine Dortmundt, rådgiver, Dansk Initiativ for Etisk Handel på jd@dieh.dk.

For akutte, sektorspecifikke og sanktionsrelaterede spørgsmål anbefaler vi danske virksomheder at kontakte Udenrigsministeriet og egne brancheforeninger.

Se også Trade Councils Vejledning til virksomheder her

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->