02-01-2012

Ny klagemekanisme understøtter menneskerettighederne

Fremover bliver det muligt at klage over danske virksomheder der ikke lever op til deres samfundsansvar. En ny statslig klagemekanisme skal understøtte overholdelsen af menneskerettighederne på globalt plan.

Eksempel fra Norge
En sådan klagesag er netop blevet behandlet i Norge, hvor en international NGO m.fl. klagede over en norsk minevirksomheds adfærd på Filippinerne. Klagen afstedkom en tilbundsgående kritisk undersøgelse der nu har resulteret i en rapport hvor det konkluderes at OECD´s retningslinjer ikke er blevet fulgt samt en række anbefalinger til virksomheden.

Anbefalinger 
I FN’s anbefalinger forventes det, at staterne opretter ikke-retlige mæglings- og klagemekanismer, der kan fungere som supplement til det retlige system og behandle henvendelser om krænkelser begået uden for Danmarks retlige territorium. 

Retningslinjer
OECD’s retningslinjer forpligter Danmark til at oprette en sådan ikke-retlig mæglings- og klagemekanisme, det nationale kontaktpunkt, der kan behandle henvendelser om virksomhedernes efterlevelse af retningslinjerne.

Regeringen følger anbefalingerne
Regeringen følger derfor en anbefaling fra Rådet for Samfundsansvar og bruger nu tre millioner kroner årligt på et nyt mæglings - og klageorgan for ansvarlig virksomhedsadfærd.

”Virksomhedernes samfundsansvar ligger mig meget på sinde. Derfor har regeringen i aftalen om finansloven også afsat penge til at oprette et mæglings- og klagenævn for ansvarlig virksomhedsadfærd. Derved får vi en effektiv mekanisme i tilfælde, hvor danske virksomheder ikke har levet op til deres samfundsansvar – i forhold til blandt andet menneskerettigheder, miljø og korruption,” siger Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn.

Han uddyber, at Mæglings- og klagenævnet vil være et centralt element i et udspil, der skal fremme virksomhedernes samfundsansvar, som regeringen kommer med først i det nye år.

Mads Øvlisen, der er formand for Rådet for Samfundsansvar, glæder sig over beslutningen:

”Jeg er glad for, at regeringen har taget godt imod vores anbefalinger om at oprette et mæglings- og klagenævn, der lever op til internationale krav fra både OECD og FN. Regeringen har her taget et nødvendigt skridt for at fremme menneskerettigheder blandt danske virksomheder”.
 

Få mere at vide

Læs den fulde pressemeddelelse fra Regeringen her.

Læs mere om den norske klagesag her.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->