Soja

Ny dansk alliance går til kamp mod afskovning

Pressemeddelelse - 24. september 2019

Dansk dagligvarehandel, fødevareproducenter, organisationer og myndigheder lancerer sammen en ny forpligtende indsats for at sikre ansvarlig import af soja til Danmark.

Produktion af soja beslaglægger globalt et areal på over 1 million kvadratkilometer. Dele af sojaproduktionen medfører negative miljømæssige og sociale konsekvenser, bl.a. i form af afskovning særligt i Sydamerika og deraf følgende konsekvenser for klima og biodiversitet, samt et højt forbrug af pesticider, der er mistænkt for at forårsage alvorlige, arvelige sygdomme og skader hos lokalbefolkningen. Danmarks årlige import af soja er på ca. 1,7 millioner tons om året, hvoraf kun ca. 20% anslås at være certificeret eller verificeret afskovningsfrit.

For at sætte mere fart i udviklingen hen mod at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt, er dansk dagligvarehandel, fødevareproducenter, organisationer og myndigheder nu gået sammen og lancerer Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Alliancen er faciliteret af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

- Soja er en vigtig proteinkilde, men vi kan ikke se til, mens produktion af soja og andre afgrøder foranlediger afskovning af regnskoven og forringelse af biodiversiteten i Sydamerika. Sojaproduktionen skal simpelthen ske ansvarligt og uden at bidrage til afskovning. Derfor er det glædeligt, at en gruppe visionære danske virksomheder og organisationer nu er gået sammen og udviser handlekraft – og alle andre er velkomne til at være med i denne vigtige alliance, siger direktør i DIEH Mikkel Stenbæk Hansen.

En fælles indsats 
Den nye alliance er en fælles indsats for at bidrage til at komme problemerne bag sojaproduktionen til livs. De deltagende virksomheder forpligter sig til at offentliggøre en handlingsplan for ansvarlig soja, der beskriver, hvilke initiativer de vil gennemføre for at sikre fremdrift mod, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt. Derudover skal de årligt rapportere om fremdrift.

WWF Verdensnaturfonden har bidraget til at etablere alliancen og deltager som støttemedlem. I Verdensnaturfonden er der begejstring over det nye initiativ:

- Hvis vi skal tackle klima- og biodiversitetsudfordringerne er det er vigtigt, at fødevareproduktion sker uden at bidrage til fældning af regnskov. Den nye danske soja-alliance er et kæmpe skridt i den rigtige retning, og det er stærkt, at den danske dagligvarehandel og de deltagende fødevareproducenter, organisationer og myndigheder nu går forrest i et forpligtende samarbejde, der skal sikre en mere bæredygtig produktion af danske fødevarer, siger Bo Øksnebjerg, som er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Alle danske aktører, der har mulighed for at fremme en ansvarlig produktion af soja, opfordres til at deltage i alliancen. Det gælder dels virksomheder, der anvender eller handler med soja, fx detailhandlen, food-service, foderproducenter, industrivirksomheder og fødevareproducenter, dels organisationer, der besidder relevant viden om problemstillingen vedr. ansvarlig produktion af soja.

- Dansk Alliance for Ansvarlig Soja har en fælles vision om, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt. Deltagerne i alliancen arbejder alle for at nå dette mål. Der kan være flere måder at nå målet på, og nogle er allerede godt i gang, mens andre først skal til at begynde deres arbejde. Derfor har vi skabt fleksibilitet til, at de deltagende virksomheder selv kan vælge, hvordan de vil nå målet om ansvarligt produceret soja, således at alle, der vil afskovning til livs, kan være med, siger direktør i DIEH Mikkel Stenbæk Hansen.

 

Download hele alliancepapiret her
 

KONTAKT

Er du interesseret i at vide mere om alliancen eller melde dig ind, kan du kontakte direktør Mikkel Stenbæk Hansen - ms@dieh.dk 

//-->